Den globale verden, hvor varer og mennesker rejser frit over landegrænserne, har været sat på pause under corona. Sådan skal det også gerne være efter corona, mener DI.

25.03.21 DIB Nyheder

Midt i en krisetid: Danskerne knuselsker globaliseringen

I en ny tværeuropæiske undersøgelse fremstår danskerne som de største tilhængere af globalisering. Det er godt nyt i en tid, hvor mulighederne for at rejse og handle på tværs af landegrænserne er stærkt udfordret, påpeger DI’s afsætningspolitiske chef.

Det kan godt være, at coronakrisen har forhindret danskerne i at komme ud i verden og opleve fremmede kulturer. Men det har på ingen måde betydet, at danskerne har vendt globaliseringen ryggen. Det viser en ny meningsmåling gennemført af EU’s opinionsinstitut Eurobarometer.

I målingen fra Eurobarometer er 27.034 europæere blevet bedt om at forholde sig til den økonomiske betydning af globaliseringen, deriblandt 1.050 danskere. Og danskerne kommer sammen med svenskerne ud som de befolkningsgrupper, hvor flest ser globaliseringen som en mulighed for vækst og velstand.

I alt er det 83 procent af danskerne, der er enige i, at globaliseringen er en mulighed for økonomisk vækst. Blot 3 procent har den modsatte holdning. Til sammenligning er det i EU-27 som helhed 62 procent af de adspurgte, der ser positivt på det økonomiske afkast af globaliseringen.

DI’s afsætningspolitiske chef Peter Thagensen er glad for, at det seneste års krise ikke har fået danskerne til at vende globaliseringen ryggen.

- Det er virkelig positivt, at danskerne fortsat har blik for at globaliseringen er en kæmpe fordel for Danmark, der har så mange dygtige eksportvirksomheder. Jeg kunne godt have frygtet, at flere ville give globaliseringen skylden for, at corona har ramt hele verden. Det er ikke sket. Og det er meget positivt, siger han.

Danmark vinder big-time på globaliseringen

Peter Thagesen fortæller, at flere undersøgelser har påvist, at Danmark er et af de lande i verden, der har de største økonomiske fordele af globaliseringen. Blandt andet har det tyske Bertelsmann Stiftung regnet sig frem til, at globaliseringen gav et afkast til hver dansker på 29.000 kroner årligt i perioden fra 1985 til 2015.

- Når Danmark og danskerne har så store fordele af globaliseringen, så skyldes det, at vores virksomheder er gode til at se muligheder for forretninger i hele verden. Det har vi også kunne se under coronakrisen, hvor mange har måtte ændre deres virksomhed radikalt for at overleve. Den gode nyhed er, at det også er de evner, der kan være med til at sikre, at Danmark og de danske virskomheder i kølvandet på coronakrisen kommer stærkt igen, siger DI’s afsætningspolitiske chef.

I Eurobarometers undersøgelse er der også blevet spurgt ind til synet på globaliseringens betydning for den nationale identitet. Danskerne kommer også på det punkt ud blandt de nationaliteter, der ser mest positivt på globaliseringen.

Blot 33 procent af danskerne mener således, at globaliseringen er en trussel mod den danske identitet. I EU-landene som helhed er tallet 46 procent. Og i Grækenland er det hele 70 procent, der frygter, at nationale styrker fra ouzo til tzatziki og græske bryllupper vil miste deres nationale dominans.  

Peter Thagesen

Peter Thagesen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3752
  • Mobil +45 2949 4569
  • E-mail pth@di.dk

Relateret