Nick Øgendahl er HR Manager hos Boehringer Ingelheim Danmark og har en kandidatgrad i Human Resource Management fra CBS.

13.04.21 DIB Nyheder

HR-chef: Sådan sikrer vi trivsel med hjemmearbejde

Hjemmearbejde er kommet for at blive, og trods mange strabadser har pandemien vist, hvad vi skal holde fast i og hvad der betyder noget for mental og fysisk trivsel på en arbejdsplads som vores, siger Nick Øgendahl, HR Manager hos Boehringer Ingelheim i Danmark.

Som i mange andre virksomheder har de ansatte i Boehringer Ingelheim Danmark A/S arbejdet hjemmefra det seneste års tid. Medicinalvirksomheden har været delvist nedlukket, sådan at medarbejderne efter behov og aftale i et vist omfang har kunnet komme på kontoret – selvfølgelig med stribevis af hygiejnetiltag.

Situationen har krævet en praktisk og mental omstilling for ansatte såvel som arbejdsgiver. Selvom det til tider har været udfordrende, viser corona-nedlukningen også, hvor meningsfuldt det er at have fokus på jobtrivsel.

Læs også: 2.000 kroner i bonus: Nu kappes medarbejderne om at cykle mest

Følelsen af at være i familie

Nick Øgendahl, HR Manager hos Boehringer Ingelheim i Danmark, peger på en lang række områder, han også vil rette blikket mod fremover, når medarbejderne lidt efter lidt igen kan træde ind ad døren til virksomhedens danske hovedkvarter på Østerbro i København:

– Langt de fleste af os har det bedre mentalt, når vi indgår i sociale relationer med kollegerne. Corona-tiden har tydeligt vist, at relationer udvikler sig bedst, når vi mødes ansigt til ansigt, og der er mulighed for at aflæse hinandens non-verbale udtryk. Så selvom der er meget vundet ved online-møder, kommer vi ikke til at give afkald på de fysiske møder. Vi er en familieejet virksomhed, og vi sætter familieværdier – som for eksempel  sammenhold – meget højt. Disse værdier kan nu engang bedst blomstre, når vi er i samme rum, siger Nick Øgendahl.

Læs også: Rådgivere vil skabe klare betingelser for forfremmelse af kvinder

Hjemmearbejde med slagsider

HR-chefen konstaterer, at der har været et større mentalt pres på medarbejderne, mens de delvist har været sendt hjem. Det gælder særligt forældre, der skal have styr på hjemmeskoling, på rengøring og madlavning og samtidig levere resultater på jobbet. Det er nemt at få fornemmelsen af, at man ikke slår til, eller selv synes, at man ikke er effektiv nok – også selvom der ikke er et forventningspres fra virksomhedens side. Problemet opstår, idet man mentalt og fysisk ikke kan adskille rammer for arbejdslivet og rammer for privatlivet fra hinanden.

– Som arbejdsgiver har vi naturligvis et ansvar for at sikre trivsel på jobbet – også under nedlukningen. Vores ledere har arbejdet meget med at holde kontakten med medarbejderne trods hjemmearbejde for netop at holde liv i motivation og arbejdsglæde. Vi har virkelig mærket, at et godt arbejdsmiljø er noget, vi skaber sammen, siger Nick Øgendahl.

Læs også: Finland forærer dig og dine medarbejdere gratis kursus

Innovation sker mellem mennesker

Boehringer Ingelheim er en forskningsdrevet virksomhed, der lever af innovation. Man udvikler og producerer lægemidler til mennesker og dyr samt præparater til mere dyrevelfærd.

Idégenerering, læring og erfaringsudveksling er derfor særligt vigtigt.

– Uden tvivl har corona med ét gjort os meget bedre til at bruge digitale værktøjer. Vi har investeret yderligere i IT udstyr, som giver en meget bedre oplevelse af det digitale møde, uanset om alle deltagerne er på online, eller nogle er sammen i et mødelokale. Det kommer vi til at fortsætte med hos Boehringer Ingelheim, når vi engang kommer over på den anden side af corona, siger Nick Øgendahl:

– Alligevel er det vigtigt at få med, at udveksling af viden og idegenerering ofte foregår, når vi er fysisk sammen i formelle såvel som uformelle situationer. Selvom innovation på ingen måde har stået stille hos os, ser vi tydeligt, at digitale platforme alene kan være en barriere for innovation, ligesom for trivsel. Motivation, energi og ikke mindst den uventede inspiration udfordres i den digitale verden. Med andre ord kan de digitale løsninger ikke stå alene – de kan ganske enkelt ikke erstatte den værdi, som menneskelig interaktion skaber.

– Vores vision er at skabe mere helbred og sundhed for mennesker og dyr. Det er indlysende, at vi ikke kan gøre det uden at tage hånd om vores ansattes helbred og trivsel. I de kommende måneder har vi en vigtig opgave med at hjælpe sundhedssektoren til at rette op på det efterslæb, som er opstået som følge af Covid-19 på en række sygdomsområder. Folk har nemlig i vidt omfang undladt at søge læge af frygt for smitten. Men et godt helbred er alfa og omega, og vi er stolte af at have lægemidler og produkter, som gavner dyr og mennesker, og som giver mere livskvalitet. Denne overligger forpligter naturligvis indadtil i virksomheden.

Læs også: Coronabøvl åbner mulighed for virtuelle praktikforløb med MIT-studerende

En gåtur giver liv

Det psykiske ve og vel for dem, der er singler, er også noget, der optager Nick Øgendahl. Det er de ansatte, som ikke bor under samme tag med en partner eller familie, og som har det meste af deres sociale liv på arbejdspladsen. Derfor har Boehringer Ingelheim under corona opfordret til uformelle walk-and-talk-ture for alle de medarbejdere, som bor i nærheden af hinanden – også selvom de normalt ikke har en naturlig arbejdsrelation.

– Mange af os bruger over en tredjedel af vores vågne timer på arbejdspladsen, så arbejdspladsen er vores absolut største kilde til social interaktion. Det er på kontorgangen, ved kaffemaskinen, i fysiske møder og via kollegaer, at vi henter uformel viden, energi og dynamik. Derfor vil vi også fremover have endnu mere fokus på at skabe rum og plads til de uformelle møder mellem mennesker, fordi de har vist sig at være endnu mere vigtige, end vi vidste i forvejen, siger han.

Læs også: Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit

Jobtrivsel er et omdrejningspunkt

HR- chefen fremhæver, at der hos Boehringer Ingelheim er en utrolig stærk samhørighedsfølelse blandt medarbejderne, men at denne følelse bedst plejes, når vi er sammen fysisk, og man føler sig som en del af fællesskabet.

Den ’samhørighedsfølelse’ er sat under pres, da det meste af den interne kommunikation nu enten foregår over mails eller via MS Teams og lignende digitale platforme. Her risikerer vigtige budskaber og essentielle meninger at gå tabt, når man ikke kan afkode, hvad der bliver sagt mellem linjerne eller ikke kan aflæse budbringerens fysiske kropssprog. Og så ved vi, hvor nemt det er at misforstå hinanden, når man kommunikerer via e-mail, forklarer han.

Særligt for nye medarbejdere, der skal lære deres nye kolleger og arbejdsplads at kende, er det fysiske møde vigtigt.

– Inden for de seneste måneder har vi ansat et par nye medarbejdere og gjort ekstra meget ud af kvaliteten i vores onboarding, blandt andet ved at udnævne såkaldte ’onboarding buddies’. Det giver mere tryghed, trivsel og en bedre menneskelig kontakt, som ikke mindst i denne tid er vigtige parametre for at falde godt til. Det vil vi også arbejde mere målrettet med fremover.

Læs også: Initiativer har givet flere kvindelige ledere

Husk også kroppen

Hjemme er derudover langt fra bedst, når det gælder selve hjemmekontoret. Den fysiske arbejdsholdning har nemlig dårlige kår, når man ikke har den rigtige ergonomiske rammer som for eksempel et hæve-sænkebord.

– Mange har en tendens til ikke – naturligt – at skifte arbejdsstilling, når de sidder derhjemme, og god ergonomi handler netop om fysiske afbrydelser og bevægelser i ens arbejdsstilling. På arbejdspladsen sker det næsten helt af sig selv. Vi vil gerne bevare muligheden for at arbejde hjemme, også i mere udstrakt grad end før corona, men vi vil sikre, at vores medarbejdere har de bedst mulige arbejdsforhold derhjemme i fremtiden. Vi tilbyder blandt et online tjek af hjemmearbejdspladsen udført af en fysioterapeut, der også regelmæssigt inviterer til pausetræninger. Desuden er vi i fuld sving med at introducere Headspace, som er en internationalt anerkendt app til styrket mental og fysisk sundhed, siger Nick Øgendahl.

 

Regler for hjemmearbejde

Hjemmearbejde er formodentlig kommet for at blive, og hos Boehringer Ingelheim vurderes det, at afvekslingen mellem kontor- og hjemmearbejde på den lange bane er vejen til lige dele øget effektivitet og kreativitet. Selvom den øgede fleksibilitet i form af hjemmearbejde gennemgående er et plus for både medarbejder og virksomhed, stiller den ifølge Nick Øgendahl også øgede krav til klare bestemmelser på området. Af den grund efterlyser HR-chefen reviderede generelle retningslinjer for det at arbejde hjemmefra eller det at have hjemmearbejdsplads.

– Det vil være en fordel for alle med nogle opdaterede klare rammer for arbejdets udførelse. Uanset om det sker på kontoret eller hjemmefra. Hjemmearbejde er kommet for at blive, og trods mange strabadser har pandemien vist, hvad vi skal holde fast i og hvad der betyder noget for mental og fysisk trivsel på en arbejdsplads som vores, siger Nick Øgendahl.

Læs også: Ny i lederjobbet under Corona - det var meget turbulent 

Fakta

  • Boehringer Ingelheim er en forskningsdrevet medicinalvirksomhed, der stræber efter at forbedre mennesker og dyrs helbred.
  • Boehringer Ingelheim er en af verdens 20 førende medicinalvirksomheder.
  • Virksomheden er familieejet og tænker i generationer, ikke i kvartalsregnskaber.
  • På verdensplan er der over 55.000 medarbejdere – omtrent 200 af dem arbejder i Boehringer Ingelheim Danmark A/S
  • Boehringer Ingelheim er grundlagt 1885.

Info om COVID-19

Find DI’s og myndigheders hjælp, links og kontaktpersoner på dette site, hvor du også kan se arbejdsgivernes FAQ og DI’s svar.

Få vejledning om coronavirus

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Pernille Erichsen

Pernille Erichsen

Chef for DI ledelse og virksomhedsudvikling

  • Direkte +45 3377 3092
  • Mobil +45 2724 2905
  • E-mail peer@di.dk

Relateret indhold