DI og Folkekirkens Nødhjælp stod bag COP27-arrangement, hvor finansiering af klimaindsatsen var øverst på dagsordnen. Fra venstre: Mattias Söderberg, Chief advisor hos DanChurchAid, Geraldine Bagger fra Grundfos, Annet Mannono fra Forum of Art and Space i Uganda, Mike Girling fra Global Center Adaptation og DI’s klimapolitiske chef, Anne Højer Simonsen.

Foto: Julie Bredholt
15.11.22 DIB Nyheder

Danske bidrag i høj kurs på klimatopmøde

COP27 er i fuld gang. Med en rekordstor erhvervsdelegation i Egypten bidrager Danmark aktivt. Behovet for finansiering presser sig på.

Siden 6. november har statsledere, klimaforkæmpere, internationale beslutningstagere og grønne erhvervsorganisation fremlagt bud på, hvordan verden løser klimaudfordringerne og holder 1,5 graders-målet i live.

Danmark er stærkt repræsenteret ved fungerende klimaminister Dan Jørgensen og den største erhvervsdelegation til FN’s syvogtyvende klimakonference af sin slags.

Til COP27 i Egypten har Dansk Industri og State of Green samlet flere end 30 virksomheder, erhvervsorganisationer, pensionsselskaber, NGO’er og fagforeninger, som byder velkommen i den danske pavillon i Sharm el-Sheik.

Flotte mål skal følges op af finansiering

Løsningerne er her. Nu handler det om implementering. Gennem årelangt fokus på grøn omstilling og bæredygtige forretningsmodeller har danske virksomheder placeret sig forrest i feltet, når det handler om udvikling og udrulning af klimaløsninger.

Det gælder vedvarende energi, øget energieffektivisering og test af nye teknologier såsom opførslen af Power-to-X-anlæg og CO2-fangst, så vi kan eliminere afhængigheden af fossile energikilder. Det understreger den internationale rangliste Climate Change Performance Index, som i deres 2023-rangering placerede Danmark øverst på listen over grønne frontløbere.

Men selvom Danmark klarer sig godt, kræver den videre udvikling, at fremtidig klimafinansieringen og klare rammer kommer på plads. Det har været et af de helt store temaer under dette års COP.

- Offentlige finanser sætter retning og skaber nye markedsmuligheder. Samtidig er der et enormt behov for privat finansiering for at skalere og føre ting ud i livet. Vi kan ikke blive ved med at leve højt på flotte målsætninger. Vi er nødt til at handle, og det skal være nu. Derfor håber jeg, at forhandlingerne her i Sharm el-Sheik resulteret i en klar plan, som virksomheder og regeringer i fællesskab kan agere ud fra, siger klimapolitisk chef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.

Læs også: Danske C25-virksomheder vil klimareducere som 4 gange Danmarks samlede udledning

Dansk CO2-fangst vækker interesse

Der har været mange spændende debatter i gang mellem danske virksomheder, globale samarbejdspartnere, Dansk Industri og State of Green under COP27.

For eksempel har Dansk Industri sammen med Mainstream Renewable Power South Africa, National Business Initiative South Africa og Copenhagen Infrastructure Partners diskuteret, hvordan finansiering af vindprojekter skal skrues sammen for at sikre energisikkerhed og grøn omstilling ikke blot i Europa, men i hele verden.

Samtidig har Dansk Industri, Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners sat fokus på, hvordan vi bedst udvikler teknologierne til at sikre CO2-fangst, således vi kan genanvende den energi, der bliver produceret ét sted fornuftigt et andet sted. Alt sammen med fokus på at nå klimaneutralitet i 2050.

- Løsningerne er der og potentialet er stort, men projekterne tager alt for lang tid at opføre i forhold til, hvad de rent faktisk behøver. Vi er derfor nødt til at skære i bureaukratiet, bygge brugbare platforme og skabe langsigtede incitamenter – og det skal gå stærkt, fortæller klimapolitisk chef i Dansk Industri, Anne Højer Simonsen.

Offentlig-privat samarbejde afgørende

Det står klart for enhver, at klimaforandringerne hverken kan løses af regering eller virksomheder selv. Derfor er det altafgørende, at vi får private og offentlige aktører til at samarbejde på tværs af sektorer og landegrænser. Netop derfor er overskriften på dette års danske pavillon ’public-private climate action’.

- Offentlig-privat samarbejde er en af de knaster, som mange lande slås med. Med afsæt i Danmarks lange tradition i netop den disciplin, oplever vi en enorm appetit fra udenlandske partnere. I det lys er den danske pavillon på COP27 et stærkt udstillingsvindue, som viser alsidigheden, engagementet og samarbejdslysten på tværs af danske aktører, siger Finn Mortensen, direktør i State of Green.

COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten, løber frem til 18. november. I 2023 afholdes COP28 i de Forenede Arabiske Emirater.

Læs også: CIP’s og Ørsteds nye havvindeventyr er et gennembrud i den grønne omstilling

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold