Modtagerne af Alexander Foss' Industrifonds legat.

24.11.22 DIB Nyheder

Fem innovative startups får legater fra Alexander Foss’ Industrifond

Alexander Foss’ Industrifond uddeler iværksætterlegater til behandling af øresygdomme, udvinding af fosfor, bedre ekkokardiografi-billeder, tracking af kalorieindtag og sikring af korrekt medicinering.

Overrækkelsen af 2022’s fem legater på hver 100.000 kr. fra Alexander Foss’ Industrifond skete under landsfinalen i ”EY Entrepreneur Of The Year” den 24. november 2022. Fonden støtter iværksættere, som er teknologisk nytænkende og har kommercielt potentiale.

Legaterne går til Venteus ApS, som udvikler en ny behandling af øresygdomme, Clean Matter ApS, som vil udvinde fosfor af spildevandsslam, EchoVice ApS, som vil skabe bedre ekkokardiografi-billeder, dQmetrics, som udvikler automatisk tracking af kalorieindtag, og endelig Droplet Health ApS som udvikler en løsning til korrekt intravenøs medicinering.

Fondens bestyrelsesformand, Bjarne Moltke Hansen, sagde ved overrækkelsen:             

- Alexander Foss’ Industrifond hjælper iværksættere, der udvikler fysiske produkter, i de meget tidlige faser. Der hvor pengene virkelig er tiltrængte, og hvor risikoen er størst. Vi har i år haft mulighed for at støtte fem nye, spændende virksomheder. Vi håber, fondens støtte hjælper dem et godt skridt videre med at modne deres produkter, så de snart kommer på markedet og gør gavn.

Bestyrelsesformanden bemærkede særligt, at fonden lægger vægt på de samfundsmæssige effekter af iværksætternes nye produkter.

- Gennem årene har fondens prioriteter varieret efter tidens udfordringer. Derfor er det også helt naturligt, at vi i de seneste år især har tilgodeset flere løsninger i forhold til klima, energi og sundhed. Vi har i år særligt fået mange gode ansøgninger inden for sundhedsområdet, og det er tydeligt, at der er mange iværksættere, der har blik for at hjælpe et sundhedsvæsen, der er presset i forhold til både personale og økonomi, sagde Bjarne Moltke Hansen.

Her er de fem legatmodtagere for 2022

Venteus ApS: Ballonudvidelse til behandling af sygdomme i øret

Venteus ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle et nyt instrument til ballonudvidelse af det Eustakiske rør, som forbinder mellemøret med næsehulen. Op mod 5 procent af verdens befolkning har sygdom i det Eustakiske rør, hvilket giver de fleste kendte sygdomme i mellemøret, for eksempel væske i øret, hul på trommehinden og nedsat hørelse. Kun 0,05 procent bliver i dag behandlet, da proceduren er for omkostningstung.

- Med vores opfindelse kan vi reducere mængden af brugt udstyr fra flere til ét enkelt, det kan betjenes af én person i stedet for tre til fem, og endelig bliver proceduren økonomisk tilgængelig for alle privatpraktiserende ørelæger på verdensplan og denne øgede tilgængelighed vil kunne hjælpe yderligere 20 mio. mennesker om året, forklarer speciallæge Martin Nue Møller, medstifter og direktør i Venteus ApS.

Clean Matter ApS: Power-to-P – grøn produktion af fosfor ud fra spildevandsslam

Clean Matter ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle et anlæg, der gennem en elektrolyse-proces kan fremstille fosfor til gødning og andre anvendelser. Fosforen udvindes af aske fra spildevandsslam.

- Med vores model høstes den energi, der er i slam fra spildevandsanlæggene, samtidig med at vi genvinder fosfor til gødningsproduktion og udnytter den rensede askerest til byggematerialer. Alene i Danmark forventer vi at kunne erstatte over 40% af importen af fosforgødning. Legatet fra Alexander Foss’ Industrifond giver os mulighed for at opkoncentrere og øge kvaliteten af den fosfor, vi leverer, siger Jonas Degn Christensen, medstifter og direktør i Clean Matter ApS.

EchoVice ApS: Forbedring af ekkokardiografi-billeder ved stabilisering af ultralydsprober

EchoVice ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle et udstyr, der sikrer bedre ultralydsbilleder under blandt andet hjerteoperationer og -undersøgelser. Når en ultralydsprobe føres gennem spiserøret, bliver den ofte forskudt på grund af muskelsammentrækninger. Det problem vil EchoVice afhjælpe ved at fastholde og forbedre mulighederne for at styre proben.

- Med vores elektroniske udstyr skaber vi en ergonomisk bedre arbejdsstilling for kardiologen, og samtidig fjerner vi en række af de situationer, der forlænger operationstiden med ulemper for patienten og øgede omkostninger for hospitalet. I første omgang fokuserer vi på hjerteoperationer, men udstyret skal også kunne benyttes til andre typer operationer og undersøgelser, siger Jeppe Olesen, medstifter og Chief Innovation Officer i EchoVice ApS.

dQmetrics: Armbånd til automatisk tracking af kalorieindtag

dQmetrics får et legat på 100.000 kr. til at udvikle et armbånd og en app, der automatisk kan tracke kalorieindtaget i mad og se, hvordan hvert måltid påvirker den daglige kaloriebalance. Gennem meget følsomme temperatursensorer i armbåndet opsamler dQmetrics data, som sendes til appen, hvor brugeren kan følge sit kalorieindtag i stedet for at skulle veje maden og tælle kalorier.

- Vi vil være med til at knække kurven på den stigende overvægt og forebygge svær overvægt – både i Danmark og i resten af verden. Med vores løsning kan den enkelte selv få kontrol over sit kalorieindtag, uden at det behøver at kræve flere læger og sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Med legatet fra Alexander Foss’ Industrifond kan vi nu nå i mål med vores proof of technology, inden vi henter private investeringer, siger Nikolaj Høgh Bromer, medstifter og CEO i dQmetrics.

Droplet Health ApS: Løsning som sikrer, at patienter får den fulde dosis intravenøs medicin

Droplet Health ApS får et legat på 100.000 kr. til at udvikle en løsning, som sørger for et automatisk efterskyl, når der gives medicin gennem intravenøst (IV) drop. Normalt vil en signifikant del af medicinen forblive i IV-slangen, men med denne løsning skal der ikke bruges sygeplejersketid på at sikre, at patienten modtager den fulde dosis medicin.

- Sundhedssystemet er truet af manglen på sygeplejersker. Vores løsning vil både frigive tusindvis af sygeplejersketimer og samtidig sikre, at patienter modtager den ordinerede mængde medicin, så de bliver behandlet korrekt. Støtten fra Alexander Foss’ Industrifond giver os mulighed for at få fremstillet professionelle prototyper, så vi kan teste løsningen, siger Marcus Bech, medstifter og co-CEO i Droplet Health ApS.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anders Sparre

Anders Sparre

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3973
  • Mobil +45 2627 2494
  • E-mail asp@di.dk

Relateret indhold