DI mener, at den offentlige sektor skal effektiviseres, således at der frigives 20 mia. kr. i 2030.

05.10.22 DIB Nyheder

Valgkamp: Usikre tider kræver økonomisk ansvarlighed

DI ser to overordnede retninger til at øge råderummet: Reformer på arbejdsmarkedet og en offentlig sektor, der leverer mere velfærd for pengene.

Samfundet står overfor nogle enorme kriser: der er krig i Europa, vi står i en forsyningskrise og potentielt over for en langvarig energikrise. Vi har rekordhøj inflation, en lurende fødevarekrise, og samtidig kæmper lande verden over hver især og i fællesskab med at få greb om de store udfordringer, som klima, digitalisering, ulighed og manglende vækst.  Fremtiden er usikker.

I Danmark er vi økonomisk velpolstrede til at gennemgå også store kriser. Vi er begunstigede af løbende gennemførte fornuftige reformer, hvilket giver os en vis økonomisk modstandskraft. Den modstandskraft er ikke kommet af sig selv og skal derfor løbende vedligeholdes.

Vi står nu overfor en årrække, hvor velstandsudviklingen bremser op, hvis ikke vi gør noget. Vi kan ikke længere leve højt alene på tidligere tiders reformer, for effekten af dem er ved at klinge af.

Udfordringen er også, at råderummet er svundet ind, så der ikke er meget at stå imod med, nu hvor verden igen er ramt af stor usikkerhed, og hvor knapheden på gas inden for en kortere perioden kan medføre massiv økonomisk tilbagegang i hele Europa. Tiden er inde til at diskutere, hvordan vi sikrer den stærkest mulige økonomiske platform for Danmark.

DI ser to overordnede retninger til at øge råderummet: Reformer på arbejdsmarkedet og en offentlig sektor, der leverer mere velfærd for pengene.

Konkret foreslår DI:

  • At Folketinget i samarbejde gennemfører reformer af arbejdsmarkedet, der skal finansiere en Fremtidspulje. Reformer af arbejdsmarkedet skal skaffe 0,5 % af BNP ekstra til investeringer i klima, forskning, uddannelse og konkurrencedygtige virksomheder. Efter inspiration fra Globaliseringspuljen fra 00’erne, bør der således etableres en Fremtidspulje med henblik på at investere i Danmarks fremtid

  • At den offentlige sektor effektiviseres, således at der frigives 20 mia. kr. i 2030. Ved øget innovation, mere offentligt privat samarbejde og løbende forbedringer af arbejdsgangene i den offentlige sektor, skal der sikres en effektiviseringsgevinst. Innovation, der udvikles i den private sektor, skal også komme den offentlige service til gode

  • At der ikke foretages ufinansierede kompensationer for f.eks. inflation. Den førte finanspolitik skal være ansvarlig og ikke reducere et i forvejen begrænset økonomisk råderum

Læs mere om folketingsvalget og DI's 4 mærkesager på her. 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Peter G. H. Madsen
Skrevet af:

Peter G. H. Madsen

Relateret indhold