En udvikling af sundhedsvæsenet bør vægte lige så meget som  den grønne omstilling og digitalseringen, mener DI's adm. direktør Lars Sandahl Sørensen. Der er brug for et styrket offentligt-privat samarbejde for at  undgå at udgifter til kronikere løber løbsk.

Foto: Getty Images
22.09.21 DIB Nyheder

DI: Danmark skal gentænke sundhedsvæsnet

Danmark står med en stor samfundsmæssig udfordring, hvor antallet af danskere med kroniske lidelser stiger markant. Det kræver handling. DI fremlægger derfor et bud på en sundhedsreform.

DI offentliggør i dag sit bud på en langsigtet plan for fremtidens sundhedsvæsen. DI’s udspil er samtidigt et indspil til næste del af regeringens reformprogram ’Danmark kan mere’, hvor sundhed bør indgår som et politisk tema, mener erhvervsorganisationen.. 

Danmark har brug for en ti-årig plan for,  hvordan vi håndterer den stigende kronikerbyrde, der sætter både danskernes sundhed og sundhedsvæsenets økonomi under pres. 

- Det er simpelthen nødvendigt at handle nu, hvis det danske sundhedssystem skal møde fremtidens udfordringer uden af brænde sammen, siger adm. direktør i DI Lars Sandahl Sørensen. 

Læs hele DI's sundhedsudspil her

25 procent flere med kroniske lidelser på ti år

Antallet af danskere med kroniske lidelser, som diabetes og depression, er steget med knap 25 procent de seneste ti år, fire ud af ti danskere har i dag mindst én kronisk sygdom og de offentlige sundhedsudgifter er steget med godt 50 pct. over de sidste 20 år. Den kedelige udvikling vil forsætte i takt med, at befolkningen bliver ældre.

Det sætter sundhedsvæsenet under pres, og gør politikerne ikke noget, vil udgifterne til især kronikere løbe løbsk. Det betyder samtidig, at antallet af hænder på arbejdsmarkedet falder. 

Derfor håber DI med sit udspil ”Et sundere Danmark – i en sundere verden”, at sundhed kommer med i næste del af regeringens tiårige reformprogram ’Danmark kan mere’.

- Vi mangler en langsigtet plan for udvikling af sundhedsvæsenet, så danskernes sundhed styrkes og sundhedsøkonomien ikke løber af sporet. Derfor mener vi, at sundhed bør tages med som politisk tema i næste del af regeringens tiårige reformprogram, ’Danmark kan mere’. Vi skal være dygtigere, flittigere – og også sundere, siger Lars Sandahl Sørensen.  

Grundlæggende skal det samlede sundhedsvæsen blive bedre til at forebygge fremfor at behandle mod de kroniske lidelse. Det kan ske med nye teknologier som personlig medicin, kunstig intelligens, innovative medicinske behandlinger og telemedicinske løsninger. 

Lars Sandahl: Reformernes tid er nu

Fem indsatsområder

DI’s sundhedsudspil bygger på fem indsatsområder: 1. En national folkesundhedsindsats, 2. En national kronikerplan, 3. Et mere digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen, 4. Et tættere offentlig-privat samarbejde, 5. Et stærkere internationalt samarbejde om sundhed.

- Vi har faktisk mulighederne for en sundere befolkning og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen i 2030. Men vi er nødt at investere i bedre forebyggelse, innovative behandlinger og et digitalt sammenhængende sundhedsvæsen, siger Lars Sandahl Sørensen.

Brug for stærkere offentligt-privat samarbejde

For DI står det helt klart, at fremtidens sundhedsvæsen bør baseres på et stærkere samarbejde mellem virksomheder og det offentlige. Samarbejde øger effektiviteten og det endelige resultat bliver bedre.

- De udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor, kan sundhedsvæsenet ikke løse alene. Men løses opgaverne i tæt offentlig-privat samarbejde, så kan vi få et sundhedsvæsen i verdensklasse, siger Lars Sandahl Sørensen og fortsætter: 

- Det er ikke mindst på grund af samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og life science industrien, at Danmark er kommet sikkert igennem coronapandemien. De gode erfaringer skal vi selvfølgelig bygge videre på, for at nå i mål. 

DI mener grundlæggende, at sundhed skal være en strategisk prioritet for Danmark på linje med grøn omstilling og digitalisering.

Fakta

5 hovedpunkter i DI's ”Et sundere Danmark – i en sundere verden

Læs hele udspillet her

1: En sundere befolkning

En stigende andel af den danske befolkning lider af livsstilssygdomme, hvilket er medvirkende til, at borgerne i Danmark har en lavere forventet levealder og færre forventede sunde leveår end borgere i andre sammenlignelige lande.

DI anbefaling: En national folkesundhedsindsats, der sikrer de bedste rammer for forebyggelse og sundhedsfremme, for alle borgere, gennem hele livet.

2: En kronikerbehandling i verdensklasse

Vi bliver flere kronikere og multisyge. 4 ud af 10 danskere har mere end én kronisk lidelse, og det tal er vokset betydeligt de senere år.

DI anbefaling: En national kronikerplan, der sikrer bedre og mere sammenhængende behand[1]lingsforløb samt jobtilknytning for alle borgere, der lever med kroniske lidelser.

3: Et digitalt og sammenhængende sundhedsvæsen

Øget digitalisering og bedre anvendelse af sundhedsdata er fundamentet for næsten al sundheds[1]forskning, målrettet forebyggelse, opsporing og diagnose samt mere sammenhæng og bedre patient[1]inddragelse i sundhedsvæsenet.

DI anbefaling: Et reelt gearskifte i digital sundhed, der sikrer et mere digitalt, sammenhængende og patientinddragende sundhedsvæsen.

4: Mere sundhed for pengene

Det kræver internationalt udsyn, teknologisk indsigt, klinisk erfaring og markedsforståelse at priori[1]tere vores investeringer i sundhed rigtigt, hvis vi både skal sikre den bedste patientbehandling og et økonomisk bæredygtigt sundhedsvæsen.

DI anbefaling: Et tæt offentligt-privat samarbejde om udvikling af sundhedsvæsenet – fra behandlende sygdomsvæsen til forebyggende sundhedsvæsen.

5: Mere sundhed i verden

Forskning, udvikling og produktion af lægemidler, medicinsk udstyr og andre sundhedsløsninger er i dag globaliseret. Danmark vil aldrig kunne opnå tilstrækkelig sundhedsmæssig forsyningssikkerhed og adgang til den nyeste sundhedsteknologi, hvis vi står alene. Coronapandemien har tydeligt illustre[1]ret vigtigheden af internationalt samarbejde om sundhed.

DI anbefaling: Et stærkere internationalt samarbejde om udvikling af fremtidens sundhedsvæsen og opfyldelse af FN’s Verdensmål for sundhed og trivsel.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peder Søgaard-Pedersen

Peder Søgaard-Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3945
  • Mobil +45 2128 6755
  • E-mail peso@di.dk

Relateret indhold