Forsøg i Odsherrede Kommune skal blandt andet give viden om mængden af vejledning, der skal til, for at borgere og virksomheder kan sortere på en måde, så der kommer et værdifuldt produkt ud af det.

Foto: PR
11.06.21 DIB Nyheder

Flamingoforsøg i Odsherred Kommune skal føre til eksportsucces

De mellem 20 og 25 tons flamingoaffald, genbrugsstationerne i Odsherred sædvanligvis sender til forbrænding, bliver nu forsøgsvis i stedet genanvendt. Shark Compactors A/S, der står bag løsningen, satser derefter på eksportsucces.

Siden 2019 har virksomheden Shark Compactors A/S udviklet på en nye pressecontainer. Nu er den forsøgsvis kommet i brug på genbrugsstationerne i Odsherred Kommune, der modtager mellem 20 og 25 tons flamingoaffald om året.

- Mængden er stigende. Vi har hidtil kun sorteret en smule og sendt resten til forbrænding. Nu får vi muligheden for at sende det komprimerede produkt til genbrug, idet vi vil sortere flamingoen i den rene hvide type og i den farvede type. Vi bidrager dermed til en bæredygtig og miljøvenlig håndtering af affaldet, siger Bo Enghoff Jensen, der er stedfortræder på Genbrugsstationerne.

Direktør Bent Eriksen, Shark Compactors, tog selv kontakt til kommunens Genbrugsstationer for at få afprøvet den nyudviklede komprimeringscontainer.

- Vi har haft en fin dialog om at få udviklet containeren, så den bliver mest effektiv og bedst mulig at håndtere for medarbejderne på pladsen. Det er da mit håb, at vi kan få gang i eksport af denne container, som er den eneste mobile flamingopressecontainer i verden, siger Bent Eriksen.

Læs også: Californisk drømmeprojekt sparker liv i dansk vandeksport

Forsøg skal give erfaring

Forsøget på genbrugsstationerne skal blandt andet give erfaringer med personalets betjening af maskinen og mængden af vejledning, der skal til, for at borgere og virksomheder kan sortere på en måde, så der kommer et værdifuldt produkt ud af det.

Containeren rummer tre-fire kubikmeter flamingo ad gangen og kan på 15 sekunder kværne det ned til en fast masse.

- Den vil medvirke til at få genbrugt den flamingo, vi modtager fra borgere og erhverv. Hvis det lykkes, er det ikke blot et stort skridt lokalt i Odsherred, men hos alle i det fælleskommunale affaldsselskab Argos’ ejerkommuner, ja nationalt, og vi er stolte over at være udviklingssted og frontløbere på denne del af den grønne udvikling, siger Jørgen Eriksen, afdelingsleder for Affald og Miljø i Odsherred Kommune.

Læs også: New York slår dørene op for danske virksomheder

Offentligt privat samarbejde der giver mening

Den første del af udviklingen af containeren er sket i et samarbejde mellem Teknologisk Institut (DTI), Amager Ressource Center (ARC) og Aage Vestergaard Larsen A/S, Mariager, der er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plastik i høj kvalitet.

- Det er et rigtig godt eksempel på, hvor det giver mening med offentligt privat samarbejde. Vi står overfor ambitiøse mål om øget og bedre genanvendelse af vores affald. Vi vil derfor i de kommende år have et stort behov for at få testet nye løsninger på affaldsområdet. Det handler om alt fra nye måder at indsamle affald på til løsninger indenfor affaldssortering, genbrug og genanvendelse – og virksomhederne er i fuld gang med udviklingen, siger Iben Kinch Sohn, seniorchefkonsulent i Dansk Industri.

Læs også: Her er 4 programmer, der hjælper dig i gang med cirkulær økonomi

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold