Fire partier giver hånd på at rette op på rodet omkring beskatning af generationsskifter efter valget. Skattegrundlaget skal være til at regne med.

31.10.22 DIB Nyheder

4 partier enige: Usikkerhed om skat på generationsskifte skal væk efter valg

Debat: De fire politikere Kathrine Olldag (RV), Louise Schack Elholm (V), Rasmus Jarlov (K) og Jakob Engel-Schmidt (M) vil råde bod på rod om generationsskifteskat efter folketingsvalg.

Vi er ikke enige om alt. Faktisk er der ikke meget, vi alle er helt enige om. Heller ikke når det kommer til skatten på generationsskifter. Nogle af os mener, at arveafgiften sænkes markant – eller helt afskaffes. Andre mener at den nuværende afgift på arv er rimelig, og at de penge, som det vil koste statsbudgettet at sænker afgiften, er bedre brugt et andet sted. Nej, det er ikke svært at finde uenigheder. Det er derfor vi repræsenterer forskellige politiske partier.

Én ting kan vi dog enes om: Det var uklogt, da den daværende skatteminister i februar 2015 afskaffede det retskrav på en skematisk værdiansættelse, som landets mange familievirksomheder i tre årtier havde kunne støtte sig til, når skiftet fra én generation til den næste skulle gennemføres – og størrelsen på generationsskifteskatten skulle beregnes.

Vi er også enige om, at der skal rådes bod på dette efter valget, sådan at virksomhederne igen – på forhånd – kan beregne de skattemæssige konsekvenser af et eventuelt generationsskifte.

Tumultarisk begivenhed i virksomheds liv

Et generationsskifte er i forvejen én af de mest tumultariske begivenheder, der kan ramme en virksomhed. Og de ansatte. Og det lokalsamfund, som mange familievirksomheder er en integreret del af. Som politikere har vi et ansvar for at sikre, at de økonomiske konsekvenser bliver så gennemskuelige som muligt.

Det er vores bidrag til, at færrest muligt generationsskifter ender skidt. Eller at usikkerheden alene får familien til at fravælge et generationsskifte til fordel for et salg, der måske i virkelighed ikke tjener virksomheden – og de ansatte – bedst.

Derfor lover vi, at hvis vi tilsammen kan mønstre et flertal, så vil vi afsætte det nødvendige økonomiske råderum til som minimum igen at give virksomhederne et retskrav på en skematisk værdiansættelse. Det kan passende ske med udgangspunkt i de anbefalinger, vi i mellemtiden har fået fra det ekspertpanel, som regeringen har lovet at nedsætte for at se på spørgsmålet.

Læs også: DI efterlyser bedre skattevilkår ved generationsskifte

Holdbar løsning nødvendig

Da retskravet i sin tid blev ophævet gav det en permanent ekstra skatteindtægt på mellem en halv og én milliard om året. De midler blev aldrig udmøntet til noget, og vi mener kun det er rimeligt, at vi forsøger at finde en holdbar løsning inden for det samme råderum.

Nogle af os vil så gerne gå videre end det: Gøre det endnu billigere at generationsskifte, eller måske endda helt afskaffe arveafgiften. Det bliver vi ikke enige om foreløbig. Men uanset om vi synes, at skatten være endnu lavere eller ej, så er vi enige om, at selve skattegrundlaget skal være til at regne med.  

Det tror vi godt de fleste danskere kan forstå og kan støtte. Vi kender ikke mange boligejere, der ville acceptere at skulle betale ejendomsværdiskat på et grundlag, de ikke kender – og som de kan risikere bliver ændret med tilbagevirkende kraft. Det princip kunne vi enes om, da vi lavede boligskattereform. Virksomhederne har krav på samme retssikkerhed.

Læs også: ”Regeringen bør genoverveje skatten på generationsskifte”

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Skrevet af:

Kathrine Olldag (B), Louise Schack Elholm (V), Rasmus Jarlov (K) og Jakob Engel-Schmidt (M)

Toke Helmø

Toke Helmø

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3047
  • Mobil +45 2547 3720
  • E-mail thel@di.dk

Relateret indhold