De tre stiftere af Seasony, fra venstre COO Erkan Tosti Taskiran, CTO Servet Coskun og CEO Christopher Weis Thomasen.

Foto: Kaare Smith
08.04.21 DIB Nyheder

Iværksætter: Aktieløn er et fantastisk værktøj til bedre medarbejdere

Udvidelse af medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder trådte i kraft ved årsskiftet. Det er et fantastisk værktøj, siger iværksætter, der nu kan supplere de ansattes løn med 50 procent i aktier. DI er dog bekymret for, at ordningen ikke opnår sit fulde potentiale, fordi den kan være for besværlig at forstå og benytte.

Muligheden for at betale en del af lønnen i form af aktier, optioner eller warrants er efterspurgt blandt startups. Likviditeten i virksomheden og dermed muligheden for at udbetale en høj løn er som regel begrænset, så for at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, kan medejerskab være et godt redskab.

En af de startups, der kigger på mulighederne, er Seasony, som udvikler robotter til "vertical farming". Det er ny teknologi, som kræver højt specialiserede kompetencer.

- Medarbejderaktier eller warrants er et fantastisk værktøj, der kan være med til at finde det rigtige talent og skabe en stærkere følelse af ejerskab over den opgave, virksomheden og medarbejderen står overfor. For Seasony vil det helt klart betyde, at vi kan hive mere erfarne folk ind, der ellers vil være ude af vores rækkevidde med hensyn til løn, siger Christopher Weis Thomasen, Co-founder og CEO i Seasony.

Han bakkes op af Charlotte Rønje, Co-founder & CEO i Jamii.one. De har skabt en app-løsning, der giver mennesker i udviklingslande adgang til basale finansielle services som lån og forsikring. 

- Når virksomheden er på et vækststadie og ikke har mulighed for at kompensere talent godt nok med lønbetaling, er der behov for en model, hvor de medarbejdere, der alligevel tager en chance, også kan få en upside, siger Charlotte Rønje.

Deltag i DI's webinar om de nye muligheder for medarbejderaktier i startups onsdag den 14. april 2021. 

Ny ordning vedtaget i 2019

I 2019 vedtog Folketinget en udvidelse af ordningen med særlige skattevilkår for medarbejdere, der modtager ejerandele som en del af lønnen. Nye mikrovirksomheder skulle have mulighed for at tildele enkelte eller alle medarbejdere aktier til en værdi af op til 50 procent af den almindelige løn uden at medarbejderne bliver beskattet før de sælger aktierne.

Udvidelsen skulle først godkendes af EU-Kommissionen, da den betragtes som statsstøtte. Derfor er det først fra 1. januar 2021 blevet muligt at benytte den udvidede ordning – og vel at mærke kun for "nye mikrovirksomheder”.

Der er dog en lang række krav, virksomhederne skal opfylde. De vigtigste er, at virksomheden ikke må have været i markedet mere end 5 år, ikke må have mere end 50 medarbejdere, og enten omsætning eller balancesum skal være under 15 mio. kr. Derudover er der en række krav, som skal forhindre misbrug af ordningen.

Der er altså nok at sætte sig ind i for en lille virksomhed.

- Vi har kæmpet med det tidligere system og de ringe muligheder i den lovgivning, så jeg er spændt på helt at forstå mulighederne i den nye ordning. Jeg håber, den passer bedre til vores situation, siger Charlotte Rønje fra Jamii.one.

DI ønsker forenklinger

Selv om DI glæder sig over, at det endelig er blevet muligt for iværksætterne at udvide aktieaflønningen, så er der også bekymring for, at ordningen ikke opnår sit fulde potentiale, fordi den kan være for besværlig at forstå og benytte.

- Det er ikke nødvendigvis helt klart, hvornår man opfylder betingelserne for at benytte ordningen. Vi har derfor en række forslag til at gøre lovgivningen om medarbejderaktier simplere. Under alle omstændigheder opfordrer vi til, at man taler med sin advokat eller revisor, inden man introducerer aktieaflønning i sin virksomhed, siger chefkonsulent Lene Nielsen fra DI's skattepolitiske enhed.

Få mere at vide om aktieløn:

To af DI’s eksperter i henholdsvis personalejura og skatteret gennemgår reglerne om medarbejderaktier i startups på et webinar den 14. april. Tilmeld dig her

Læs mere om medarbejderaktier i DI-folderen: Motivér med medarbejderaktier 

Læs også: Sådan kommer du i gang med medarbejderaktier 

Læs mere om Seasony

Læs mere om Jamii.one 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Anders Sparre

Anders Sparre

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3973
  • Mobil +45 2627 2494
  • E-mail asp@di.dk

Relateret indhold