Danmark bør have en national strategi for cirkulær økonomi, skriver Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

24.11.22 DIB Nyheder

DI og DN opfordrer Folketinget: Skru ned for dansk CO2-udledning i udlandet

Det er en bunden opgave for Folketinget at skabe en plan, der sænker Danmarks forbrugsbaserede klimaaftryk, skriver Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Kronikken har også været bragt i JyllandsPosten

Hvis alle i verden skulle leve som os danskere, skal vi bruge mere end fire jordkloder. Vores biler, mobiltelefoner, t-shirts og meget andet er ofte produceret i udlandet, hvor det efterlader et stort CO2-aftryk. Vores forbrug trækker et sort spor ind i Danmark, som vi desværre ikke taler så meget om. Måske skyldes det, at vores store forbrug harmonerer dårligt med vores selvforståelse som grønne frontløbere, der bliver beundret internationalt for vores høje klimaambitioner. Det er på tide, at vi laver om på det, og ændrer vores adfærd, så Danmark kan blive det grønne foregangsland, som vi ønsker at være.

Danskernes forbrug udleder hvad der svarer til 63 mio. tons CO2 i udlandet. Det er markant højere end de 44 mio. tons, som vi udleder i Danmark. Efter varerne har krydset grænsen ender de ofte i skraldespanden. Vi er blandt topscorerne i EU målt på affaldsproduktion per indbygger, og vores ressourceaftryk ligger væsentligt over det europæiske gennemsnit.

Lav national strategi for cirkulær økonomi

Det står klart, at vi har en stor udfordring med at få nedbragt vores globale CO2-aftryk. Det kræver, at både forbrugere og virksomheder gør op med gamle vaner, som skaber for meget affald. Vi skal sikre, at råvarer udnyttes optimalt i virksomhederne, og at produkters liv forlænges.

Meget kan vi gøre hver for sig. Men hvis vi skal sikre en fælles indsats, så starter det fra politisk hold. Vores nationale klimapolitik tager ikke højde for de udledninger, vores forbrug skaber i udlandet, hvilket spænder ben for, at vi faktisk kan gøre noget ved det.

Derfor bør det nye Folketing hurtigst muligt finde de nødvendige virkemidler til at få gjort noget ved problemet.

EU har for længst sat fokus på, at vi skal udvikle og fremme cirkulære forretningsmodeller og bæredygtige produkter for at fremtidssikre adgang til råstoffer og reducere CO2-udledninger. Det er selvfølgelig helt afgørende, at EU også er med på vognen, og at vi sammen kæmper for at reducere vores globale CO2-aftryk. Det skal vi støtte op om.

Heldigvis har vi en række værktøjer ved hånden i form af bl.a. smarte cirkulære produktdesigns, genbrug, genanvendelse, deleøkonomi og reparationer, som kan reducere udledninger forbundet med produktion og forbrug. Faktisk bør Danmark have en national strategi for cirkulær økonomi.

Læs også: Globalt konsulenthus til virksomheder: Tænk biodiversitet ind nu eller end med Sorteper på hånden

Politikere kan ikke længere vende det blinde øje til

Danske virksomheder er i gang med at udvikle cirkulære forretningsmodeller. Der er f.eks. virksomheder, der reparerer produkter, og andre arbejder med opkøb, istandsættelse og gensalg. Selv om løsningerne findes, er der mange, der køber nyt i stedet for at få produkter repareret, fordi det ikke økonomisk kan svare sig. Derfor er det en ide at skabe økonomisk incitament til reparation og vedligeholdelse af produkter i hjemmet f.eks. ved at udvide servicefradraget, så borgere får mulighed for at fratrække lønudgift til professionel reparation af produkter. Det kan være med til at hjælpe grønne løsninger på vej.

En national strategi for cirkulær økonomi skal også sikre, at der er tillid til genanvendte materialer. Virksomheder har brug for vished om mængder og kvaliteten af de genanvendte materialer, hvis de skal erstatte de råvarer, som de bruger i dag. Der er brug for europæiske standarder, der fortæller hvilken kvalitet af materiale, der handles med, og der er brug for at gentænke design af produkter. 80 pct. af et produkts miljøpåvirkning afgøres i designfasen. Derfor er det afgørende, at produkter i højere grad designes, så de kan repareres, genbruges og i sidste ende skilles ad, så enkeltdelene kan genanvendes.

Der findes mange virkemidler i den cirkulære værktøjskasse, og her er nævnt nogle få. Men det er afgørende, at de kommer i spil, når vi skal i gang med at nedbringe vores forbrugsbaserede klimaaftryk. Og det skal vi – det er en bunden opgave, som politikerne ikke længere kan vende det blinde øje til.

Læs også: Alle brancher har ansvar for at stoppe naturens tilbagegang

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Iben Kinch Sohn

Iben Kinch Sohn

Fagleder for cirkulær økonomi

  • Direkte +45 3377 3713
  • Mobil +45 2625 0910
  • E-mail ibso@di.dk

Relateret indhold