Sydafrika har en af verdens højeste andel af arbejdsløse. I 2019 var mere end en tredjedel af landets indbyggere mellem 15 og 34 hverken i arbejde, uddannelse eller oplæring. Målrettede faglærte uddannelser skal tackle udfordringen. De første deltagere er begejstrede.

05.05.21 DIB Nyheder

3F og DI starter grønne erhvervsuddannelser i Sydafrika

Sammen med sydafrikanske partnere har 3F og DI startet korte erhvervsuddannelser for løst ansatte og arbejdsløse i landet. Civilingeniør Elijah Mohale er en af dem, der med uddannelsen i bagagen kan komme ud af landets ellers lange arbejdsløshedskø.

”Når du er arbejdsløs, er du trist. Der er ingen simplere måde at beskrive følelsen på.”

Sådan siger Elijah Mohale, som indtil for nylig var en del af en af verdens længste arbejdsløshedskøer. I 2019 var mere end en tredjedel af landets indbyggere mellem 15 og 34 hverken i arbejde, uddannelse eller oplæring.

- Jeg er 33 år, så har jeg ikke nogen, der kan hjælpe mig finansielt. Bare det at have mad i huset, kan være en stor udfordring,” siger Elijah Mohale.

Han er uddannet civilingeniør. Men en prestigefuld uddannelse har ikke hjulpet ham med at finde et godt job. I Afrika er ingeniører og advokater ofte ikke efterspurgt arbejdskraft. Virksomhederne mangler i stedet medarbejdere med tekniske færdigheder og erfaring. 

Læs også: Nødråb fra Indien til danske virksomheder: Hjælp os med at redde liv

Nye tekniske uddannelser skaber grønne muligheder for Sydafrikas ungdom

Målrettede faglærte uddannelser skal tackle udfordringen. DI og 3F er gået sammen med den sydafrikanske erhvervskoalition National Business Initiative for at starte ”the Installation, Repair and Maintenance Initative”, hvor løst ansatte og arbejdsløse som Elijah Mohale kan tage korte faglærte uddannelser.

Uddannelserne er designet med henblik på at uddanne faglærte med de kompetencer, der er nødvendige for at Sydafrika, der har Afrikas højeste co2-udledning per indbygger, kan lykkes med en grøn omstilling.

Programmet består af 12 ugers intensiv træning på en erhvervsskole i evner, som markedet efterspørger, såsom solcelleinstallation og blikkenslagerarbejde. Efterfølgende kommer eleverne i seks måneders erhvervspraktik. På den måde kan gode job komme inden for rækkevidde for unge sydafrikanere, der ikke har mulighed for at tage langvarige tekniske uddannelser.

Læs også: Faglært arbejdskraft: Positivlisten er proppen, som skal lukke hullet

Udviklet i samarbejde med erhvervslivet

De nye uddannelser er blevet udviklet i tæt samarbejde mellem erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Det er et afgørende nybrud i Sydafrika, hvor den private sektor normalt ikke arbejder sammen med de offentlige erhvervsskoler. Tilgangen er blevet udviklet med støtte fra DI og 3F og inspiration fra det danske system.

Marie Gad, der leder DI’s afdeling for Global Bæredygtighed og Udvikling, er glad for, at sydafrikanerne har taget så godt imod den danske inspiration:

- I Danmark er det helt naturligt for erhvervslivet at tage lærlinge og være med til at bestemme pensum på tekniske uddannelser. På den måde sikrer virksomhederne sig, at der kommer nye generationer af dygtige faglærte med de helt rette kvalifikationer. Projektet i Sydafrika viser, at den tilgang også kan være med til at skabe gode økonomiske muligheder for virksomheder og arbejdsløse i udviklingslande, siger Marie Gad.

Læs også: Prehns globale ministerkollegaer er klar til handling for bedre mad

Fortrøstninfuld om fremtiden

I løbet af det fire-årige projekt udvikler partnerne bag ”the Installation, repair and maintenance initative” fem nye tekniske uddannelser, der modsvarer konkrete behov på arbejdsmarkedet. 1.500 sydafrikanere vil i 2022 have taget en af disse uddannelser.

Når de er færdige med træningen forventes halvdelen af disse være i relevant arbejde. Elijah Mohale, der pt. er i gang med sit lærlingeforløb, er selv blevet fortrøstningsfuld over sin fremtid. 

- Jeg er glad og overbevist om, at jeg vil finde en arbejdsplads, hvor jeg vil kunne vise alt det, jeg har lært, siger han.

Læs også: HR-chef: Sådan sikrer vi trivsel med hjemmearbejde

Jesper Friis

Jesper Friis

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3969
  • Mobil +45 2949 4677
  • E-mail jef@di.dk

Relateret indhold