Carlsberg modtager hvert år ganske mange indberetninger via virksomhedens etablerede ordning, der alle bliver behandlet med grundig fokus på retssikkerheden for både dem, der indberetter og dem, der eventuelt bliver anklaget. 

28.05.21 DIB Nyheder

Whistleblowerlov udskudt - politikere har lyttet til virksomheders bekymring

Folketingets retsudvalg har besluttet at forlænge lovprocessen omkring whistleblower-loven. ”Vi har lyttet til virksomhedernes bekymringer,” lyder det fra Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. Carlsberg glæder sig over beslutningen.

Der bliver alligevel ikke nogen afstemning om den danske implementering af EU direktiv om whistleblowerordninger i starten af juni. Det blev beslutningen, da Folketingets retsudvalg fredag den 28. maj holdt møde.

- Det har været vigtigt for os, at der blev tid til, at vi kunne lave en ordentlig lovgivning fremfor at skynde os at gennemføre en lovgivning, der ikke tager højde for virksomhedernes udfordringer i implementeringen. For mig er det vigtigt, at vi lytter til det danske erhvervsliv og har tæt dialog med jer. Jeg vil gerne kvittere for en god dialog med DI og jeres medlemsvirksomheder. Det har været afgørende for vores arbejde og beslutning for en udskydelse, siger Mads Andersen, retsordfører i Det Konservative Folkeparti.

Han suppleres af Kristian Hegaard fra Radikale Venstre:

- Vi må til bunds i, om ikke der kan etableres én samlet whistleblowerordning i koncernen. Både for effektiviteten af whistleblowerordningerne og for at mindske bureaukratiet. Det skal tages seriøst, når de største virksomheder i Danmark har så betydelige bekymringer om implementering af whistleblowerdirektivet, i en situation hvor det stort set kun er Danmark, der er i gang med implementering, siger han.

Læs også:  Ny whistleblowerlov kan smadre etablerede danske ordninger

DI arbejder videre for bedre ordning

DI har været meget bekymret for EU-direktivet og den danske implementering, som ville give især store virksomheder meget ekstra og unødvendigt bøvl – og gøre medarbejdernes mulighed for at bruge ordningerne ringere.

- Vi er meget tilfredse med forlængelsen, og vi vil fortsat arbejde for, at implementeringen i Danmark sker med en fortolkning, der giver plads til at bevare veletablerede danske whistleblowerordninger, siger Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri (DI)..

Det budskab har DI formidlet til Folketinget i et høringssvar, der opfordrer til, at EU-direktivet fortolkes, således at de etablerede danske ordninger kan bevares. Samtidig har erhvervsorganisationer i Finland, Irland, Tyskland, Tjekkiet og Sverige sammen med DI sendt et fælles brev til EU-kommissionen, hvor de opfordrer til, at direktivet bliver genbesøgt og revideret.

- Vi er stærke fortalere for ordninger, der giver medarbejdere mulighed for at oplyse om forhold, der ikke er i orden, hvis der er proportion mellem de byrder, de medfører, og den gavn man får af dem. Det vil være en skam, hvis der laves lovgivning, der står i vejen for, at det sker bedst muligt, siger Marie Gad.

Læs også: Fire gode grunde til EU’s reform af selskabsledelse bør dø

Carlsberg glæder sig over beslutningen

Retsudvalgets beslutning bliver også modtaget positivt i Carlsberg, hvor Ulrik Andersen, vicepresident for Group Legal & Compliance i den globale koncern frygter, at EU-direktivet ville forringe den etablerede ordning.

- Vi har juridiske enheder i mere end 30 lande, hvor vi for hvert land ville skulle etablere nye whistleblowerordninger, hvis direktivet blev implementeret, som det var planen. Nogle steder ville vi skulle oprette flere enheder i hvert land, og det ville ganske enkelt forringe den veletablerede globale whistleblowerordning, vi har. Ikke mindst for medarbejdere, der ville blive mindre trygge ved at skulle indrapportere ”wrongdoings” med større sandsynlighed for at deres identitet blev kendt, siger Ulrik Andersen.

Han fortæller, at virksomheden hvert år har ganske mange indberetninger via den etablerede ordning, der alle bliver behandlet med grundig fokus på retssikkerheden for både dem, der indberetter og dem, der eventuelt bliver anklaget. 

- Lovforslaget i Danmark ville underminere nogle af grundfundamenterne for virksomheders whistleblowerordninger.  Den ringere beskyttelse af de ansatte ville indebære færre indberetninger og dermed afdække af færre problematiske forhold i virksomhederne, siger Ulrik Andersen.

Han mener ikke, det ville være i hverken virksomhedernes eller samfundets interesse.

- Derfor glæder vi os over, at Retsudvalget har lyttet til vores og mange andre store danske virksomheders bekymringer, siger Ulrik Andersen.

Læs også: Danfoss: Ny lov vil forringe vores whistleblowerordning

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Gry Saul

Gry Saul

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3778
  • Mobil +45 5369 2509
  • E-mail grsa@di.dk

Relateret indhold