Alene Danmarks mest handlede virksomheder (C25) vil  i deres globale værdikæder reducere med mere end 160 millioner ton CO2e frem mod 2030.

Foto: Colourbox
10.11.22 DIB Nyheder

Danske C25-virksomheder vil klimareducere som 4 gange Danmarks samlede udledning

Danske virksomheder er blandt verdens bedste til at sætte ambitiøse klimamål, viser en rapport fra Global Compact Network Denmark. Alene Danmarks mest handlede aktieselskaber vil frem mod 2030 reducere med hvad der svarer til fire gange Danmarks årlige udledninger i deres globale værdikæder.

Virksomheder i Danmark indtager en førerposition, når det gælder om at sætte klimamål gennem det internationale initiativ Science Based Targets (SBTi – se faktaboks). Det viser en rapport fra Global Compact Network Denmark i samarbejde med Axcelfuture og Udenrigsministeriet.

Alene Danmarks mest handlede virksomheder (C25) vil  i deres globale værdikæder reducere med mere end 160 millioner ton CO2e frem mod 2030. Det svarer til fire gange Danmarks samlede udledninger i 2021.

- Selvom Danmark er et lille land, kan de største virksomheder være med til at inspirere erhvervslivet globalt. De viser, at ambitiøse og klare klimamål kan øge konkurrenceevnen, siger Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark i en pressemeddelse.

Danmark har med 112 danske virksomheder, der har tilsluttet sig SBTi. den næsthøjeste andel af SBTi-tilsluttede virksomheder i OECD målt ift. samlet antal virksomheder – kun overgået af Schweiz. Relativt set har Danmark for eksempel dobbelt så mange med som i Storbritannien og syv gange flere end i Tyskland. Antallet er fordoblet i forhold til året før, og det ser ud til at fortsætte i de kommende år, oplyser Global Compact Network Denmark.

Læs også: Danske energiselskaber får gennembrud i Vietnam

SMV’er er også godt med

Flere danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har også tilsluttet sig SBTi indenfor de seneste par år. De kan benytte sig af en ”fast-track”-ordning, som gør det hurtige at sætte klimamål for direkte udledninger og udledninger forbundet med brug af energi, varme og køling.

- SBTi er et frivilligt initiativ og den store tilslutning blandt danske virksomheder viser ambition og handlekraft for den grønne omstilling både globalt og lokalt. Den høje tilslutning er ikke en overraskelse for os, for det er også de ambitioner, vi møder i den daglige dialog med virksomhederne. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning for at holde os på 1,5C, at så mange virksomheder nu sætter klare mål for deres egen indsats, siger Marie Gad, chef for udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri (DI).

Marie Gad fremhæver dog også, at Science Based Targets ikke er et perfekt måleinstrument:

- Lige nu går det rigtig stærkt med at udvikle måleinstrumenter, der skal give virksomhederne klare rammer for, hvordan de bidrager til den grønne og bæredygtige omstilling. Det er positivt, men ligesom den grønne taksonomi og de kommende standarder for bæredygtighedsrapportering har SBTI også nogle blinde vinkler. Det skal der gøres noget ved hurtigst muligt, siger Marie Gad.

Læs mere om kommende standarder for bæredygtighedsrapportering 

Giv virksomhederne de bedste betingelser

Marie Gad mener, at danske virksomheder er ledende indenfor udviklingen af mange af de løsninger, der skal til for at komme i mål med Parisaftalen, som påkræver verdens lande at begrænse globale temperaturstigninger til 1,5 grader ved udgangen af dette århundrede.

- Vi er et foregangsland inden for vedvarende energi og energieffektiviseringer, men også en lang række andre sektorer. Så nu skal vi sikre, at virksomhederne har de bedste betingelse for at opnå disse mål. Derfor er beslutningerne om implementering på COP27 også så vigtige, siger Marie Gad fra Sharm el-Sheik, hvor COP27 er skudt i gang.

Få hjælp til at blive en klimaklar produktionsvirksomhed

Fakta

Hovedpointer fra rapporten

Rapporten giver et snapshot af danske virksomheders tilslutning til Science Based Targets initiative op til FN’s Klimatopmøde COP27.

Der er en eksponentiel vækst i tilslutning både globalt og i Danmark, og langt størstedelen af de danske C25-virksomheder i dag er tilsluttet.

De danske tilsluttede virksomheder i Large Cap udgør en samlet anslået markedsværdi 2.900 mia. DKK – de danske SBTi-virksomheder har således stor impact.

SBTi-tilsluttede virksomheder C25-virksomheder har forpligtet sig til at reducere 167 millioner tons CO2e senest i 2030, hvilket svarer til fire gange Danmarks årlige udledninger.

Danmark ligger blandt de højeste i verden når det gælder antal tilsluttede virksomheder ud af de samlede antal virksomheder, kun overgået af Schweiz.

Kilde: Global Compact Network Denmark

Fakta

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) er et non-profit initiativ, hvor virksomheder kan sætte klimamål, der stemmer overens med klimavidenskaben, og få dem valideret af klimeksperter.

Klimamål fastsat gennem SBTi bidrager samtidig til opnåelsen af Parisaftalen, som påkræver verdens lande at begrænse globale temperaturstigninger til 1,5C ved udgangen af dette århundrede (fra et førindustrielt niveau).

SBTi er baseret på Greenhouse Gas-protokollen og stiftet af FN’s Global Compact (UNGC), CDP, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

Læs mere på sciencebasedtargets.org

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Marie Gad

Marie Gad

Chef for Global udvikling og bæredygtighed

Relateret indhold