Københavns Kommune har en vedtaget politisk målsætning om, at København skal være klimaneutral i 2025.

Foto: Getty
08.03.21 DIB Nyheder

Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri samarbejder om fossilfrie byggepladser

Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri har indgået et samarbejde, der skal føre frem mod fossil- og emissionsfrie byggepladser.

Et nyt samarbejde mellem  Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri skal være med til at nedbringe CO2-udledningen fra byggepladser som helhed og dermed medvirke til den grønne omstilling i hele bygge- og anlægsbranchen.

- Når det kommer til den grønne omstilling, skal vi benytte hver mulighed for at hente grønne gevinster. Derfor er det oplagt også at se på, hvordan man kan ændre den måde, vi bygger på, så den også bliver mere klimavenlig og bæredygtig. Vejdirektoratet, DI Dansk Byggeri og Københavns Kommunes initiativ til dette nye samarbejde er et godt skridt i den rigtige retning. Jeg håber, det vil føre gode resultater med sig, som også kan bruges andre steder i landet, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Læs også: Fremtidens veje og broer skal bygges af grøn beton

Målsætninger skal drive omstillingen

Helt konkret består samarbejdet mellem Vejdirektoratet, Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri i første omgang af en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forståelsespapir med disse målsætninger:

 

  • Alle maskiner, som kan anvende emissionsfrie drivmidler (for eksempel el og brint), skal gøre det, hvor det er praktisk anvendeligt og muligt. Det gælder dog ikke kørsel til og fra byggepladsen. El-/brintforsyning til opladning skal så vidt muligt være fra VE-baserede kilder.
  • Alle dieseldrevne maskiner skal anvende biobrændstoffer, som lever op til EU´s til enhver tid gældende bæredygtighedskriterier og derved stamme fra bæredygtige kilder.

 

Disse målsætninger skal fremmes gennem en række pilotprojekter og tiltag, som starter i år.

Københavns Kommune har dedsuden en vedtaget politisk målsætning om, at København skal være klimaneutral i 2025. Og fra kommunen bakker teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen op om samarbejdet.

-Fossilfri byggepladser er et vigtigt element, både når det kommer til at få udledning af CO2 i bund og for at nedbringe luftforurening. Vi har allerede flere pilotprojekter i gang i København med fossilfri byggepladser, og jeg ser frem til, at vi med det nye samarbejde kan få flere med på denne vigtige dagsorden og dermed endnu mere fart på udviklingen hen mod at gøre vores byggepladser helt fri for emissioner, siger Ninna Hedeager Olesen.

Læs også: Cement af ler kan skære op til tre procent af global CO2-udledning

Nyt redskab skal måle udledning

Der er dog fortsat en række forhold, der skal afklares, før Københavns Kommune og Vejdirektoratet er i stand til at indføre et generelt krav om fossil- og emissionsfrie byggepladser i alle bygge- og anlægsprojekter.

Derfor bliver en af arbejdsgruppens vigtigste opgaver at finde svar på de spørgsmål, der kan bane vejen frem mod udledningsfrie byggepladser.

Vejdirektør Jens Holmboe fra Vejdirektoratet ser frem til samarbejdet med de andre aktører i arbejdsgruppen.

- Vi kigger i Vejdirektoratet i disse år over en bred kam på muligheden for at løse vores opgaver mere miljø- og klimavenligt. Blandt andet har vi netop udviklet et nyt redskab til måling af CO2-udledning ved de forskellige faser i et anlægsprojekt i form af det såkaldte VejLCA, og samarbejdet med Københavns Kommune og DI Dansk Byggeri på dette område trækker i samme retning, og ligger i forlængelse af det samarbejde vi generelt har med branchen, siger han.

Han bliver suppleret af chef for Dansk Infrastruktur i DI Dansk Byggeri Henrik Friis:

- Anlægsbranchen er klar til at bidrage med løsninger til fossil- og emissionsfire byggepladser ved at bruge bæredygtige drivmidler til entreprenørmaskinerne, og hvor det er muligt at bruge el- og batteridrevne maskiner. Udover mindre CO2-udslip, renere luft og mindre støj gavner det også arbejdsmiljøet, hvilket er store gevinster set i lyset af de få meromkostninger, som følger af grønnere byggepladser. Vi ser frem til flere udbud med krav om fossil- og emissionsfrie byggepladser og til at fortsætte det gode samarbejder med Vejdirektoratet, Københavns Kommune og andre bygherrer, siger Henrik Friis.

Læs også: 70 procent lettere produkter kan forandre tung industri

 

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Henrik Friis

Henrik Friis

Chef for Dansk Infrastruktur

  • Direkte +45 7216 0257
  • Mobil +45 2031 1503
  • E-mail hraf@di.dk

Relateret indhold