Det er vores klare anbefaling, at alle virksomheder allerede nu gør sig klar til at kunne leve op til direktivet, siger Marie Gad, chef for Global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri (DI).

Foto: Sif Meincke
11.11.22 DIB Nyheder

ESG-direktiv vedtaget – selv de store frygter omfanget

EU-Parlamentet har vedtaget et direktiv, der skaber rammerne for afrapportering af virksomheders positive og negative effekter på samfund og miljø. Ingen kender det nøjagtige omfang, men selv de store virksomheder forventer voldsomme administrative byrder – også for underleverandører.

50.000 virksomheder i EU skal i de kommende år afrapportere, hvilke negative og positive effekter deres aktiviteter har på samfundet, klimaet og miljøet. Det har EU-Parlamentet netop vedtaget i det såkaldte CSR-direktiv (CSRD), som forventes at blive endeligt adopteret af EU den 24 november, hvorefter reglerne gradvist vil blive indført fra 2024 og frem til 2028.

De detaljerede krav fastsættes i en række standarder (ESRS), som forventes at blive afleveret til EU-kommissionen i løbet af de kommende uger.

- Først derefter kender vi de detaljerede krav. Men vi ved allerede nu, at det bliver voldsomt tungt at administrere. Direktivet er godt nok ”kun” direkte rettet mod de større virksomheder. Men det kommer til at påvirke stort set alle, for de store skal indhente oplysninger hos deres underleverandører for at fortælle om indvirkningerne i deres værdikæder. Derfor er det vores klare anbefaling, at alle virksomheder allerede nu gør sig klar til at kunne leve op til direktivet, siger Marie Gad, chef for Global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri (DI).

Hun oplyser, at DI grundlæggende finder det positivt, at der indføres regler og standarder for afrapportering om bæredygtighed.

- Visionen er helt rigtig, for det skal skabe ens konkurrencevilkår i EU og belønne virksomheder, der arbejder seriøst med bæredygtighed. Men det er gået for stærkt, erhvervslivet er ikke blevet tilstrækkeligt inddraget, og selv om det er lige oppe over, er der endnu ingen, der ved præcist, hvor meget der skal afrapportes. De store virksomheder forventer dog, at det bliver meget voldsomt også for deres underleverandører, siger Marie Gad.

Her kan du få svar på det meste om de nye krav

Få hjælp af DI

DI har løbende fulgt forhandlingerne om direktivet og blandt andet afleveret et 250 sider langt høringssvar til de afrapporteringsstandarder, ESRS, der blev sendt i høring i april. Derudover er der etableret en følgegruppe, hvor virksomheder har fået information om udviklingen og givet input til DI’s politiske arbejde.

- Det har været en uvurderlig hjælp at så mange virksomheder har deltaget i arbejdet og bidraget med input fra deres egne eksperter på området. Gruppen kører videre, og alle DI-medlemmer er fortsat meget velkomne til at deltage, siger Marie Gad.

Udover det vil DI i de kommende måneder rundt omkring i landet afholde orienteringsmøder, hvor virksomheder kan få information og stille spørgsmål til rapporteringsstandarderne .Derudover kan der findes svar på de fleste spørgsmål på en nyoprettet vejledningsside på DI.dk/baeredygtighed, som løbende vil blive opdateret.

- Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at virksomheder forbereder sig på reglerne. En ting er, at det bliver lovkrav for mange. Men dertil kommer, at det kommer til at påvirke virksomhedens mulighed for at handle med store virksomheder i Danmark og EU samt adgang til konkurrencedygtig finansiering fra banker og samarbejdet med offentlige myndigheder, siger Marie Gad.

Tilmeld dig DI's følgegruppe om bæredygtighedsrapportering 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Tina Aggerholm

Tina Aggerholm

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3633
  • Mobil +45 2219 1383
  • E-mail tiag@di.dk

Relateret indhold