Reglerne om beskatning i markedslandet kunne potentielt føre til store tab for den danske statskasse, da mange danske virksomheder har en stor eksport og derfor vil skulle beskattes i udlandet, fremfor i Danmark, hvor hovedsædet er.

11.01.22 DIB Nyheder

Nu kommer ny global skat – hvad skal du vide?

Danmark har sammen med 136 andre lande indgået en historisk aftale om nye internationale skatteregler. DI’s fagleder for international skat, Sune Hein Bertelsen, svarer her på de mest aktuelle spørgsmål om den nye skat, der også vil få betydning for danske virksomheder.

Hvad skal vi med en global skat?

I over 100 år har virksomhederne primært skullet betale skat i det land, hvor de har deres hovedkontor. Det vil aftalen ændre i de kommende år. Forklaringen er, at mange virksomheder – eksempelvis store tech-virksomheder – skaber en stor del af deres værdi og omsætning i andre lande, end der, hvor deres hovedsæde er – ergo bør de også beskattes i andre lande, lyder argumentet. Derfor er de 137 lande blevet enige om en ny model for global skat med to søjler:

Søjle 1 betyder, at i fremtiden vil der for de største og mest profitable virksomheder være beskatning i det land, hvor virksomhederne sælger deres produkter, det såkaldte markedsland.

Søjle 2 betyder, at der indføres en global minimumsbeskatning.

Hvilke virksomheder skal betale den nye globale skat?

Skat i markedslande (søjle 1) vil kun være for virksomhederne, der lever op til følgende kriterier:

Virksomhederne har en global omsætning på over 20 mia. euro svarende til cirka 150 mia. kr.

Virksomhederne har en profit på over 10 procent. Sagt på en anden måde, skal de have et overskud på over 10 kroner for hver 100 kroners omsætning.

Global minimumsskat (søjle 2) vil ramme virksomheder, der lever op til følgende kriterier:

Koncernen – altså både moder- og datterselskaber – skal omsætte tilsammen for minimum 750 mio. euro svarende til cirka 5,5 mia. kr.

Hvis datterselskaberne betaler en effektiv skat under 15 procent, eksempelvis fordi de har kontor i et land med lavere skattesats, vil moderselskabet blive pålagt en ekstra skat, så den effektive skat for datterselskabet bliver 15 procent.

Hvad bliver skattesatsen?

Skattesatsen i markedslande vil afhænge af skatten i det pågældende markedsland (søjle 1). Den globale minimumsskat er fastsat til 15 procent (søjle 2).

Hvilke danske selskaber bliver ramt?

På nuværende tidspunkt ser det ud til i første omgang især at være Novo Nordisk, der har så høj en omsætning og profitmargin, at de kan blive ramt af reglerne for beskatning i markedslandet. Men det kan ændre sig i de kommende år.

Den globale minimumskat forventes at ramme cirka 100 danske koncerner, der har så stor en omsætning, at de vil blive omfattet af reglerne. Hertil kommer et antal danske datterselskaber af udenlandske koncerner.

Hvad betyder de nye regler for Danmark og dansk økonomi?

Reglerne om beskatning i markedslandet kunne potentielt føre til store tab for den danske statskasse, da mange danske virksomheder har en stor eksport og derfor vil skulle beskattes i udlandet, fremfor i Danmark, hvor hovedsædet er. Men da det kun er få selskaber, der har en omsætning på over 20 mia. euro, vil tabet af selskabsskatteprovenu begrænse sig til 2 mia. kr. Danmark vil også få mere i skat fra de store koncerner, der har omsætning i Danmark, men alene et beløb der afspejler, at Danmark er et relativt lille marked.

Reglerne om minimumsbeskatning på 15 procent vil betyde, at Danmark, ifølge Skatteministeriets beregninger, vil få et ekstra skatteprovenu på cirka 2 – 3 mia. kr., da det nu bliver muligt at beskatte indtægter bogført i lande med lave skatter. Samlet forventes et lille overskud til Danmark af den nye globale skatteaftale.

Hvornår gælder de nye regler?

Landene arbejder for, at reglerne kan træde i kraft i 2023, men processen kan trække ud.

DI MENER

Brug for bedre sammenhæng i skatteregler

Det er godt, hvis den internationale aftale kan sikre nogle mere sammenhængende internationale skatteregler. Det skal stoppe tendensen til at nogle lande ukoordineret blandt andet vedtager egne digitale skatter. Det vigtigste for danske virksomheder er, at de kan konkurrere på forretningen – ikke på landenes skatter. Og det bidrager den nye aftale til.

Det skaber dog bekymring, at de mere tekniske regler om den inter­nationale aftale bliver udformet meget hurtigt og i en lukket proces uden tæt inddragelse af erhvervs­livet. DI arbejder sammen med internationale erhvervsorganisationer og virksomheder, for at reglerne kommer til at fungere i praksis.

Brug DI: 

Kontakt Sune Hein Bertelsen, fagleder for skattejura og international skat på 3377 3792, suhb@di.dk, hvis du har spørgsmål til aftalen

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Sune Hein Bertelsen

Sune Hein Bertelsen

Fagleder, Skattejura & international skat

  • Direkte +45 3377 3792
  • Mobil +45 2246 7888
  • E-mail suhb@di.dk

Relateret indhold