Diskriminationen af kvinder er på flere punkter så betydelig, at mange kvinder bliver bekymret og afholder sig fra overhovedet at kaste sig ud i livet som iværksætter, fortæller professor i entreprenørskab Kim Klyver fra Syddansk Universitet.

01.05.21 DIB Nyheder

Kvindelige iværksættere spørges til problemer frem for muligheder

Når kvindelige iværksættere søger investorer, bliver de spurgt om udfordringer for forretningen, mens mænd bliver spurgt til muligheder. Og det er langt fra den eneste forskel, siger professor i entreprenørskab Kim Klyver fra Syddansk Universitet.

Kvinde og iværksætter rimer ikke rigtigt. Tværtimod. Undersøgelser og tal afslører f.eks., at der er en skævvridning i adgangen til finansiering for kvindelige og mandlige iværksættere.

Det kan blandt andet læses i rapporten Nordic Startup Funding fra 2018, hvor sølle én procent af den samlede investeringskapital endte hos startups ledet af kvinder.

Det fortæller professor i entreprenørskab Kim Klyver fra Syddansk Universitet.

Han understreger, at finansiering langtfra er den eneste barriere, som kvindelige iværksættere støder på. Faktisk er diskriminationen på flere punkter så betydelig, at mange kvinder bliver bekymret og afholder sig fra overhovedet at kaste sig ud i livet som iværksætter fortæller professoren.

Læs også: ”Jeg gør mine døtre stolte – det er svært at bede om mere”

Gode vilkår for lønmodtagere  

Samlet set er det ifølge Kim Klyver både strukturelle, kulturelle og individuelle faktorer, der forklarer, hvorfor der i Danmark er så få kvindelige iværksættere i forhold til mandlige.

- De strukturelle er paradoksalt nok i høj grad bundet op på, at vi i vores kamp for ligestilling på arbejdsmarkedet har skabt gode forhold for kvindelige lønmodtagere som f.eks. løn under barsel og forældreorlov.

De regler gælder ikke på samme måde for kvindelige iværksættere, siger Kim Klyver.

De gælder selvfølgelig heller ikke på samme måde for mandlige iværksættere, men mænd går i sammenligning med kvinder sjældnere på barsel.

– Desuden, hvis du som selvstændig kvinde går på barsel, er det oftest meget svært at være væk fra virksomheden i ni måneder. Du får huller i dit netværk og skal starte forfra, når du returnerer, siger Kim Klyver.

Læs også: DI: Vi skal have flere iværksættere med vækst

Mandlige værdier forbindes med iværksætteri

På det kulturelle og individuelle område hænger diskriminationen ifølge professoren sammen med vores stereotype måde at beskrive den succesfulde iværksætter på. Det er oftest eksemplificeret via mandlige rollemodeller, som kvinder ikke kan spejle sig i.

– Det er begreber som profit, skalerbarhed, risikovillighed og knoklen i døgndrift, som nævnes, når vi taler om nødvendige værdier for den succesfulde iværksætter. Det behøver vi jo kun at se ét afsnit af ‘Løvernes Hule’ for at få understreget, siger Kim Klyver.

Det, siger han, får mange kvinder til at tænke, at iværksætterlivet nok ikke er noget for dem, for de har ikke nødvendigvis drømmen om at have mange ansatte, skalere deres ide op og tjene kassen, men drømmer måske mere om at gøre verden til et bedre sted med deres kerneprodukt og være en anderledes god leder.

- Det er super vigtigt, at vi får mere fokus på at få flere kvindelige iværksættere som rollemodeller. Og kvinder, der vel at mærke ikke fører sig frem med maskuline værdier, fordi de ellers er bange for ikke at blive taget seriøst. Det skal være kvindelige iværksættere, der står ved deres feminine værdier, og viser andre kvinder, at du godt kan være en succesfuld iværksætter alligevel, siger Kim Klyver.

Læs også: Iværksætterpanel skal drømme om bedre vilkår

Spørges til problemer frem for muligheder

Endnu en udfordring for kvindelige iværksættere ligger i, at kvinder i investeringsøjemed oftere end mænd bliver spurgt ind til, hvad der kan opstå af problemer, hvor mændene spørges til muligheder.

Professor Kim Klyver siger:

– Det er klart, at en samtale centreret omkring udfordringer giver færre investeringer end mulighedsorienteret snak. Det gør de her investorer jo ikke, fordi de er onde, men fordi det ligger dybt i os, vores samfund, og hos både kvinder og mænd. Vi antager simpelthen, at mænd klarer forretningsærterne bedre end kvinder, og at kvinder hurtigere løber ind i problemer.

Læs også: Brug kvindernes kampdag som startskud til øget kønsbalance

#Metoo vil smitte positivt af på erhvervslivet

Han mener endvidere, at #Metoo formodentlig kommer til at smitte positivt af på erhvervslivet, fordi kvinder er blevet mere ressourcestærke, ikke kun uddannelsesmæssigt, men kvinder har fået modet til at stå sammen og sige fra overfor alle former for diskrimination. 

– Får vi så flere kvindelige iværksættere, vil det være en kæmpe gevinst for erhvervslivet i form af positiv diversitet, fordi kvinder kommer med anderledes ideer, løsninger og lederformer end mænd. Kvinder har jo oftest andre interesser, værdier og dagligdage end mænd, og det danner grobund for startups med løsninger på andre typer af udfordringer i samfundet, end hvis bare mænd finder på, siger Kim Klyver.

DI har netop fremlagt 25 konkrete forslag til, hvordan Danmark får nye, fremgangsrige virksomheder.

DI HJÆLPER IVÆRK-SÆTTERE

Gratis iværksættermedlemskab. DI hjælper iværksættere med et års gratis råd og vejledning om personalejura, international vækst, adgang til netværk og brancher, politisk indflydelse og meget mere. Læs mere om alle medlemsfordelene og kontakt os. 

Få nyt fra iværksætterverdenen om kapital, nye markeder, lovgivning, netværk, events m.v. i DI’s nyhedsbrev for iværksættere. 

Sine Linderstrøm

Sine Linderstrøm

Fagchef

  • Direkte +45 3377 3571
  • Mobil +45 2098 9913
  • E-mail sili@di.dk

Relateret indhold