Danske grundvandsvirksomheder underskrev i 2018 i samarbejde med Stanford Universitet i Californien en samarbejdsaftale , der skal videreudvikle danske vandteknologiske løsninger, og bringe dem i anvendelse i Californiens nye grundvandsprogram. Her er det hydrogeolog Max Halkjær på arbejde for Rambøll i Californien.

08.06.21 DIB Nyheder

Californisk drømmeprojekt sparker liv i dansk vandeksport

Med avanceret helikopterscanning af et areal halvanden gange så stort som Danmark, skal Rambøll sammen med SkyTEM, Aarhus Universitet og en lokal rådgiver kortlægge grundvandsforholdene i Californien. Ordren til 100 millioner kroner er en foreløbig milepæl for den danske eksportindsats på området.

Det tørkeprægede Californien skal have en mere bæredygtig vandforsyning. Staten oplever jævnligt lange tørkeperioder, hvilket lægger et voldsomt pres på de store vandreservoirer, som ellers udgør den primære kilde i vandforsyningen. I takt med, at vandspejlet i vigtige reservoirer har nærmet sig kritiske lave niveauer, er behovet for en sikker og stabil grundvandsbeholdning øget.

Derfor har Californien indført ’The Sustainable Groundwater Management Act’, som er en lovgivning, der pålægger en række distrikter at lægge bindende planer for bæredygtig håndtering af grundvandet.

Sådanne planer kræver solide data om undergrunden, som det er kendt fra den danske grundvandskortlægning. Og det er her, det nye danske eksporteventyr kommer ind i billedet.

 For at sikre grundvandsdata af så høj kvalitet som muligt, skal et Rambøll-ledet konsortium med bidrag fra SkyTEM, Aarhus Universitet og den lokal rådgivevirksomhed GEI kortlægge de vigtigste grundvandsområder. Det sker fra luften med avanceret helikopterscanning af et område på over 70.000 kvadratkilometer, altså over halvanden gange Danmarks størrelse.

Denne kortlægning kombineres så med eksisterende data i en samlet 3D-model, der skal tjene som grundlag for de bæredygtige grundvandsplaner.

- Det er et meget spændende og vigtigt projekt, som vi er rigtig stolte af at have vundet. Selv i et moderne samfund som det californiske er en sikker vandforsyning ikke længere en selvfølge, og myndighederne derovre sætter derfor stor pris på, at vi kan bidrage med vores store viden og erfaring om geofysik og grundvandsforhold, siger Søren Hvilshøj, direktør for Rambølls internationale enhed for rådgivning om vandressourcer i en pressemeddelelse

Læs også: Rambøll: Stanfordaftale åbner ladeport af markedsmuligheder

Mange af USAs stater står overfor massive investeringer på området, og ikke mindst præsident Bidens opmærksomhed på Danmark er en vigtig løftestang for danske virksomheder. Mads Helleberg Dorff, Chef for DI Vand

Eksportsucces i tråd med DI Vands ambitioner

Projektet kommer til at vare op til fem år og er en foreløbig milepæl for den danske eksportindsats på området. Siden 2016 har det offentligt-private eksportsamarbejde Water Technology Alliance (WTA), der er forankret i Udenrigsministeriet, nemlig arbejdet målrettet og struktureret for at fremme dansk vandteknologi og -knowhow i blandt andet Californien.

Samarbejdet har indtil nu banet vejen for flere mindre ordrer, men oplever altså nu en foreløbig kulmination med den aktuelle ordre, der har en samlet pris på over 100 mio. kr.

- Dansk vandteknologi og ekspertise er med i front, når der skal handles på de bæredygtige ambitioner rundt om i verden. Det viser Rambøll med denne ordre. Eksporten skal genstartes efter coronakrisen. Her er videndeling og partnerskaber essentielt. Det gavner både økonomien, miljøet og gode danske arbejdspladser, siger udenrigsminister Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

Læs også: ROCKWOOLs nordamerikanske direktør: kig til byer og delstater i USA

Vandeksport har gigantisk potentiale

Ordren til det danskledede konsortium flugter fuldstændig med DI Vands etablerede mission – nemlig at fordoble eksporten af dansk vandteknologi og rådgivning fra 20 mia. kr. til 40 mia. kr. i 2030.

- Dansk vandteknologi og rådgivning har et gigantisk potentiale. Det gælder, hvad enten vi taler spildevand, drikkevand eller klimatilpasning. På alle fronter har vi state of the art løsninger, som der er stærk international interesse for, siger Mads Helleberg Dorff, chef for DI Vand.

Han påpeger også eksportstrategien for vand, som DI Vand har efterspurgt hos Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, og som forventeligt lanceres til august.

- Strategien indeholder flere gode ting. Der etableres bl.a. et myndighedssamarbejde i USA på vand, hvor en udsendt dansk ekspert og en lokal ansat skal få lokale amerikanske myndigheder til at forstå styrken i den danske tilgang til vand, siger Mads Helleberg Dorff.

Læs også: New York slår dørene op for danske virksomheder

Glad for statsministerens personlige engagement

USA er verdens største vandmarked og EPA (den amerikanske Miljøstyrelse) forventer et investeringsbehov frem mod 2030 på 4600 mia. kr. De fleste midler skal findes lokalt, men også fra føderalt plan er der bidrag. Fx er der præsident Bidens oplæg til en infrastrukturplan afsat 700 mia. kr. til vandområdet. Derfor bør dette ene myndighedssamarbejde bl.a. følges op med flere, og Miljøministeriet bør samtidig styrkes på det internationale vandområde, mener Mads Helleberg Dorff.

- Vi har flere store danske vandvirksomheder med lokal produktion i USA, som efterspørger tættere dialog med amerikanske myndigheder og forsyninger. Amerikanerne skal f.eks. forstå værdien af, at en dyrere startinvestering kan være givtig på langt sigt, og at energi- og klimaneutralitet i vandsektoren er mulig før 2030. Her spiller det offentlige Danmark en nøglerolle, da de amerikanske regler ofte vanskeliggør direkte dialog med kommercielle danske rådgivnings- og vandteknologivirksomheder, siger Mads Helleberg Dorff.

Også flere mindre danske vandvirksomheder har fået hul på det amerikanske, Det gælder f.eks. APX10, men også virksomheder som NISSEN Energi og Stjernholm.

Derfor, mener Mads Helleberg Dorff, har vi kun set begyndelsen på et amerikansk eksporteventyr af de helt store.

- Mange af USAs stater står overfor massive investeringer på området, og ikke mindst præsident Bidens opmærksomhed på Danmark er en vigtig løftestang for danske virksomheder. Derfor er jeg også glad for, at vores statsminister engagerer sig personligt i vandsporet ift. USA, siger Mads Helleberg Dorff.

Læs også: 4.600 milliarder kroner lover godt for dansk vandeksport til USA

DI’S KONTORER I USA

DI’s kontorer i USA 

DI har siden 2014 været fysisk tilstedeværende i New York og Washington D.C. DI USA, også kendetegnet som Danish Cleantech Hub, assisterer det grønne Danmark og er et offentlig-privat samarbejde, som både virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner kan benytte. DI USA tilbyder at skabe grundlag for beslutninger på det amerikanske marked, og kan hjælpe med alt fra markeds- og kundeforståelse, udarbejde forretningsplaner eller hjælp til at identificere den rette partner for din virksomhed.

Læs mere om DI USA her.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Mads Helleberg Dorff

Mads Helleberg Dorff

Chef for DI Vand

  • Direkte +45 3377 3034
  • Mobil +45 4280 1888
  • E-mail mahd@di.dk

Relateret indhold