Formænd for DI's regionalforeninger i det østjyske, fagforeningsledere og en stribe borgmestre kaster sig ind i en kamp for en bredere motorvej. De lange køer rammer både virksomheder og pendlere.

27.05.21 DIB Nyheder

Debat: Brug for alle etaper af udvidelsen af E45

Østjylland har hårdt brug en udbygning af motorvej E45 fra Vejle til Randers til tre spor efter 10 års trafikvækst på over 25 procent, skriver 18 borgmestre, fagforeningschefer og DI-regionalformænd i dette debatindlæg, der også er sendt til Folketingets trafikordfører.

Undertegnede gør med dette skriv opmærksom på, at der i allerhøjeste grad er brug for, at der træffes beslutning om at udvide hele den østjyske del af E45 til tre spor. Og det vil sige fra Vejle Nord til og med til Randers Nord.

Vi er med på, at udbygningen vil ske i etaper, hvor dele af udvidelsen er lavet syd for Aarhus. Men ingen af de planlagte etaper må glemmes eller syltes. For udvidelsen samlet set sikrer, at landets største vækstregion uden for hovedstaden fortsat leverer en væsentlig del af landets fælles vækst.

Selv nu under Corona er trafikken intens og tæt på E45 og kan allerede nu let stoppe til. Så hvordan bliver det ikke, når samfundet for alvor åbner igen? Så risikerer vi mange køer på E45, der bare bliver længere og længere. Og det er egentlig ikke så mærkeligt. For trafikken er på ti år vokset mellem 25 og 34 procent på alle strækninger fra Vejle Nord til Randers Nord.

Der er virksomheder, som må vente på en kollega, som ikke kommer frem i tide enten på arbejde eller til møde. Der er varer, som kommer så sent, at det giver problemer med at laste på eller af.

Køer på motorvejen er en stor belastning for alle østjyske virksomheder. Derfor vil vi fra hele det østjyske område på det kraftigste appellere til, at der træffes beslutning om at udvide E45 på hele strækningen mellem Vejle Nord og Randers Nord, samtidig med, at det er ekstremt vigtigt, at de første faser af udvidelsen sættes i gang nu og afsluttes hurtigst muligt.

Forbinder store byer

Motorvej E45 er den infrastrukturelle rygrad, der løber ned gennem Jylland. Strækningen fra Aarhus S til Randers N forbinder først og fremmest Danmarks anden største by med Danmarks sjette største by. Strækningen er samtidig væsentlig for forbindelsen til Aalborg, Danmarks fjerde største by.

Det er ikke kun de mange virksomheder, der bruger motorvejen til transport, som bliver ramt af den øgede trængsel og de lange kødannelser. Det går også udover alle pendlerne og deres arbejdspladser.

I myldretidstrafikken skal man regne med tyve procents ekstra transporttid - op til 60 procent på de værste strækninger. Den fortsat stigende trafikbelastning skaber derfor en alvorlig risiko for, at den positive udvikling i Danmarks andenstørste vækstcenter ender i en kø på E45.

Også et miljø- og klimaproblem

Det er ikke kun på bundlinjen, at trængselsproblemerne på E45 udgør et stort samfundsmæssigt problem. Den høje trafikbelastning medvirker til flere trafikulykker, og trængslen har klima- og miljømæssige konsekvenser, når tusindvis af biler holder i kø med motoren i unødig tomgang.

Vejdirektoratet offentliggjorde den 12. juni sidste år en VVM (Vurdering af Virkninger for Miljøet) på udbygningen af E45 fordelt på tre etaper; Vejle-Skanderborg S, Aarhus S-Aarhus N, Aarhus N-Randers N.

Heri slår Vejdirektoratet selv fast, at ved en udbygning til tre spor vil trafiksikkerheden blive forbedret. Udbygningen tiltrækker også trafik til motorvejen fra det øvrige vejnet i området. Motorveje er igen ifølge Vejdirektoratet generelt den sikreste form for veje. Flytning af trafikken til et mere sikkert vejnet gør, at der forventes et fald i det samlede antal ulykker i området.

Yderligere belastninger i fremtiden

Den nuværende trængsel på E45 er ikke samfundsøkonomisk holdbar, da den har store negative konsekvenser for Østjyllands og dermed Danmarks vækstpotentiale. På flere delstrækninger er trafikken de sidste 15 år steget med 50 procent. Heraf er hver femte køretøj en lastbil.

Presset vil ikke alene kunne klares med udvidelsen af motorvejen. Der er også sideløbende brug for at gøre den kollektive trafik i og mellem vores byer bedre. Og ikke mindst er der brug for bedre busforbindelser til vores mindre samfund, der alt for ofte oplever sig isoleret fra de større byer, hvad enten man er ung og gerne vil pendle til en uddannelse, eller man som medarbejder på en virksomhed gerne vil pendle mellem land og by.

Trængselsproblemerne vil kun stige i fremtiden, og en udvidelse af motorvejen er i vores øjne afgørende for Østjyllands og dermed Danmarks vækstmuligheder.

Så hvis vi skal skabe bare en nogenlunde fornuftig passage på E45 og ikke bremse vækst, udvikling og velfærd i alenlange køer på motorvejen, så er det nu, vi skal have gang i udvidelsen til en tresporet motorvej hele vejen fra Vejle til Randers N.

Fakta

18 afsendere på det åbne brev:

Adm direktør Per Hastrup, Prodan A/S
Formand for DI Randers-Norddjurs

CCO, Founding Partner
Anders Strange
Aart Architects Dk A/S
Formand for DI Østjylland

CEO Johannes Saugbjerg, VOLA A/S
Formand for DI Sydøstjylland

Formand Daniel Isak Dallerup
Dansk Metal Østjylland

Borgmester Torben Hansen
Randers Kommune

Borgmester Jan Petersen
Norddjurs Kommune

Formand Finn Møller
Direktør Jens Enevold Kristensen
Erhverv Randers

Formand Terje Vammen
Direktør Marc Perera Christensen
Erhverv Aarhus

Gruppeformand Susanne Ovy Petersen
3F Aarhus Rymarken

Formand for Business Region Aarhus
Borgmester Kasper Glyngø
Hedensted Kommune

Borgmester Jacob Bundsgaard
Aarhus Kommune

Borgmester Peter Sørensen
Horsens Kommune

Borgmester Uffe Jensen
Odder Kommune

Borgmester Ole Bollesen
Syddjurs Kommune

Borgmester Nils Borring
Favrskov Kommune

Borgmester Frands Fischer
Skanderborg Kommune

Tømrermester Michael Ancher
Formand for DI Dansk Byggeri Østjylland

Formand Hans A. Sørensen
3F Horsens og Omegn

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold