DI’s SMV udvalg spænder bredt i industrien med medlemmer fra så forskellige segmenter som rådgivere, legetøjsproducenter, brilledistributører, skibsbyggere, savværker og mange andre, fortæller udvalgets formand Vibeke Svendsen.

Fotocollage: Cecilie Melsted
01.03.21 DIB Nyheder

DI’s SMV-udvalg: Her er vores mærkesager for 2021

Små og mellemstore virksomheder skal have bedre rammevilkår. Det er den overordnede linje for arbejdet i DI’s SMV-udvalg, men udvalget har også en række temaer, der bliver sat ekstra fokus på i 2021.

Vibeke Svendsen fra virksomheden Envotherm A/S er formand for Dansk Industris udvalg for små og mellemstore virksomheder. Hun er dermed valgt til for at stå i spidsen for et udvalg, der skal sikre, at DI har fingeren på pulsen for, hvordan det går Danmarks små og mellemstore virksomheder, og at de ved, hvordan de bedst kan facilitere vækst.

Udvalgets medlemmer kommer derudover fra hele landet og repræsenterer alt fra enkeltmandsvirksomheder til virksomheder med over 100 ansatte.

- Derudover spænder vi bredt i industrien med medlemmer fra så forskellige segmenter som rådgivere, legetøjsproducenter, brilledistributører, skibsbyggere, savværker og mange andre, fortæller Vibeke Svendsen.

Udvalget arbejder tæt sammen med Lars Holm Nielsen, der er chef for regelforenkling, iværksætteri og SMV-politik i Dansk Industri.

- Udvalget er et vigtigt bindeled mellem os i DI og de SMV’er, vi er sat i verden for at hjælpe. Fra udvalget får vi information om de udfordringer og problemstillinger, som SMV’er oplever. Det bruger vi til at gøre, hvad vi kan for at afhjælpe udfordringer i store byer såvel som yderområder, der ellers let kunne blive overset, siger Lars Holm Nielsen. 

Læs også: PRESSEINVITATION: Sådan kommer SMV’erne sig oven på pandemien

Temaer for 2021

Udvalget har for 2021 sat navn på en række temaer, som skal have særlig opmærksomhed. Det gælder

  1. Finansiering – Da hver bank har deres egne dokumentationskrav jf. diverse hvidvaskregler, arbejder udvalget for at skabe mere standardiserede dokumentationskrav, der er ens for alle banker.
  2. Digitalisering – For at sikre, at så mange SMV’er som muligt kommer godt fra start på områder som f.eks. digitalisering, arbejder udvalget for at skabe incitamenter og løsninger, der betyder, at de har en lettere proces ved opstart.
  3. Udenlandsk arbejdskraft – Nogle små virksomheder oplever, at de ikke kan tiltrække dansk arbejdskraft, og derfor må trække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Det kan give nogle særlige udfordringer og problemstillinger, som udvalget italesætter overfor DI og politikere, der kan levere på problemstillingen.
  4. Særligt udsatte borgere som SMV’er gerne ansætter. Her har udvalget oplevet regler, som blokerer for fleksible ansættelsesforhold.
  5. Offentlige udbud – Også her oplever vores medlemmer udfordringer, som vi også arbejder med at få ensartet.

Derudover har udvalget naturligvis fokus på coronasituationen, som har sat mange SMV’er under pres.

- Generelt for SMV’erne er det en kæmpe udfordring, at hjælpepakkerne ikke bliver udbetalt. Likviditeten er presset. Det kan også medføre flere afskedigelser. Vi har brug for at de hjælpepakker og midlertidige lån til A-skat og moms bliver godkendt og udbetalt, siger Vibeke Svendsen. 

Tilmeld dig SMV-dagen 2021

Mere fra (nogle af) udvalgets medlemmer 

 

Karsten Lange, OPN Entreprise A/S, Ishøj

Hvad er din motivation for at være en del af Dansk Industris udvalg for små og mellemstore virksomheder?

Efter Dansk Byggeri og DI´s fusion i 2020, finder jeg det naturligt at indtræde i DI´s stående udvalg. SMV-udvalget er et udvalg, som kan gøre en forskel for små og mellemstore virksomheder i hele landet, da vi alle er berørt af flere af de samme problemstillinger i dagligdagen.

Hvordan mener du, at udvalget kan bidrage til bedre vilkår for danske SMV'er?

Udvalget kan samle input fra forskellige brancher og videreformidle disse til alles bedste. Samtidig kan udvalget opsamle forskellige problemstillinger i det at drive virksomhed og arbejde for regelforenkling på tværs af brancher.

I dine øjne, hvad er den vigtigste udfordring, som skal løses?

Jeg mener, at der er alt for mange krav og regler, man som virksomhed skal leve op til, uden at de nødvendigvis har relevans.

Lene Haaning, Malte Haaning Plastic A/S, Nykøbing Mors

I dine øjne, hvad er den vigtigste udfordring, som skal løses?

I denne corona-tid er den største udfordring, at de forskellige pakker, som vedtages, ikke er klar, når de offentliggøres for virksomhederne.

Hvad giver det dig og din virksomhed at være en del af udvalget?

Det giver spændende information om hvilke udfordringer, som andre virksomheder arbejder med. Samt at man oplever, at alt det, man tror, man er den eneste, der slås med, det er noget, som alle andre faktisk også slås med.

Jacob Himmelstrup, Nærenergi Danmark A/S, Søborg

Hvad er din motivation for at være en del af Dansk Industris udvalg for små og mellemstore virksomheder?

SMV’er udgør ryggraden i dansk industri, og jeg er selv en af dem. Det er vigtigt, at SMV’ernes stemme bliver hørt internt i DI og udadtil i vores kommunikation og dialog med politikere og omverden. Udvalget bliver ofte hørt i vigtige sager, og de input vi kommer med bliver rent faktisk bragt videre og ofte implementeret.

I dine øjne, hvad er den vigtigste udfordring, som skal løses?

Hjælpepakkerne er ikke SMV venlige nok. Mange mindre virksomheder har fortsat store omkostninger, selvom de ikke selv er skyld i manglende omsætning pga. nedlukning. Det bør DI fokusere endnu mere på og give regeringen de rigtige eksempler, så der kommer ansigt på problemerne.

Man hører altid, at vi skal have flere virksomheder med 1000 ansatte, og fokus ligger ofte der, når man hører politikere og embedsværk tale om fremtiden. Jeg mener ikke, det er et mål i sig selv at nå mange ansatte, men derimod skal vi støtte og udfordre SMV’erne, så de bliver større og stærkere, og dermed skaber samme effekt. Hellere 5 SMV’er med 200 ansatte. Dette fokus mangler, og DI bør være med til at ændre i mere SMV venlig retning.

Helle Bobach, Bobach Stålentreprise A/S, Aalborg Øst

Hvad er din vigtigste mærkesag for SMV’erne? 

For mig er det vigtigt, at vi får sikret både faglærte og højtuddannet arbejdskraft til de små og mellemstore virksomheder både i morgen og på den lange bane. Herunder i høj grad også at få skabt nok lærepladser og tiltrukket de unge hertil.

Hvordan har corona-krisen udfordret SMV’er?

For os, som en del af fremstillingsindustrien, har det været en stor udfordring at være én enhed, som har skulle finde balancen mellem hjemsendte medarbejdere og medarbejdere, som skal møde fysisk på arbejde, for at holde produktion i gang.

Samtidig har der i offentligheden ikke været et tilstrækkelig kendskab eller forståelse for, at det er en nødvendighed for det danske samfund og dets økonomi, at medarbejdere i visse private virksomheder er nødt til at møde ind på arbejde, for at vi kan holde velfærdssamfundet i gang. Det har givet nogen medarbejdere dårlig samvittighed over at møde.

Vi har stor respekt for hele det offentliges arbejde og det fantastiske samfund vi er en del af, men vi er afhængige af hinanden for, at samfundet kan have så høj en velfærd, som vi har.

Derudover er vi lige nu ramt af, at vores montører ikke kan rejse til vores eksportmarked, og det skaber usikkerhed.

Se alle udvalgets medlemmer

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Katrine Haahr Riisberg

Katrine Haahr Riisberg

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4934
  • Mobil +45 2883 2878
  • E-mail kahr@di.dk

Relateret