Danmarks mest omfattende undersøgelse af lokale erhvervsvilkår tager udgangspunkt i ti overordnede kategorier, som alle er vigtige for virksomheders lokale rammevilkår ude i kommunerne.

01.09.21 DIB Nyheder

Her er din lokale erhvervsvenlighed

DI og Dansk Byggeris målinger af lokale erhvervsvilkår er lagt sammen i Danmarks mest omfattende undersøgelse. Se resultaterne for din kommune.

I år lancerer DI en helt ny undersøgelse – Lokal Erhvervsvenlighed 2021 - som kortlægger kommunernes erhvervsvenlighed. Tidligere har DI og Dansk Byggeri haft hver sin måling af de kommunale erhvervsvilkår. Men efter sammenlægning af de to organisationer, er der skabt en ny fælles undersøgelse med udgangspunkt i gode elementer fra begge tidligere undersøgelser.

Undersøgelsen, der er Danmarks mest omfattende, tager udgangspunkt i ti overordnede kategorier, som alle er vigtige for virksomheders lokale rammevilkår ude i kommunerne. Det gælder for eksempel infrastruktur, uddannelse og sagsbehandling.

Alle disse områder er kommunen direkte involveret i, da det f.eks. er kommunerne som står for drift og udvikling af det kommunale vejnet, folkeskolerne samt sagsbehandlingen af bygge- og miljøforhold. DI bruger undersøgelsen til konstruktiv dialog med de enkelte kommuner om, hvordan de kan forbedre deres erhvervsvenlighed.

Læs også: Små virksomheder er mindre kommunalt tilfredse end store

De ti kategorier i undersøgelsen er:

1. Overordnet erhvervsvenlighed

Kategorien overordnet erhvervsvenlighed beskriver, hvordan lokale virksomheder oplever den generelle erhvervsvenlighed i kommunen. Placeringen på denne kategori er ofte en god indikator for, hvordan kommunen klarer sig på tværs af de øvrige kategorier.

Bedste kommune: Ikast-Brande

2. Infrastruktur og transport

God infrastruktur er essentielt for gode erhvervsvilkår. Kategorien giver et godt indblik i, hvordan virksomhederne oplever den kommunale infrastruktur samt et overblik over de faktuelle forhold i kommunen.

Bedste kommune: Høje Taastrup

 

3. Arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft er en generel udfordring for mange virksomheder, især her efter samfundet atter er åbnet op. I denne kategori kan man se, hvordan kommunerne klarer sig f.eks. i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft og den generelle beskæftigelse.

Bedste kommune: Ringkøbing-Skjern

 

4. Uddannelse

Gode uddannelsesforhold er vigtig i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Kategorien uddannelse beskriver de uddannelsesmæssige forhold ude i kommunerne, og måler bl.a. kommunens indsats i forhold til at understøtte lokale samarbejder mellem folkeskoler og virksomheder samt deres politik omhandlende erhvervspraktik.

Bedste kommune: Hedensted

 

5. Sagsbehandling

Hurtigt og kompetent sagsbehandling sikrer, at virksomheder kan operere effektivt og hurtigt i forskellige situationer. Kategorien beskriver, hvordan virksomheder oplever kommunens sagsbehandling samt statistik for sagsbehandlingstider på bygge- og miljøsager samt sygedagpengeforløb.

Bedste kommune: Odder

 

6. Grøn udvikling

Kommunernes indsats i forhold til grøn udvikling er helt afgørende for at nå klimalovens målsætning om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030. Mange virksomheder yder allerede en stor indsats for at omstille sig i en grøn retning, men kommunale initiativer og ambitioner er vigtige, hvis vi skal i mål.

Bedste kommune: Silkeborg

 

7. Brug af private leverandører

Ved at inddrage private leverandører kan kommunerne sikre den bedste og mest omkostningseffektive service. Denne kategori måler bl.a. i hvor høj grad kommunerne konkurrenceudsætter deres opgaver på en række forskellige konti.

Bedste kommune: Nordfyns Kommune

 

8. Digitale rammer

Digitalisering spiller en stadig større rolle i samfundet såvel som erhvervslivet. For mange virksomheder er det helt afgørende med adgang til hurtigt internet og smidige digitale sagsgange, hvilket denne kategori bl.a. beskriver.

Bedste kommune: Morsø

 

9. Skatter, gebyrer og erhvervsarealer

Kategorien skatter, gebyrer og erhvervsarealer er en meget bred kategori, og måler grundlæggende, hvor gunstige forhold virksomhederne har i forhold til skatter/ gebyrer og de arealmæssige rammevilkår ude i kommunerne.

Bedste kommune: Billund

 

10. Information og dialog med kommunen

Gode lokale erhvervsvilkår kræver, at virksomhederne oplever, at de får den nødvendige  information. Det er også afgørende, at der er en god dialog med bådede kommunale embedsmænd men også de lokale politikere.

Bedste kommune: Varde

Dyk længere ned i resultaterne for de enkelte kategorier

LOKAL ERHVERVS-VENLIGHED 2021

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner. Der er modtaget svar fra mindst 24 virksomheder i de 93 medvirkende kommuner.

 

Bliv klogere på din kommune og se resultaterne på: di.dk/le

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Simone Sachmann

Simone Sachmann

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3940
  • Mobil +45 2575 9050
  • E-mail sisa@di.dk

Relateret indhold