Elektro-Isola fik redskaberne til at  få hul på den grønne omstilling som deltager i projektet Klimaklar SMV.

19.01.22 DIB Nyheder

Fra usikker klimakurs til grøn millioninvestering

Elektro-Isola famlede før i forhold til den grønne omstilling. Medvirken i Klimaklar SMV blev springbræt til konkret handlingsplan og stor CO2-gevinst.

10 millioner kroner eller en sum penge svarende til en omkring fjerdedel af virksomhedens egenkapital (37 mio jf. seneste regnskab). Så stort et beløb har Elektro-Isola nu besluttet at investere for at blive mere klimavenlig og på sigt mere attraktiv som leverandør.

- Vi var i 2020 meget famlende i forhold til vores CO2-udledning. Vi vidste ikke, hvor stort det var – eller hvordan det var fordelt. Men så fik vi muligheden for at deltage i DI’s projekt Klimaklar SMV, der gav os værktøjer til at kortlægge vores udledning. Og det førte i sommer til, at bestyrelse og ejere godkendte store investeringer, der skærer markant i vores CO2-belastning, fortæller adm. direktør Stig Krogh Pedersen.

Siden 1921 har Elektro-Isola A/S fremstillet kompositmaterialer i glas, bomuld og papir, der i dag bl.a. indgår i vindmøller, hospitalsscannere samt luft- og rumfartsindustrien.

- Jeg startede i virksomheden i 2020, hvilket var et halvt år før vores 100 års jubilæum. Og det ville vi gerne markere med en ny strategi, der kunne være en milepæl for vores videre udvikling. Her blev klimamålene en væsentlig del af vores planer for fremtiden, fortæller Stig Krogh Pedersen.

Læs mere og tilmeld dig afslutningskonference for Klimaklar SMV

Vores varmeovne er den væsentligste klimabelastning. Og her bliver vi væsentligt bedre. Stig Krogh Pedersen, adm. direktør, Elektro-Isola

Ny trebenet strategi

Virksomhedens nye strategi hviler på tre ben: digitalisering, vækst inden for de eksisterende rammer samt et ansvar for omverdenen. Det sidste ben omfatter FN’s Verdensmål for ansvarligt forbrug og produktion, hvor virksomheden gik i gang med at se på mulighederne for at reducere spild samt øge genanvendelse og genbrug.

I det arbejde var der brug for et præcist udgangspunkt og overblik over virksomhedens processer og klimabelastning. Og her kom muligheden for at være med i Klimaklar SMV ind. Projektet har gennem 2021 givet 50 virksomheder helt konkrete redskaber til at opgøre og måle CO2-udledningen efter den internationalt anerkendte certificering: Science Based Target (SBT). Elektro-Isola blev derfor i efteråret blåstemplet til denne certificering som Danmarks virksomhed nummer 49.

- Det var vi glade for og stolte over. Også fordi vi samtidig fik blåstemplet vores reduktionsmål på 50 procent af virksomhedens CO2-udledning i 2030. Vi har ambitiøse planer om at være mere energieffektive og udnytte varmegenvinding, hvor vi sparer på naturgas. Vores varmeovne er den væsentligste klimabelastning. Og her bliver vi væsentligt bedre, forklarer Stig Krogh Pedersen.

Styrker konkurrenceevnen

Elektro-Isola investerer derfor i de kommende år omkring 10 mio. kr. i anlæg, der kan spare naturgas og genanvende overskudsvarmen fra produktionen af kompositmaterialer.

Stig Krogh Pedersen forventer, at det også vil styrke virksomhedens konkurrenceevne.

- Vi har store kunder i vindmølle- og energisektoren, som har ambitiøse klimamål og samtidig en stor forhandler-styrke overfor mindre virksomheder som vores. På sigt tror jeg på, at vi med vores indsats vil stå bedre, siger han.

Klimaindsatsen blier ifølge direktøren også modtaget positivt internt i virksomheden, der er kendetegnet ved at mange medarbejdere har været ansat i årtier.  

Jeg har et udklip hængende i kontoret med mottoet: ”Ingen ulykker her. ” Vi har altid arbejdet med sikkerhed for medarbejderne, og det ligger i kulturen, at vi skal være en ordentlig arbejdsplads, der tager et ansvar, også for samfundet omkring os. Derfor passer det rigtigt godt ind, at vi nu tager et større ansvar for at blive en mere bæredygtig virksomhed, siger Stig Krogh Pedersen.

Læs også: Jernstøberi gør klar til kunders klimakrav

Fakta

Klimaklar SMV

  • Over det sidste år har projekt Klimaklar SMV tilbudt små og mellemstore virksomheder et rådgivningsforløb, der styrker vækst og konkurrenceevne gennem CO2-beregning, klimastrategi og branding.
  • Projektet er igangsat af DI og Fremstillingsindustrien sammen med en række partnere og med støtte fra Industriens Fond.
  • 50 virksomheder har deltaget, og erfaringer, læringer og viden skal nu udbredes til alle andre SMV’er i den danske fremstillingsindustri.
  • Deltag i afslutningskonferencen den 26. januar. Læs mere her.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Marie Thorsø Kousgaard

Marie Thorsø Kousgaard

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3366
  • Mobil +45 2830 7006
  • E-mail matk@di.dk

Relateret indhold