Vi kan ikke bygge alle veje, renovere alle togskinner og anlægge alle cykelstier på én gang. Men hvis vi prioriterer og anlægger rigtigt, kan vi faktisk få det meste inden for en overskuelig tidshorisont, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport

Foto: Colourbox
07.04.21 DIB Nyheder

Sådan vil DI gøre vejkøerne kortere

Dansk Industri (DI) er klar med en samlet investeringsplan for alt fra motorveje til togskinner og cykelstier. Målet er at nedbringe trængslen, mindske klimabelastningen og gøre hverdagen lettere for danskerne og de danske virksomheder.

Alene i 2018 kostede trængslen i trafikken samfundet 26 milliarder kroner. Det beløb forventes at stige med mange milliarder kroner i de kommende år. Blandt andet derfor er der brug for en samlet investeringsplan for mobilitet og infrastruktur i Danmark frem mod 2030. Den plan er Dansk Industri (DI) nu klar med.

- Vi skal have en infrastruktur og mobilitet i verdensklasse, så danskerne og virksomhederne ikke skal spilde tid og ressourcer på at sidde i kø på motorvejen eller vente på  et forsinket tog. Det er nu, at vi skal rykke, siger direktør for DI Transport Michael Svane og tilføjer:

- Det handler også om velfærd. Der er ingen, der tjener noget som helst ved  at sidde i kø.

Mest mobilitet for pengene

Michael Svane påpeger, at DI’s plan ikke er ukritisk ønskeliste. Langtfra. Den sigter derimod på at få mest mulig mobilitet for pengene.

- Alle kan skrive en ønskeseddel over en masse projekter. Det er prioriteringen, der er det svære. For vi kan ikke bygge alle veje, renovere alle togskinner og anlægge alle cykelstier på én gang. Men hvis vi prioriterer og anlægger rigtigt, kan vi faktisk få det meste inden for en overskuelig tidshorisont, siger Michael Svane.

 Derfor mener han, det er vigtigt, at vi først bygger de projekter, der har det højeste samfundsøkonomiske afkast.

- Vi har nu ventet i mere end to år på en investeringsplan. Det har kostet dyrt i form af ikke kun øget trængsel, men også ramt brancher som rådgivere og anlægsbranchen. Vi skal væk fra ”stop-and-go” og derfor håber vi i DI, at vores årelange mærkesag om en langsigtet investeringsaftale med rullende planlægning nu bliver til en politisk aftale. Virksomhederne og medarbejderne har brug for vished om, hvornår infrastrukturen bliver udbygget, siger Michael Svane.

Læs hele DI’s investeringsplan for mobilitet og trafikal infrastruktur.

Her skal spaden først i jorden

Så hvordan ser DI’s prioriteringsliste ud?

Som det første peger DI på 12 store projekter, som er de mest presserende, og hvor det er muligt at sætte spaden i jorden senest i 2025. Det drejer sig blandt andet om en udvidelse af E20/E45 motorvejen mellem Fredericia og Kolding, E20 rundt om Odense, E45 fra Randers N til til Trekantområdet, Frederikssundsmotorvejen, Hillerødmotorvejen, den 3. Limfjordsforbindelse og dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

Samtidig rummer investeringsplanen i alt 40 projekter, der skal påbegyndes i perioden 2026-2030, en række mindre projekter og puljer, 12 milliarder kroner til bedre og billigere kollektiv transport samt mindst otte alternativt finansierede projekter, som skal besluttes inden 2030.

- Det er store og ambitiøse projekter, der skal sættes i gang. Men det er bydende nødvendigt, hvis Danmark skal have en verdensklasse mobilitet og infrastruktur, hvor klima og transportens grønne omstilling er tænkt ind i den samlede effekt med bl.a. krav til reduktion af C02 i forbindelse med byggeriet.

Og det skal vi, hvis det står til DI, siger Michael Svane:

- Selvom der er tale om store investeringer, vil det i den grad komme samfundet til gavn og være en økonomisk og velfærdsmæssig god forretning. Vi vil få nedbragt trængslen og virksomhederne vil spare tid og ressourcer. Kort sagt er investeringerne godt givet ud. Så det er bare med at komme i gang.

Læs også: Virksomheder vil rådgive politikerne om bæredygtige brændstoffer og CO2-fangst

Fakta

Følgende projekter skal prioriteres før 2025

Udvidelse af E20/E45 Fredericia-Kolding

Frederikssundsmotorvejen

Udvidelse af E45

Hillerødmotorvejen

3. Limfjordsforbindelse

Næstved-Rønnede

Ny Ellebjerg og Glostrup St.

Udvidelse af E20 Odense

Kalundborgmotorvejen

Udbygning af M3 Kbh.

Baneopgraderinger Ringsted-Odense

Dobbeltspor Tinglev-Padborg

Se mere i DI’s investeringsplan for mobilitet og trafikal infrastruktur.

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold