Det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om udskudte skatter, som skal betales før eller siden, siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri.

01.05.21 DIB Nyheder

Nu kan du få flere skattelån – sådan gør du

Folketinget har vedtaget udvidelser af skatte- og momslåneordningerne. Dertil kommer en uforudset udskydelse af betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i juni. Læs hvordan du gør brug af dem.

Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget at udvide den eksisterende låneordning for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til også at omfatte alle virksomheders ordinære betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i april 2021 og den udskudte betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i maj 2021. Hvis alle virksomheder udnytter låneordningen, vil det give et samlet løft af virksomhedernes likviditet på 54½ mia. kr.. Herudover blev alle virksomheders junibetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag udskudt til januar 2022.

- Det vil langt fra være alle virksomheder, der gør brug af låneordningen, men det er en velkommen hjælp til de virksomheder, der sidder med akutte likviditetsudfordringer, siger Jacob Bræstrup, skattepolitisk chef i Dansk Industri (DI).

Han glæder sig i den forbindelse over, at den vedtagne lov er blevet udvidet i forhold til det oprindelige lovforslag, så betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for juni måned 2021 er blevet udskudt. Herudover er tilbagebetalingsfristen for lån til de mindste virksomheder for så vidt angår udskudte betalinger for ordinær og udskudt A-skat og AM-bidrag for august og december 2020 udskudt fra 1. november 2021 til 1. november 2022, hvilket heller ikke var med i det oprindelige lovforslag.

Rent praktisk kan virksomhederne anmode om lån for aprilbetalingen fra den 10. maj 2021 til og med den 7. juni 2021. For majbetalingen skal anmodningen afgives fra den 8. juni 2021 til og med den 22. juni 2021.

Tilbagebetaling skal ske senest henholdsvis 1. februar 2023 og 1. maj 2023, mens juni måneds betalinger som nævnt udskydes til januar 2022.

Læs også: Få fingre i EU’s milliarder med DI’s nye kampagne

Moms for 1. kvartal kan også udskydes

Også momslåneordningen er med vedtagelsen blevet udvidet, så virksomheder, der afregner moms hvert kvartal, får mulighed for at låne et beløb rentefrit, svarende til den moms for første kvartal 2021, der skal afregnes den 1. juni 2021. Det vil stille ca. 19 mia. kr. ekstra likviditet til rådighed for virksomhederne.

- Sammen med A-skattelånene er det en betydelig likviditet, der samlet stilles til rådighed for de virksomheder, der har behov for det. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at der i begge tilfælde er tale om lån og udskudte skatter, som skal betales før eller siden, siger Jacob Bræstrup.

Momslånet kan der anmodes om fra og med den 2. juni 2021 til og med den 16. juni 2021, og lånet vil skulle tilbagebetales senest den 1. november 2022.

Virksomheder, der i perioden, hvor loftet på skattekontoen er ophævet, sætter ekstra penge ind på kontoen, skal være opmærksomme på, at der kan gå lidt tid, hvis et overskydende beløb på kontoen på et tidspunkt ønskes udbetalt. Det skyldes, at Skattestyrelsen først skal undersøge, om virksomheden har krav, der forfalder til betaling inden for de nærmeste fem dage, førend et overskydende beløb kan udbetales. I så fald kan der fra betalingen gå op til yderligere fem bankdage, førend et overskydende beløb er klar på virksomhedens NemKonto.

Find mere information om ordningen på Skattestyrelsens hjemmeside Skat.dk: Covid-19: Hjælp og lånemuligheder til virksomheder

På di.dk er det muligt at orientere sig om hjælpepakkerne vedrørende skat og moms: Hjælpepakker, lån og kompensation - få det fulde overblik - Dansk Industri - Dansk Industri

Lene Nielsen

Lene Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3563
  • Mobil +45 2949 4402
  • E-mail lni@di.dk

Relateret indhold