Forsvarsminister Trine Bramsen præsenterer udspill til dansk cyberforsvar i selskab med Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Foto: Bo Hjuler
09.06.21 DIB Nyheder

”Stærk tiltrængt” udspil til dansk cyberforsvar lanceret i DI

500 mio. kr. fra forsvarsforligets cyberpulje skal løfte Danmarks cyberforsvar. DI hilser ”stærkt tiltrængt” udspil fra forsvarsminister Trine Bramsen velkomment.

”Vi må aldrig lade ansigtsløse hackere ødelægge danskernes tryghed.”

Sådan siger forsvarsminister Trine Bramsen om baggrunden for det udspil til styrkelse af dansk cyberforsvar, som hun præsenterede den 9. juni i Industriens Hus.   

Blandt hovedinitiativerne i udspillet er et nyt indsatshold, der kan rykke ud ved store angreb, flere og bedre systemer i Center for Cybersikkerhed, udbredelse af Center for Cybersikkerheds uddannelse og kompetencer til hele Danmark. Samt et nyt cyberhjemmeværn.  

- Vi skal som samfund blive langt bedre til at forstå, hvor stor skade mennesker bag en skærm i fjerne lande kan udrette på vores land. Center for Cybersikkerhed er en nøglespiller i vores styrkede cyberforsvar – men vi skal også have resten af samfundet til at forstå alvoren, siger forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse.  

Vi kan kun digitalisere og anvende data på nye måder på et fundament af cybersikkerhed og databeskyttelse Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør

Halv milliard fra cyberpulje

Regeringen vil skyde en halv milliard kroner ind i initiativet. Det er penge, som kommer fra forsvarsforliget, og som har været øremærket til nye initiativer til at styrke robustheden af det danske samfunds forsvar mod cyberangreb.

- Det er et stærkt tiltrængt udspil, regeringen kommer med i dag. Vi er nødt til at tage vores cyberforsvar langt mere alvorligt end hidtil. Hvor vi før kunne nøjes med at låse døren og overlade forsvaret af vores sikkerhed til politi og militær, så er vi i dag alligevel sårbare i vores stuer, på kontorerne og i produktionen. Derfor er det helt nødvendigt, at vi som samfund opruster vores cyberforsvar markant, siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

DI betragter det som en samfundsopgave at dæmme op for den stigende cybertrussel.

- Det er helt afgørende for vores fortsatte konkurrenceevne i et digitaliseret Danmark, at vi sætter markant ind på at styrke cybersikkerheden og gøre både vores myndigheder, virksomheder i samfundskritiske sektorer og vores mange SMV’er mere robuste overfor cybertruslen. Vi kan kun digitalisere og anvende data på nye måder på et fundament af cybersikkerhed og databeskyttelse, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: Dansk forsvarsindustri skal bekæmpe internationale cyberkriminelle

Hotline til ”Digital Krisehjælp”

Selvom hovedpunkterne i regeringens udspil har fokus på initiativer målrettet myndighederne, kritisk infrastruktur, forsvaret og en udbygning af Center for Cybersikkerhed, er der også en række mindre initiativer i udspillet. Det er tiltag som forskningsmidler, hurtigere sikkerhedsgodkendelser af it-løsninger og en hotline ”Digital Krisehjælp”.

DI ser gerne, at der i de endelige forhandlinger bliver kanaliseret så mange ressourcer som muligt ud til at styrke cybersikkerheden for det brede erhvervsliv – særligt de sårbare SMV’er.

De små og mellemstore virksomheder er nemlig stadig meget sårbare overfor cyberangreb og kan samtidig være en indgang for cyber-kriminelle til større virksomheder og organisationer. Samtidig er SMV’er den gruppe af virksomheder med færrest ressourcer til at beskytte deres data.

- Vi har med god grund haft fokus på at styrke de samfundskritiske sektorer, men vi er nu parate til at tage næste skridt og række vores SMV’er en konkret hjælpende hånd. SMV’er udgør rygraden i vores erhvervsliv og er arbejdsplads for mange danskere, siger Lars Sandahl Sørensen.

Tæt samarbejde med private

DI har i den forbindelse foreslået, at der opbygges et proaktivt, praktisk orienteret og kompetent videns- og overvågningscenter (SMV-CERT), som i tæt offentlig-private samarbejde kan bistå danske SMV-er  med at styrke deres sikkerhed

- Det er vigtigt, at udspillet ses i sammenhæng med den kommende nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, som både bør laves på tværs af den offentlige sektor og også gerne i samarbejde med erhvervslivet samt arbejdet i regeringens Digitaliseringspartnerskab. Ligesom Center for Cybersikkerheds opgavevaretagelse bør ske i tæt samarbejde med de private it-sikkerhedsleverandører, siger Lars Sandahl Sørensen.

Læs også: DI's Digitaliseringspolitiske udspil

 

Rikke Hougaard Zeberg

Rikke Hougaard Zeberg

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3173
  • Mobil +45 2084 0194
  • E-mail riz@di.dk

Relateret indhold