I 2030 skal 40 pct. af lederstillingerne i danske virksomheder være besat af kvinder lyder målsætningen i "Gender diversity Pledge.

Foto: Colourbox
06.05.21 DIB Nyheder

I 2030 skal 40 pct. af erhvervslivets ledere være kvinder

DI lancerer nyt mangfoldighedsløfte, The Gender Diversity Pledge, hvor danske virksomheder giver håndslag på at arbejde for at øge diversiteten i toppen af erhvervslivet. Det skal sikre en 40/60-kønsfordeling i 2030.

I Danmark har vi et kønsskævt arbejdsmarked. Kun hver tredje medarbejder i den private sektor er kvinde. Samme tendens gør sig gældende på ledelsesniveauerne, hvor kvinder sidder på 26,6 pct. af stillingerne.

DI har ambitioner om, at andelen i 2025 skal stige til 35 pct. Og i 2030 skal 40 pct. af lederstillingerne i danske virksomheder være besat af kvinder.

- Hvis Danmark skal være verdens bedste land at leve og drive virksomhed i, så skal vi sikre, at vi har adgang til de mest talentfulde medarbejdere. Halvdelen af Danmarks talentpulje er kvinder, men de er desværre underrepræsenteret i erhvervslivet. Derfor samler vi erhvervslivet på tværs af brancher og landsdele, så vi i fællesskab kan vende udviklingen, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri. 

Læs også: Danfoss vil bruge historiske data til at få flere kvinder i ledelsen

Håndslag på mangfoldighed

Derfor inviterer Dansk Industri alle danske virksomheder til at skrive under på et mangfoldighedsløfte, The Gender Diversity Pledge, hvor vi giver hinanden håndslag på, at arbejde for at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked.

Når virksomhederne investerer i kvindelige talenter, investerer de også i øget innovation og kreativitet, der er med til at sikre udvikling og fastholde international konkurrenceevne.

Mangfoldighedsløftet er en del af en større strategi for at fremme kønsdiversitet i erhvervslivet, og som en del af strategien, skal virksomhederne arbejde målrettet med egne måltal for ledelse og bestyrelser

- Vi skal sikre ligestilling i Danmark. Derfor skal vi have flere kvinder i den private sektor. Vi har ganske enkelt en fælles interesse og opgave som samfund i at sikre, at alle talenter bliver udnyttet bedst muligt. Det kræver samtidig, at vi skaber gode muligheder for, at kvinder kan forfølge en lederkarriere på lige fod med mænd, siger Lars Rasmussen, formand for DI’s mangfoldighedsudvalg og bestyrelsesformand i bl.a. Coloplast og Lundbeck.

Læs også:Rådgivere vil skabe klare betingelser for forfremmelse af kvinder

16 principper til forandring

Mange virksomheder arbejder i dag målrettet med at øge kønsdiversiteten i deres virksomheder og ledelser, og det er den gode erfaringsudveksling på tværs af virksomheder, der er udgangspunktet for det strategiske arbejde.

Ud over målsætningen om flere kvinder i ledelse og bestyrelser, tilslutter virksomhederne sig også 16 principper og handlinger for at fremme kønsdiversitet. Det er netop disse principper og handlinger, som kan drive forandringen.

- -Skal vi lykkes med at nå målsætningen om 35 pct. kvinder i ledelse i 2025, vil det kræve, at hver anden lederstilling bliver besat af en kvinde fra i dag. Det er nødvendigt, at vi sætter barren højt og at vi i erhvervslivet går forrest, siger Lars Sandahl Sørensen. 

Læs også: Brug kvindernes kampdag som startskud til øget kønsbalance

Første skridt er en underskrift

De virksomheder, som er med, indfører specifikke styringsværktøjer som egne måltal og KPI’er vedrørende kønsdiversitet. Derudover bakker virksomhederne op om mere øremærket barsel til mænd og vil samtidig medvirke til at skabe større mobilitet mellem det offentlige og private arbejdsmarked ved at synliggøre karrieremuligheder i danske og internationale virksomheder.

- Alt for længe har vi talt om, hvordan vi får flere kvinder i ledelse og samtidig fremmer ligestillingen i vores samfund. Der er brug for handling, og første skridt er ved at skrive under på løftet, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs hele DI’s strategi for større kønsdiversitet og skriv under 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anna Leclercq Vrang

Anna Leclercq Vrang

Fagleder, Mangfoldighedsområdet

  • Direkte +45 3377 3631
  • Mobil +45 2728 7631
  • E-mail anlv@di.dk

Relateret indhold