Adm. direktør og ejer, Charlotte Thomsen har bygget virksomheden Danimex Communications op i Sønderborg  og forventer en årlig vækst på 10-20 procent. Det kræver international arbejdskraft.

Foto: Danimex
20.01.22 DIB Nyheder

”Jeg kan ikke skabe vækst i Danmark under de vilkår”

Lang sagsbehandling for international arbejdskraft kan tvinge virksomhed til at flytte vækstplaner ud af Danmark. Det understreger behov for, at myndigheder bliver hurtigere, mener DI.

Vi er et lokalt firma, der har ligget i Sønderborg i 30 år. Vi vil gerne blive og bidrage til det samfund, vi er en del af, og jeg vil være super ked at skulle flytte dele af forretningen ud af Danmark. Men jeg kan heller ikke realisere vores vækststrategi herhjemme med de vilkår, vi er stillet i udsigt.

Sådan sætter Charlotte Thomsen, adm. direktør og ejer af Danimex Communication A/S ord på sine frustrationer efter problemer med at få myndighedernes grønne lys til at ansætte international arbejdskraft på hovedafdelingen i Sønderborg.

Virksomheden har specialiseret sig i en niche inden for telekommunikation, hvor kunderne køber et individuelt tilpasset og sikret radionetværk. Systemerne sælges kloden rundt til blandt andet FN – de fleste opgaver er i Mellemøsten og Afrika.

- Derfor har vi brug for ingeniører og sælgere, der forstår og kan agere i de kulturer. De skal kende det lokale sprog og måden at gøre forretning på, hvilket gør det svært at finde danskere, der har de rette kompetencer. Vi har derfor i dag 12 medarbejdere fra andre lande og vil på sigt gerne have endnu flere, forklarer Charlotte Thomsen.

Læs også: Han blev træt af kampen om Tordenskjolds soldater

Sagsbehandling trækker ud

Det er samtidig vigtigt, at de internationale medarbejdere kommer til Danmark og forstår Danimex’ produkter og forretningskultur, hvor 30 års omdømme som troværdig leverandør skaber forventninger hos kunderne, uddyber Charlotte Thomsen.

- Vi har derfor løbende brug for, at SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Intergration, red.) giver nye medarbejdere en arbejdstilladelse. Men det seneste halvandet års tid er sagsbehandlingen blevet forringet i en grad, der gør det yderste vanskeligt for os at ansætte nye medarbejdere, siger hun.

Ingeniør fra Algeriet i klemme

Helt konkret ansatte Danimex en ingeniør fra Algeriet den 19 august 2021. Virksomheden er endda godkendt til hurtig sagsbehandling ved en Fast-track certificering. I kombination med systemet ”hurtig jobstart” skulle det sikre, at medarbejderen kunne starte i Sønderborg i løbet af 10 dage, mens sagsbehandlingen var undervejs. Men her seks måneder senere er der ingen godkendelse på vej.

- Vi rykkede SIRI for et svar den 29. september og fik at vide, at de havde overset ”hurtig jobstart” blandt andet på grund af travlhed. 5. oktober blev sagen derefter sendt i høring, fordi de mente der var uklarheder, som først skulle undersøges nærmere, fortæller Charlotte Thomsen.

Læs også: Iværksætter måtte kæmpe i måneder for ingeniør fra Argentina

Forsinkelserne gør, at vi som arbejdsgiver kommer til at fremstå utroværdige, når vi ikke kan få en arbejdstilladelse på plads . Charlotte Thomsen,adm. direktør og ejer af Danimex Communication A/S

Bliver utroværdig som virksomhed

Det drejede sig om den aftalte løn til ingeniøren, hvor SIRI ikke mente, at ingeniørens løn svarede til hans kvalifikationer. Det undrede Charlotte Thomsen, for den nye medarbejder skulle arbejde som andet end telekommunikationsingeniør.

- Hvis SIRI blot havde ringet til os og drøftet det igennem, kunne den uklarhed være ryddet af vejen med det samme. I stedet har det trukket sagen ud, og nu kontakter vi SIRI hver uge, men får samme besked om, at sagsbehandlingen ikke er afsluttet, siger hun og uddyber:

- Forsinkelserne gør, at vi som arbejdsgiver kommer til at fremstå utroværdige, når vi ikke kan få en arbejdstilladelse på plads indenfor den forventede tidsramme. Vi kan end ikke få sagsbehandleren i tale, kun en kontaktperson der ikke kan udtale sig om enkelt sager. Vi kan derfor heller ikke forklare medarbejderen, hvad der er årsag til forsinkelsen.

I praksis betyder det, at medarbejderen nu arbejder for Danimex fra sit hjemland, mens virksomheden har haft en lejlighed klar i Sønderborg til manden i tre måneder.

DI: SIRIs servicemål skal overholdes

Danimex har undervejs brugt Dansk Industri til at skubbe på processerne, men sagerne er stadig i hårdknude. DI’s chefkonsulent inden for arbejdsmarkedspolitik Søren Høfler konstaterer, at Danimex langt fra er alene med problemerne.

- Vi hører igen og igen om medlemsvirksomheder, der oplever, at SIRI ikke kan overholde de officielle servicemål på opholdsgrundlag til Danmark. En arbejdsgiver skal selvfølgelig kunne regne med de servicemål, som myndighederne anfører. Det indgår selvsagt i den tidsplan og dialog, som en dansk arbejdsgiver har med sin kommende internationale medarbejder, siger han.

Derfor arbejder derfor DI benhårdt på, at SIRI igen vender tilbage til de officielle tidsrammer for sagsbehandlinger.

- Når der aktuelt er mangel på arbejdskraft i Danmark, er det problematisk, at de lange sagsbehandlingstider fortsat fylder hos SIRI, og at vi fortsat hører fra virksomheder, at deres sager ikke bliver behandlet, og at de ikke kan komme i kontakt med SIRI om deres aktuelle ansøgninger, siger Søren Høfler.

Han påpeger også, at der bag hver international rekruttering sidder en person, der vælger det danske arbejdsmarked til.

- Derfor skal vi sikre en så positiv som mulig oplevelse af Danmark. Det gælder også for  processen omkring opholdsgrundlag som adgangskrav til at komme til Danmark og arbejde, siger Søren Høfler.

Læs også: Væksteventyr kan flytte ud af Danmark

En arbejdsgiver skal selvfølgelig kunne regne med de servicemål, som myndighederne anfører. Søren Kjærsgaard Høfler, Chefkonsulent

SIRI: Det kan trække ud

SIRI udtaler sig ikke om enkeltsager og vil derfor ikke kommentere på Danimex aktuelle problem, men oplyser, at der generelt er udfordringer med lange sagsbehandlingstider på en række områder.

- I forhold til fast-track-ordningen er sagsbehandlingstiderne dog i de fleste sager forholdsvis kort, skriver SIRI og henviser til, at den aktuelt er på godt en måned i gennemsnit for førstegangssager.

Når Fast track-certificerede virksomheder tilbyder nyansatte hurtig jobstart, vil SIRI typisk træffe afgørelse senest 10 dage efter ansøgningen er modtaget. Hvis der er behov for ekstra behandling af løn- og ansættelsesvilkår, kan det trække ud. Hvis ikke er der er behov for ekstra sagsbehandling kan SIRI give en foreløbig opholds- og arbejdstilladelse med det samme.

- I disse sager kan udlændingen således påbegynde arbejde, mens SIRI foretager den resterende vurdering af, hvorvidt der kan gives opholdstilladelse efter fast track-ordningen, herunder vurderingen af sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, skriver SIRI til dibusiness.dk.

Sydafrika, Dubai eller Tyskland

Danimex har søsterselskaber i Sydafrika og Dubai, hvor virksomheden kan rykke forretningen til. Eller en mulighed er også Tyskland, der kun er en halv times kørsel fra Sønderborg.

- Det vil ærgrer mig, men vi kan blive nødt til at ændre vores vækststrategi. Markedsmulighederne er jo gunstige og vi forventer at vokse 10-20 pct. om året. Derfor har vi brug for flere medarbejdere også i de kommende år, siger Charlotte Thomsen.

Danimex har i alt 38 medarbejdere i Sønderborg.

Læs også: DI: Statsministerens nye signaler om international arbejdskraft er en lovende start

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4520
  • Mobil +45 2614 0298
  • E-mail skjh@di.dk

Relateret indhold