22.04.21 DIB Nyheder

Sådan er reglerne for forretningsrejser til Danmarks store eksportmarkeder

Hvert land sine regler for, hvordan erhvervsrejsende fra Danmark skal forholde sig. Få overblik over reglerne for udvalgte eksportmarkeder her. Tabellen er opdateret den 21. april af Udenrigsministeriet. Bemærk reglerne kan ændre sig med kort varsel.

Adgang for erhvervsrejsende til udvalgte danske eksportmarkeder

Belgien: Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ PCR-test ved indrejse og udfyldelse af Passenger Locator Form. Der findes visse undtagelser fra kravene, afhængigt af transportmiddel og opholdets varighed.

Sverige: Fremvisning af maks. 48 timer gammel negativ test ved indrejse.

Italien: Ved ophold på mindre end 120 timer er der ikke krav om test eller karantæne.

Spanien: Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test ved indrejse og udfyldelse af indrejseformular.

Tyskland: Fremvisning af maks. 48 timer gammel negativ test ved indrejse og dokumentation fra f.eks. arbejdsgiver, der bekræfter, at rejsen er nødvendig. Dertil krav om udfyldelse af indrejseformular.

Adgang for erhvervsrejsende, men krav om karantæne/selvisolation

Finland: Særlige indrejserestriktioner for erhvervsrejsende, som skal søges af arbejdsgiver. Ved ophold under 72 timer er der ikke anbefaling om karantæne.

Frankrig: Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test ved indrejse og udfyldelse af tro og love-erklæring samt anbefaling om 7 dages karantæne.

Nederlandene: Fremvisning af maks. 24 timer gammel PCR-test eller alternativt en maks. 72 timer gammel PCR-test og en maks. 24 timer gammel kviktest ved indrejse. Opfordring til 10 dages selvisolation med mulighed for afbrydelse på dag 5 efter negativ test.

Storbritannien: Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test og udfyldt registrering ved indrejse. 10 dages karantæne med mulighed for afbrydelse ved negativ test på dag 5. En række specifikke erhvervskategorier er undtaget kravet om karantæne. a)

Begrænset adgang for erhvervsrejsende

Japan: Generelt indrejseforbud med mulighed for at søge om visa til samfundskritiske opgaver. Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test og 14 dages karantæne, heraf de første 3 dage på et hotel udpeget af myndighederne samt krav om download af sporingsapp. b)

Norge: Generelt indrejseforbud med visse erhvervsmæssige undtagelser. Krav om fremvisning af maks. 24 timer gammel negativ test og registreringsformular ved indrejse. Ligeledes obligatorisk test på grænsen samt 10 dages karantæne med mulighed for afbrydelse på dag 7 efter to negative test. c)

Sydkorea: Visum og fremvisning af maks. 72 timer negativ test. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 14 dages karantæne med mulighed for dispensation. d)

Canada: Indrejseforbud for rejsende fra Danmark med undtagelse af erhvervsrejsende, som vurderes af essentiel karakter eller søger dispensation. Krav om test på grænsen, hvorefter resultatet afventes på karantænehotel. Derefter karantæne til dag 14 efter ankomst med krav om test på dag 10. e)

Rusland: Indrejseforbud for rejsende fra Danmark med få undtagelser for udenlandske specialister. Dispensationen opnås via russisk arbejdsgiver. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test ved indrejse samt 14 dages karantæne. f)

USA: Indrejseforbud for rejsende fra Danmark. Kun erhvervsrejsende, som har opgaver relateret til kritisk infrastruktur, kan søge dispensation. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test samt anbefaling om 7 dages karantæne. g)

Kina: Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder. Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer før boarding samt, afhængig af provins, omkring 14 dages centraliseret karantæne for egen regning. Særlige krav til tests og registrering inden afrejse. Godkendes af den kinesiske ambassade i Danmark. h)

Indien: Indrejseforbud og ingen kommercielle flyruter til/fra Indien. Åbent for Business Visa for erhvervsrejsende, som ankommer i ikke-planlagte kommercielle fly og chartrede fly. Krav om registrering, negativ test maks. 72 timer gammel samt tilsagn om, at de 14 dages karantæne vil blive overholdt ved indrejse.

Tabellen er opdateret den 21. april 2021.

Noter: 

a) En række tekniske specialister er undtaget, hvis arbejdet har en kritisk karakter. Eksempelvis jobs inden for følgende sektorer: affaldshåndtering, energi infrastruktur, offshore olie og gas.

b) Visum til samfundskritiske opgaver kan eksempelvis være

c) Undtagelser for rejsende inden for samfunds- og virksomhedskritiske funktioner.

d) Karantæne kan dispenseres fra ved at sende en ansøgning til handels- og industriministeriet, hvor der fremgår en aftale med en partner i Sydkorea som den inviterende part. Når der afgives en visumansøgning til den sydkoreanske ambassade i København, skal en mødeplan angives.

e) Essentiel karakter dækker over jobkategorier inden for bl.a. følgende sektorer: sundhed, spildevandshåndtering, fødevare produktion, kommunikationsinfrastruktur, IT-infrastruktur, teknikere inden for energi. Ligeledes mulighed for at søge dispensation.

f) Undtagelser for indrejseforbud for udenlandske specialister, der bl.a. skal installere udenlandsk udstyr.

g) Kategorier såsom journalister, akademikere, tekniske specialister og eksperter er undtaget.

h) Erhvervsrejsende inden for nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter kan søge om visum.

Kilde: Udenrigsministeriet

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold