04.05.21 DIB Nyheder

Mange års skattereformer har givet lav gennemsnitsskat på arbejde

Nye tal: 2020 betød et fald i gennemsnitsskatten på arbejde i OECD, blandt andet pga. coronakrisen, viser ny OECD-rapport . Danmark ligger midt i feltet på gennemsnitsskatten, men stadig for højt på marginalskatten for højtlønnede, lyder det fra DI.

Ifølge den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, OECD, faldt det gennemsnitlige skattetryk på arbejde fra 35,0 procent i 2019 til 34,6 procent i 2020, opgjort som skattens procentandel af lønomkostningerne for en enlig lønmodtager med gennemsnitsindkomst i de forskellige OECD-lande. Det viser organisationens årlige ”Taxing Wages”-rapport om skatten på arbejde i OECD-landene, der lige er offentliggjort.

- I 2020 er skattetrykket på arbejde kun steget i 6 OECD-lande, mens det er faldet i 31, kraftigst i Litauen, USA, Polen og Italien. Sidstnævnte skyldes især coronakrisen, som i flere af de sydeuropæiske lande har sænket skattebetalingen endnu mere end indkomsterne, siger Bo Sandberg, skatteøkonom i Dansk Industri (DI).

Skattetryk tæt på gennemsnittet

OECD har opgjort skattetrykket på arbejde i Danmark i 2020 til 35,3 procent, hvilket er relativt tæt på gennemsnittet blandt OECD-landene på 34,6 procent.

- For en enlig lønmodtager, uden børn og med gennemsnitsindkomst, er den danske skat på arbejde faldet en smule fra 35,6 procent i 2019 til 35,3 procent i 2020. Og for et gift par med to børn, hvor den ene har gennemsnitsindkomst, og den anden har en indkomst på 67 procent af gennemsnittet, er skatten på arbejde 30,5 procent mod 28,9 procent som snit for OECD, siger Bo Sandberg.

- Efter mange års skattereformer med sænket skat på arbejde siden 2001, ligger Danmark efterhånden fint midt i feltet for langt de fleste lønmodtagergrupper. Gennemsnitsskatten i Danmark ligger lidt over OECD-gennemsnittet og lidt under EU-gennemsnittet. Samtidig er mange lønmodtagere også løftet ud af topskattepligten, i takt med at topskattegrænsen er hævet, senest fra 531.000 kr. i årlig indkomst i 2020 til 544.800 kr. i 2021, siger DI-skatteøkonomen.

Danmark stadig i den høje ende på marginalskat

Der hvor Danmark iflg. DI stadig skiller sig negativt ud, er på den højeste marginalskat for de knap 450.000, der ventes at skulle betale topskat i 2021.

- Marginalskatten for en dansk lønmodtager med en indkomst på 167 procent af gennemsnittet, er iflg. OECD på 55,5 procent mod 45,7 procent som OECD-gennemsnit. Men selv her er der en del lande, der har overhalet Danmark indenom. Allerhøjst er marginalskatten på arbejde i Belgien med 67,8 procent for høje indkomster, men også otte andre EU-lande, bl.a. Sverige, Finland, Frankrig, Portugal og Grækenland, har nu iflg. OECD højere øverste marginalskat på arbejde end Danmark, siger Bo Sandberg.

- Så når DI fortsat arbejder for lavere skat på arbejde, er det i højere grad for de indenlandske incitamenter omkring f.eks. arbejdsudbud, end det er som led i en international skattekonkurrence. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at den efterhånden ret gennemsnitlige danske skat på arbejde ikke forhindrer os i pt. at have verdens højeste skattetryk bl.a. på grund af høje indirekte skatter som moms og punktafgifter samt relativt høje kapitalskatter, siger DI’s skatteøkonom.

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bo Sandberg

Bo Sandberg

Skatteøkonom

  • Direkte +45 7216 0142
  • Mobil +45 2850 3819
  • E-mail BSA@di.dk

Relateret