Rambølls tyske topchef Jens-Peter Saul pointerer, at  Hamborg, Esbjerg og København er i forvejen kendt for sine kompetencer inden for grøn energi med en stærk samling af kompetencer hos virksomheder, myndigheder og universiteter.

Foto: Rambøll
17.08.21 DIB Nyheder

Rambøll: Vi bør skabe en dansk-tysk brintklynge

Hellere stærke sammen end hårde konkurrenter hver for sig. Rambølls adm. direktør Jens-Peter Saul ser stort potentiale i dansk-tysk alliance om at udvikle grøn brintenergi. DI støtter forslaget.

Produktion af grøn brint har et kæmpe potentiale, både for at skabe CO2-reduktioner og for at blive Danmarks næste grønne erhvervseventyr. Sådan lød det fra klimaminister Dan Jørgensen, da han 18. juni præsenterede en bred politisk aftale og øremærkede 850 mio. kr. til at udvikle de såkaldte Power-to-X-teknologier.

Dermed markerede han også, at Danmark går efter en international førerposition på dette område for at nå de overordnede klimamål.

Dette erhvervseventyr kan dog få endnu mere luft under vingerne, hvis Danmark ikke står alene, mener Rambølls adm. direktør Jens-Peter Saul. Et samarbejde med Nordtyskland vil styrke potentialet for at udvikle fremtidens bæredygtige brændstof.

- Området mellem Hamborg, Esbjerg og København er i forvejen kendt for sine kompetencer inden for grøn energi. Vi har allerede set det inden for vindindustrien, hvor der er en stærk samling af kompetencer hos virksomheder, myndigheder og universiteter. Vi kan rykke meget hurtigere og blive firstmover inden for brint området, hvis vi gør det sammen, i stedet for hver for sig, siger han.

Der skal i første omgang være en politisk velvilje overfor klyngetanken. Rambøll-chefen mødes derfor med tyske politikere den 25. august i forlængelse af konferencen Copenhagen Hamburg Business Forum i Industriens hus for at drøfte potentialet.

Læs mere og tilmeld dig til konferencen her

Hamborg ser positivt på samarbejde

- Politikerne i Hamborg er generelt åbne over for samarbejde. Byen er midt i en transformation af havn og industri for at indfri lokale klimamål. Og her kan det være muligt at rykke i fællesskab, fordi Danmark har grøn teknologi og producerer offshore vindenergi. Det samme ser vi i Nordtyskland, der også har mange forbrugere. Vi kan sammen skabe en stærk, fælles platform af viden, innovation og produktion til gavn for begge parters vækst, siger han.

En dansk-tysk Power-to-X klynge kan give global genlyd og tiltrække investeringer, virksomheder og ekspertise.

- Det giver ekstra god mening med et partnerskab, når vi fysisk er naboer. Det vil alt andet lige være sværere at høste gevinster ved partnerskaber, hvis man i stedet ligger langt væk fra hinanden, siger Jens-Peter Saul.

Læs også: Siemens Gamesa: Grøn brint kræver hurtig handling

Vi kan rykke meget hurtigere og blive firstmover inden for brint området, hvis vi gør det sammen, i stedet for hver for sig. Jens-Peter Saul, adm. direktør, Rambøll

DI: Vi skal være hurtig på aftrækkeren

Dansk Industri støtter op om et dansk-tysk partnerskab, og branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis peger på, at begge lande har sat betydelige beløb af til at udvikle bæredygtigt brændstof.

Tyskland har således i en brintstrategi øremærket 7 mia. euro til at opdyrke hjemmemarkedet og yderligere 2 mia. euro via en ”Made in Germany” strategi. Fra dansk side er der taget et vigtigt skridt med regeringens beslutning om at investere 850 mio. kr. i området.

- Grøn brint og Power-to-X (PtX) rummer enorme muligheder for den grønne omstilling, og det kan blive et nyt vigtigt forretningsområde for danske virksomheder. Men vi er ikke de eneste, der har fået øje på det. Hvis vi teamer op med Hamborg og Nordtyskland kan vi stå endnu stærkere i kapløbet om at blive et globalt kraftcenter og sammen kan Nordtyskland og Danmark fremme industrialiseringen af nye bæredygtige brændsler på dette lovende område, siger Troels Ranis.

DI Energi har også nedsat et Advisory Board med repræsentanter fra virksomheder inden for energi og forsyning, fødevarer- og transportsektoren samt procesindustrien.  Rambøll er en af de 32 virksomheder, som nu arbejder for at fremme dansk erhvervslivs potentiale inden for bæredygtigt brændstof.

- I øjeblikket er interessen for at etablere Power-to-X-fabrikker og anlæg som fanger CO2 fra kraftværker meget stor. Det er afgørende, at vi er hurtige på aftrækkeren, så danske virksomheder er med, der hvor det gælder. Og vi skal investere samfundets penge de rigtige steder, så vi får de størst mulige klimagevinster, siger Troels Ranis.

Læs også: DI bag advisory board for grøn energi og CO2-fangst 

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold