Efterspørgslen efter intelligente løsninger, der kan sikre størst muligt output for færrest mulige ressourcer, er steget voldsomt siden sensommeren 2020 og fortsætter med at stige, skriver Michael Nielsen, direktør i Beckhoff Automation.

Foto: PR
10.03.21 DIB Nyheder

Hvorfor står 85% af SMV’er uden for automationsfesten?

SMV-ledere har selvfølgelig hørt om Industri 4.0 og er klar over, at det er den vej, det går. Men de har svært ved at se business casen. Men automationsfesten er for alle, skriver Michael Nielsen, direktør i Beckhoff Automation, medlem af DI og DIRA i debatindlæg.

Automationsfesten er i fuld gang. Stadig flere virksomheder flytter deres produktionsfaciliteter hjem til Europa, fordi de globale og tidligere meget robuste forsyningskæder er blevet uforudsigelige. Virksomheder kan ikke længere være sikre på at få produceret just-in-time – og i stedet vælger man at etablere produktion så tæt på forbrugerne som muligt - just-in-case.

Med coronaen følger en afglobalisering. Efterspørgslen efter intelligente løsninger, der kan sikre størst muligt output for færrest mulige ressourcer, er steget voldsomt siden sensommeren 2020 og fortsætter med at stige.

Samtidig er interessen for Industri 4.0 er støt stigende. Flere virksomheder end nogensinde efterspørger udstyr til en smart produktion med anvendelse af robotter og nyeste teknologier. Optimering og effektivisering står stadigt højt på virksomheders ønskeliste, men der er endnu flere fordele at opnå med Industri 4.0, herunder adgang til alverdens data i skyen i realtid, smartere programmeringsmetoder og lynhurtig omstilling af produktionen.

Dog er der en stor gruppe, som står uden for festen. Ifølge IDA’s undersøgelse fra oktober 2020 ”Hvor langt er danske virksomheder med Industri 4.0?”* har kun 15 procent af SMV’er en høj automatiseringsgrad. De har med andre ord et teknologiefterslæb sammenlignet med store produktionsvirksomheder.

Det er jo fjollet, når de kan øge produktiviteten med knap 30 pct., hvis de gennemfører automatiseringer, der er økonomisk rentable med en tilbagebetalingstid på under 2 år. Det svarer til et automatiseringspotentiale i industrien på 86 mia. kroner, som det også fremgår af IDA’s undersøgelse.

Læs også: 102-årig har fået digital åbenbaring

Barrieren ligger primært hos ledelsen

”Nye produktionsteknologier er afgørende for at sikre og udvikle virksomhedernes konkurrenceevne – og dermed for at fastholde produktion og job i Danmark,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen i Danmark, i en klumme i Metal Supply.

Så hvad skyldes efterslæbet hos SMV’erne, og hvordan kan vi som automationsbranche hjælpe?

Ifølge IDA’s undersøgelse ligger barrieren for SMV’er primært hos ledelsen. Den mangler viden om værdien og mulighederne ved automatisering og digitalisering. Her har vi som branche bestemt et medansvar.

Når vi taler med SMV-ledere har de selvfølgelig hørt om Industri 4.0 og er klar over, at det er den vej det går. Men de har svært ved at se business casen. De tænker primært på fejlfinding og optimering.

Men der er meget mere at hente på bundlinjen. Selv for de mest traditionelle produktionsvirksomheder, der fx fremstiller og former og svejser i tungmetaller.

Læs også: 70 procent lettere produkter kan forandre tung industri

Kan ses på bundlinjen

Det er muligt for alle typer virksomheder af alle størrelser at digitalisere produktionen med robotter og Industri 4.0. Og det kan ses på bundlinjen, om man skal skrue og dreje på fysiske komponenter i produktionen, eller om man kan nøjes med at trykke et par gange på en skærm.

Det betyder også noget for bundlinjen, at man kan lave bedre og billigere produkter, og at man kan minimere spildprocenten og footprint. Især i Europa, hvor grunde og husleje er relativt dyrere end i fx Østen. 

Ved at lægge et digitalt net ud over hele værdikæden i virksomheden, fra produktudvikling til færdigt produkt, kan man lynhurtigt forbedre og økonomisere, men også omstille produktionen i løbet af minutter frem for dage og dele sine data i skyen med eventuelle underleverandører og kunder for større videndeling i realtid.

DIRA (Dansk Robot Netværk) og DI Digital er gode steder at starte, hvis man vil have uvildig rådgivning og inspiration.

Derudover bør vi i Danmark samle nogle dygtige, uvildige tekniske vismænd, der udarbejder en overordnet strategi for, hvordan produktionsdanmark skal se ud de kommende år, og hvad de anbefaler for såvel store som mindre virksomheder.

Automationsfesten er for alle.

Læs også: Digital topforsker roser Danmark: I er verdensklasse

Fakta

Velkommen til DI Debat

Med DI Debat ønsker vi at give vores medlemmer plads til selv at komme til orde med synspunkter om temaer med betydning for jeres virksomhed.

 

Debatindlæg kan blive bragt her eller i magasinet DI Business. Vi forbeholder os retten til at udvælge og beskære indlæg i forhold til pladshensyn og relevans. Du kan sende dit indlæg til redaktør Uffe Hansen ufha@di.dk. Og ringe for yderligere info på: 33773888


Synspunkter på DI Debat er ikke nødvendigvis udtryk for DI’s holdning.

Joachim Nørgaard Strikert

Joachim Nørgaard Strikert

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4844
  • Mobil +45 2337 9259
  • E-mail jons@di.dk

Relateret indhold