- Vi har brug for indsatser, der virker her og nu, men vi har også brug for reformer, der skal bringe os ind i fremtiden. Hvis det skal være troværdigt og ambitiøst, er vi nødt til at sætte konkrete målsætninger, der skal få os fremad, siger Lars Sandahl Sørensen.

27.09.21 DIB Nyheder

DI: Alle danskere skal være rigere i 2030

I 2030 skal arbejdsudbuddet være hævet med mindst 75.000, og Danmark skal være mindst 100 mia. kroner rigere. Sådan lyder de konkrete målsætninger i en ambitiøs ny 2030-plan fra Dansk Industri. Samtidig efterlyser DI, at regeringen også sætter konkrete mål.

Regeringen har for nyligt fremlagt ti fremskridt for Danmark i et tiårigt perspektiv. Ifølge Dansk Industri (DI) bør de følges op af konkrete mål for at lykkes – og en plan for at nå dem.

- Hvis regeringen vil række efter stjernerne, skal den også anvise vejen derop. Det er ikke gjort med et enkelt reformudspil og lovning om mere, som ikke er defineret. Danmark ikke bare kan mere. Danmark skal mere. Meget mere, fortæller Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Læs hele DI's 2030-plan her. 

Flere penge mellem hænderne

Han henviser til, at regeringens 10 fremskridt mangler målsætninger, der skal gøre dem til virkelighed.

- Hvis ikke man sætter høje mål, flytter man aldrig barren for, hvor langt man kan nå. Det ved alle, der har ambitioner, hvad enten man er sportsmand eller erhvervsmand. Derfor opfordrer vi også regeringen til at læne sig frem og sige: Det skal kunne mærkes for hver eneste dansker, for hver eneste virksomhed og for alle hjørner af vores samfund, når vi skal være rigere, grønnere og dygtigere, lyder det fra DI-direktøren.

DI bemærker i sin 2030-plan, at konsekvenserne af de seneste års gennemførte politik har ført til, at alle indkomstgrupper er blevet fattigere. Bl.a. er de 40 pct. med lavest indkomst blevet godt 1 pct. fattigere.

- I DI mener vi, at der er god grund til at løfte alle indkomstgrupper, hvorfor vi også har et mål om, at den laveste indkomstgruppe skal være 3 pct. rigere i 2030, siger Lars Sandahl Sørensen.

- Med vores plan løfter vi velstanden i Danmark med mindst 100 mia. kroner i 2030. Det betyder, at den enkelte dansker får flere penge mellem hænderne. Og samtidig får vi råd til at sikre vores fælles velfærd, forklarer Lars Sandahl Sørensen.

Flere i arbejde

Et af målene i DI’s plan er at øge arbejdsudbuddet markant, og det vil udover at få flere danskere i arbejde øge velstanden. Øget arbejdskraft er et politisk brandvarmt emne lige nu, men ambitionerne skal også række længere frem ifølge DI.

- Vi har brug for indsatser, der virker her og nu, men vi har også brug for reformer, der skal bringe os ind i fremtiden. Hvis det skal være troværdigt og ambitiøst, er vi nødt til at sætte konkrete målsætninger, der skal få os fremad, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han savner, at regeringen og folketinget sætter mål for deres indsatsområder.

- Vi skal være modige og ambitiøse, og derfor vil vi i DI gerne sætte mål for de af regeringens fremskridt, der handler om erhvervslivet. Vi vil som nævnt øge velstanden med 100. mia. kr., men vi vil også sikre, at de 40 pct. med lavest indkomst bliver 5.200 kr. rigere i gennemsnit, at arbejdsudbuddet hæves med 75.000, og vi vil sikre, at 40.000 kommer fra overførselsindkomst og i beskæftigelse. Det vil gøre en stor forskel særligt i grupperne unge, ældre og indvandrere, siger Lars Sandahl Sørensen.

Dansk Industri har også konkrete mål for klima, eksport, uddannelse, m.v., hvor man fx ønsker, at CO2-udledningen skal reduceres med 70 pct., ligesom mindst 10.000 flere skal have færdiggjort en STEM-uddannelse og en væsentlig reformering af erhvervsskolerne skal skaffe flere faglærte.

Nogle af regeringens fremskridt

Uddrag af DI’s mål i 2030

Eksempler på greb til at nå dem

Flittigere

Arbejdsudbuddet skal øges med mindst 75.000
fuldtidspersoner

- Lavere beløbsgrænse
- Lavere dimittendsats for ikke-forsørgere - Sænk den højeste marginalskat

Ansvarligere

40.000 skal fra overførselsindkomst og i beskæftigelse - herunder unge, ældre og indvandrere

- Mindst to ud af tre kontanthjælps-
modtagere skal mødes som jobparate,
- Jobparate skal aktiveres 17 timer om ugen,
mest mulig af aktiviteten skal foregå på private virksomheder

Rigere

Velstanden skal øges med mindst 100 mia. kr.

Alle indkomstgrupper skal være mere velstående

- Sænk selskabsskatten

- Sænk den højeste marginalskat

- Lavere dimittendsats for ikke-forsørgere.

Dygtigere

Mindst 10.000 flere skal have færdiggjort en STEM-uddannelse

20 pct. flere skal gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse i 2028

- Invester 3 mia. kroner i højere kvalitet i uddannelserne, flere uddannelsescampusser, teknologiforståelse i folkeskolen, m.m.

Grønnere

CO2-udledningen skal reduceres med 70 %

Danmark skal genanvende mindst 80 % af alt affald

- Grøn Skattereform

- Tilskud til ny Grøn Teknologi, investér i en grøn genanvendelsessektor.

 

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold