18.03.21 DIB Nyheder

Færre ledige, flere fleksjobbere og uændret antal offentligt forsørgede.

Nye tal: Fremgangen på arbejdsmarkedet i sidste halvdel af 2020 har givet færre ledige og flere i beskæftigelse. Særligt løntilskud og virksomhedspraktik er godt givet ud, vurderer DI.

Der var omtrent et uændret antal offentligt forsørgede i fjerde kvartal 2020 i forhold til kvartalet forinden viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er 761.100 offentligt forsørgede fuldtidsmodtagere af offentlige ydelser eksklusive modtagere af SU. Der er sket et fald i antallet af ledige, men omvendt er der flere modtagere af sygedagpenge.

- Det er glædeligt, at der bliver færre ledige. Det skyldes den fremgang, der var på arbejdsmarkedet i den sidste halvdel af 2020, hvor virksomhederne begyndte at efterspørge flere medarbejdere. Ledigheden faldt og beskæftigelsen steg. Og samtidig aktiveres flere ledige i løntilskud og virksomhedspraktik. Den joberfaring, disse ordninger bidrager til, er godt givet ud, siger vicedirektør i DI Steen Nielsen.

Visse andre grupper af offentligt forsørgede er vokset i omfang. På tilbagetrækningsområdet er antallet af førtidspensionister steget, mens også antallet af efterlønsmodtagere har været i vækst i løbet af det seneste års tid. Det skal ses i lyset af den stigende folkepensionsalder, der forøger det mulige omfang af andre tilbagetrækningsydelser end folkepensionen. Set over en årrække har der desuden været en væsentlig stigning i antallet af fleksjobbere.

- Mange fleksjobbere arbejder kun i ganske få timer, og de har meget ringe tilskyndelse til at øge timetallet. Det ville helt klart være en fordel at forbedre fleksjobbernes tilskyndelse til at arbejde flere timer, siger Steen Nielsen.

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold