- Jeg er superglad for mit arbejde. Jeg elsker passagerne og vores nye el-busser. Det er bare rigtig godt for mig, siger Nazliya Mohammed, der efter et IGU-forløb nu er fastansat hos Keolis og kører bybusserne i Odense.

08.07.21 DIB Nyheder

Keolis syriske buschauffør frygter at skulle forlade Danmark: Jeg lever min drøm her

Nazliya Mohammed er en skattet buschauffør for Keolis i Odense. Men frygten for at blive sendt tilbage til Syrien plager både hende selv og hendes børn.

DI Business interviewede første gang Nazliya Mohammed i 2018. På daværende tidspunkt var hun i gang med integrationsgrunduddannelsen (IGU) hos Keolis på Fyn. Her tre år senere er hun fastansat buschauffør med styr på alt fra busruterne i Odense til de nye eldrevne busser.

- Jeg er superglad for mit arbejde. Jeg elsker passagerne og vores nye el-busser. Det er bare rigtig godt for mig, siger Nazliya Mohammed og smiler.

- Jeg er også blevet linieinstruktør. Jeg er med til at lære nye chauffører op, så de kender busruterne og ved, hvad de skal være opmærksomme på.

Læs også: Flygtninge i job: Jernvilje og arbejdsglæde

Kæmpe integrationssucces

Der er heller ingen tvivl om, at Keolis er glade for at have Nazliya Mohammed ansat.

- Nalizya er en kæmpe gevinst for vores arbejdsplads. Hun er et stærkt bevis for, at vores deltagelse i IGU-forløbene har været en stor succes. Vi har investeret tid og ressourcer i at lære Nazliya og andre op. Det er en investering, som vi i dag har fået mange gange retur i form af nogle gode og loyale medarbejdere, siger Uffe Tokehøj, der er driftschef for Keolis på Fyn, hvor virksomheden blandt andet står for driften af bybusserne i Odense.

I Dansk Industri (DI) er man også godt tilfredse med IGU-ordningen, der blev igangsat i juli 2016 og som i skrivende stund har ført til 2.658 registrerede forløb.

- Det er glimrende eksempel på, hvordan virksomhederne tager ansvar og bidrager til at få integreret flygtninge i Danmark. Og samtidig er der ikke nogen tvivl om, at en hel del virksomheder har fået nogle gode medarbejdere, som er blevet en vigtig del af virksomhederne og fællesskabet, siger vicedirektør Steen Nielsen.

Læs også: Syrisk buschauffør er blevet lokal kendis

Færre IGU-forløb

På det seneste er antallet af nye IGU-forløb imidlertid faldet voldsomt. I maj måned 2021 – som er de senest offentliggjorte tal – var der blot 9 registrerede forløb. Da ordningen var på sit højeste var der langt over 100 nye registrerede forløb månedligt.

En vigtig forklaring er, at målgruppen for ordningen, som er flygtninge og familiesammenførte, er blevet mindre i takt med at flygtningestrømmene er aftaget. Trepartsaftalen fra december 2020 har derfor også udvidet målgruppen, så den nu omfatter personer, der har været i Danmark i op til 10 år.

- Forhåbentlig kan det bidrage til, at endnu flere flygtninge- og familiesammenførte kommer ud og bliver godt integreret på det danske arbejdsmarked. Nazliya Mohammed og Keolis er jo et glimrende eksempel på, hvordan det for alle parter kan være win-win med et IGU-forløb, siger Steen Nielsen fra DI.

Læs mere om IGU.

Keolis: Mangel på buschauffører

Nazliya Mohammed, der oprindeligt er uddannet økonom i Syrien, har også oplevet, at ordningen har haft afgørende betydning for, at hun er blevet godt integreret i Danmark.

- Jeg synes ikke, at det var svært at blive integreret i Danmark. Jeg har søde kolleger og gode chefer. Og jeg har en ro her, som jeg ikke havde i Syrien, siger hun.

Nazliya Mohammed fortæller, at hendes mand i dag er fuldtidsansat i en papvirksomheden STOK Emballage i Middelfart, at de har lejet et større hus og at børnene går i dansk skole. Og så har hun købt en Alfa Romeo.

- Jeg elsker den bil, siger hun med et smil.

Frygten for hjemsendelse

Alt er dog ikke fryd og gammen.

Udlændingestyrelsen har nemlig vurderet, at situationen i Syriens hovedstad Damaskus og provinsen Rif Damaskus ikke længere er så alvorlig og usikker, at de generelle forhold i sig selv kan berettige til asyl. Derfor er de danske myndigheder nu ved at gennemgå sagerne for de flygtninge fra området, som alene har ophold på baggrund af generelle forhold, med henblik på at vurdere opholdsgrundlaget. 

Meldingerne fra de danske myndigheder har også nået Fyn og skabt bekymring. Og det selvom Nazliya Mohammed kommer fra Aleppo, der ligger i den nordlige del af Syrien, som i øjeblikket hører til blandt de såkaldt ”usikre” områder.

- Vi er bekymrede og stressede. Vores liv er i Danmark. Vi har et dejligt arbejde, gode venner og vores børn elsker deres skole. Vi vil ikke tilbage til Syrien, siger Nazliya Mohammed.

Der er intet for mig i Syrien

Hun fortæller, at hendes familie før krigen i Syrien havde en gård og et stykke land med 1.500 oliventræer. Men intet af det er tilbage. Hendes far er død, hendes mor er flygtet til Grækenland og vennerne fra Syrien er spredt i hele verden. De fleste kurdere er nu flygtet fra området – og boliger og så videre er enten ødelagt i krigen eller overtaget af arabere og tyrkere.

- Der er intet for mig i Syrien, siger hun.

Situationen påvirker også Nazliyas børn. Hendes søn på seks år, der aldrig har boet i Syrien, har af kammeraterne i skolen, fået at vide, at han skal kigge sig om efter en ny familie, fordi hans forældre snart bliver sendt retur til Syrien.

- Det er synd for ham. Han skal være barn og ikke have den slags bekymringer, siger Nazliya Mohammed.

Hos Keolis vil de også meget nødigt skulle vinke farvel til Nazliya Mohammed.

- Hun vil blive meget savnet. Og vi vil nok også få problemer med at finde en afløser. Der er chaufførmangel på Fyn, siger driftschef hos Keolis Uffe Tokehøj.

Job kan give mulighed for at blive i Danmark

Den gode nyhed er, at der i skrivende stund ikke ser ud til at være grund til at frygte, at Nazliyas Mohammeds opholdstilladelse vil blive inddraget.

Udlændingestyrelsen oplyser til DI Business, at den på nuværende tidspunkt ikke inddrager eller nægter at forlænge opholdstilladelser givet alene på baggrund af generelle forhold til personer fra Aleppo, med mindre der er forhold i den konkrete sag, for eksempel svig, der giver anledning til det. 

Samtidig oplyser styrelsen, at selvom forholdene i hjemlandet er forbedrede, træffer styrelsen ikke afgørelse om nægtelse af forlængelse eller inddragelse af en opholdstilladelse, hvis det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Og i den forbindelse vurderer styrelsen blandt andet flygtningens personlige tilknytning til Danmark, herunder arbejdsmarkedet. ”Det forhold, at man har et job i Danmark, vil dog som udgangspunkt ikke i sig selv medføre, at opholdstilladelsen bevares,” skriver styrelsen i en mail.

Og skulle styrelsen en dag komme op med en negativ afgørelse, vil Nazliya Mohammed desuden have mulighed for at søge arbejdstilladelse hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Siden sidste sommer har der nemlig været åbnet op for, flygtninge, familiesammenførte og kan blive i Danmark, mens de er i beskæftigelse i det samme ansættelsesforhold eller skifter til et job med samme eller bedre løn- og ansættelsesvilkår.

Læs mere om muligheden for søge arbejdstilladelse hos SIRI.

FAKTA: IGU kort fortalt

IGU'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.
 
IGU'en skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.
 
 

 

Relateret indhold