Tunstalls salgs- og markedsdirektør Anette Stjerne deltager ved DI's partiledermøde i Aarhus den 12. oktober.

Foto: Tunstall
05.10.22 DIB Nyheder

Privat vagtcentral sparer kommuner kostbar arbejdskraft

Politikerne skal være bedre til at inddrage private virksomheder i at løse opgaven med at skaffe hænder nok. Det mener virksomheden Tunstall, hvis digitale løsninger aflaster kommuners plejepersonale.

500 gange tre minutter svarende til 25 arbejdstimer – i døgnet. Så meget tid oplever Tunstall, at det er muligt at spare kommunernes sundhedspersonale for, når virksomheden overtager opgaven med at svare på ældre borgeres nødkald, når de er utrygge eller måske ved en fejl kommer til at række ud for assistance.

Det fortæller Tunstalls salgs- og markedsdirektør Anette Stjerne, der fortæller, at virksomheden står for kommunikationen mellem borgere og kommunernes plejepersonale.

- Her oplever vi at være med til at frigøre en masse tid for sygeplejersker og sosu-assistenter til den direkte pleje, når vi får opgaven med besvare borgernes opkald. Der er typisk en del fejlopkald imellem, som vi kan tage os af, og når et opkald typisk tager tre minutter at besvare, så bliver det hurtigt en del tid vi kan frigøre, siger hun.

Vagtcentral i 32 kommuner

Tunstall med hovedsæde i Skanderborg blev grundlagt i 1972 under navnet Jenka Electronics. I 2012 blev virksomheden overtaget af britiske Tunstall Group og tilbyder i dag digitale løsninger til især ældreplejen.

En af opgaverne er rollen som døgnbemandet vagtcentral for 32 af landets kommuner, når der er behov for at tilbyde ældre borgere tryghed i hjemmet i form af nødkald. Centralen har 42 medarbejdere – heraf en række deltidsansatte klar ved telefonerne. Totalt har Tunstall omkring 75 medarbejdere i Danmark.

Kommunerne betaler et mindre 2-cifret beløb om måneden for hver borger, de tilknytter Tunstalls service og får på den vis udliciteret en opgave, der ellers lægger beslag på sundhedspersonalet, der kan have rigeligt at se til i forvejen.

Tunstall tilbyder også telemedicin og at levere forskelligt udstyr til ældre borgere – eller at installere digitalt tilsyn via kamera, hvis borgeren ønsker det. Denne service gør det mere trygt og mindre ressourcekrævende at tilse patienter i eget hjem.

Læs også: DI: Stærkt med stor opbakning til at skaffe arbejdskraft

Der sker ikke nok

Virksomheden er dermed et godt eksempel på en virksomhed, der leverer digitale løsninger til sundhedssektoren – og som er med til at mindske behovet for mere arbejdskraft i den offentlige sektor. Men Anette Stjerne kunne godt bruge, at politikerne får mere blik for de konkrete muligheder.

- Der er meget snak om, at den nye teknologi kan bidrage. Men der er ikke interesse nok i at inddrage private virksomheder i løsningerne. Vi kan jo overtage mange af de opgaver, som sygeplejerskerne ikke ønsker at bruge deres arbejdstid på, siger hun og fortsætter:

- Min opfordring er derfor helt klart, at politikerne skal lytte mere og undersøge mulighederne. Der er meget snak om øget samarbejde mellem offentlig og privat, men der sker ikke nok. Og når vi eksempelvis kan spare 500 gange 3 minutter i døgnet ved at overtage kommunikationen mellem sundhedspersonalet og en kommunes borgere, er der meget at komme efter.

DI: Kæmpe potentiale i samarbejde

Jakob Scharff, der er branchedirektør for DI Service, ser Tunstalls løsninger som et krystalklart eksempel på, at kommuner og regioner kan frigive tid og ressourcer hos kernetropperne i velfærden ved at styrke samarbejdet med private virksomheder.

- Og så viser de hvilket kæmpe potentiale der ligger i ikke bare at se de private aktører som nogen, der skal levere en dims, men som en integreret partner der kan tage del i opgaverne, siger han. 

Jakob Scharff ser stadig en berøringsangst og skepsis i den offentlige sektor, når det kommer til at inddrage private leverandører– særligt på velfærdsområdet.  

- Men i en tid hvor der både er mangel på penge og hænder i velfærden, er det helt afgørende at vi går konstruktivt til værks, vender hver en sten og identificerer alle de steder, hvor vi kan løfte samarbejde – virksomhederne er klar til at bidrage, siger DI-direktøren. 

Set på tværs af den offentlige sektor, er det mindre end en tredjedel af opgaverne som virksomhederne får lov til at byde ind på at løse. Professionelle vaskerier kan aflaste SOSU’erne på landets plejehjem ved at stå for vasketøjet, robotteknologi kan lette papirarbejdet på rådhuset, og private daginstitutioner kan hjælpe kommunerne med at håndtere et stigende børnetal.

Læs DI-analyse: To af tre danskere støtter, at private løser offentlige opgaver. 

Deltager i DI's partileder-debat

Anette Stjernes budskab til politikerne vil helt konkret blive hørt, når hun deler Tunstalls erfaringer ved DI’s partiledermøde i Aarhus den 12. oktober.

Her er et af debatpunkterne netop, hvordan vi får bedre kvalitet for pengene i den offentlige sektor, og om der er en bedre vej til, at kommuner, regioner og staten får gavn af private virksomheders enorme ekspertise, innovation og viden. 

Læs mere om partiledermødet på DI’s valgside.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Relateret indhold