04.06.21 DIB Nyheder

Rekordfå tvangsauktioner maner til politisk ro om boligmarkedet

Nye tal: Få tvangsauktioner og mange førstegangskøbere vidner om et stærkt boligmarked, mener DI.

I maj var der ifølge Danmarks Statistik 126 tvangsauktioner, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Og i de første fem måneder af 2021, har der i snit været 129 tvangsauktioner - mod 178 om måneden i 2020, der ellers også lå på laveste niveau i 13 år.

- Boligmarkedet er bomstærkt og corona-resistent. Derfor er det heller ingen overraskelse, at omfanget af tvangsauktioner ligger historisk lavt, siger DI-boligøkonom Bo Sandberg.

- Det lave antal tvangsauktioner underbygger konklusionen fra de økonomiske vismænd om, at det er fornuftigt at se tiden an med hensyn til indgreb på boligmarkedet. Vi har brug for større klarhed over, hvilke dele af pris- og handelsudviklingen, der skyldes hhv. ekstraordinær og midlertidig coronaadfærd samt fundamentale økonomiske forhold, og hvad der eventuelt har karakter af uhensigtsmæssige selvforstærkende effekter, siger Bo Sandberg.

- I maj var der 16 tvangsauktioner i Region Hovedstaden og 31 i Region Sjælland, så tilsammen var der i den forgangne måned under 50 tvangsauktioner øst for Storebælt, siger DI-boligøkonomen.

- De ganske få tvangsauktioner og den lave boligbyrde – familiernes boligudgifter i procent af den disponible indkomst – vidner om god betalingsevne på boligmarkedet. Senest har en undersøgelse fra Danmarks Statistik også vist, at der i 2020 kom 80.000 førstegangskøbere ind på boligmarkedet, hvilket er 10.000 flere end året før. Netop antallet af førstegangskøbere ligger på højeste niveau i mange år, understøttet af lav rente, coronanedlukning og stigende indkomster - så det vidner ikke ligefrem om, at tærsklen på boligmarkedet er blevet højere trods prisstigningerne, siger Bo Sandberg.

DI glæder sig over det lave antal tvangsauktioner, men har alligevel intensiveret monitoreringen af boligmarkedet:

- Det lave antal tvangsauktioner falder klart ned i den vægtskål, der stabiliserer boligmarkedet. Men omvendt er tvangsauktioner ikke en såkaldt ledende indikator. Dette nøgletal vil typisk reagere med betydelig forsinkelse, hvis der længere nede ad vejen viser sig udfordringer med terminer og betalingsevne på boligmarkedet, siger Bo Sandberg, skatte- og boligøkonom i DI.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bo Sandberg

Bo Sandberg

Skatteøkonom

  • Direkte +45 7216 0142
  • Mobil +45 2850 3819
  • E-mail bsa@di.dk

Relateret indhold