DI's direktør Lars Sandahl Sørensen lagde vægt på potentialet i EU's coronapas, hvis succes blandt andet bliver afhængig af, hvordan EU's 27 medlemslande implementerer passet - og om landende bliver enige om  vilkår for indrejse.

Foto: Tom Nielsen
03.06.21 DIB Nyheder

Sandahl til 56 nationer: Hårdt brug for at genåbne grænser

DI-direktør opfordrer til fælles indsats for at bremse rejserestriktioner ved årligt møde med en stribe ambassadører.

Det haster med at få genåbnet mulighederne for at krydse landegrænser til gavn for økonomi og samhandel. Og det kræver et styrket internationalt samarbejde.

Sådan lød opfordringen fra Dansk Industris adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, da han torsdag i Industriens hus var vært for ambassadører fra 56 nationer, der fysisk og virtuelt deltog i DI's årlige statusmøde. 

DI-direktøren fremhævede Danmarks håndtering af coronakrisen, hvor man takket være et meget tæt samarbejde mellem erhvervsliv og myndigheder var kommet relativt godt igennem krisen med et blik for langsigtede muligheder.

Der er dog stadig én stor udfordring, nemlig muligheden for at rejse.

- Mens eksporten af varer nu synes at fungere igen, så lider eksporten af services hårdt på grund af rejserestriktionerne. Og det samme gør turismen, sagde Lars Sandahl Sørensen.

EU’s coronapas kræver handling

EU's kommende digitale coronpas, der træder i kraft 1. juli, er en væsentligt brik i genåbningen af grænserne for blandt andet erhvervsrejsende.

- Det er et midlertidigt værktøj til, at vi kan genvinde vores mobilitet og rejsemuligheder, sagde DI-direktøren, der fremhævede tre centrale områder, som vil blive afgørende for successen for EU’s coronapas:

For det første skal EU-landenes egne coronapas implementeres med den europæiske platform. Det næste er, at EU-landende skal have samme regler for accept af coronapasset.

- Der er ikke brug for 27 forskellige løsninger. Det her er en virkelig test af EU-landenes evne til at samarbejde, pointerede DI-direktøren.

Det tredje punkt er behovet for hastighed, hvor det er afgørende, at coronapasset implementeres så hurtigt som muligt.

- Hvis vi formår at skabe en solid ramme på tværs af landegrænserne i EU, kan vi facilitere aftaler om gensidig anerkendelse med lande uden for EU, sagde Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: EU’s coronapas skaber behov for fælles rejsekrav i EU

Globale aftaler vigtige

For at genstarte handel og investeringer internationalt, er der i EU samtidig behov for at genrejse det indre marked, som stadig er den globalt største markedsplads takket være frie handelsvilkår uden nationale begrænsninger. 

På den globale arena er der behov for en reform af verdenshandelsorganisationen, WTO, samt en aftale for e-handel, som sikrer gennemsigtige vilkår for at skabe digital forretning.

- Der er også brug for en global aftale der fremmer klimavenlige produkter og services, samt en global udrulning af coronavacciner, for ingen lande er reelt sikre, før alle lande er, sagde Lars Sandahl Sørensen.

Behov for arbejdskraft

At coronakrisen er på retur viser DI’s seneste økonomiske oversigt baseret på input fra erhvervslivet. Nu ventes en vækst i BNP på 2,5 pct. I 2021 stigende til 3,5 pct. I 2022. Fremgangen slår hårdt igennem på behovet for medarbejdere.  

- Det er den totalt modsatte situation end for kort tid siden. Antallet af ledige stillinger er på rekordniveau, forklarede Lars Sandahl Sørensen.

Derfor arbejder DI blandt andet med at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, mens flere danskere også skal i arbejde og de unge skal motiveres til at tage et job og en uddannelse.

Desuden skal Danmark øge produktiviteten og digialiseringen med hjælp fra øgede investeringer i forskning og udvikling. Både i den offentlige sektor, men også understøttet af et permanent 130 procents fradrag på virksomhedernes investeringer i det område.

Lars Sandahl fremhævede dertil Danmark og DI’s klimaambitioner, hvor det overordnede mål om at reducere CO2-udledninger med 70 pct. i 2030 blandt andet skal nås med investeringer i teknologier som  power-to-X og CO2-fangst.

Læs også: Sådan er regler for forretningsrejse til store eksportlande

Relateret indhold