- Mange får opfyldt en del af deres sociale behov gennem arbejdet. De er en del af et fællesskab, føler de hører til og får talt om løst og fast i hverdagen. Når de så ikke ser deres kolleger i samme grad som før kan det påvirke relationerne på jobbet og skabe ensomhed, siger Christine Secher, fagleder for DI's Future of Work.

Fot: Getty Images
17.11.22 DIB Nyheder

Ny analyse: Hjemmearbejde fører til færre forstyrrelser og højere trivsel

Udbredelsen af hjemmearbejde har ført til højere medarbejdertrivsel og en bedre mulighed for fordybelse hos medarbejderne i mange virksomheder, viser ny undersøgelse fra DI. Men det har også mindsket dialogen.

Konklusionen er klar. Langt de fleste virksomheder oplever, at hjemmearbejde er til gavn for medarbejderne. Det viser en rundspørge gennemført af Dansk Industri (DI) blandt 217 virksomheder.

Direkte adspurgt om hjemmearbejde har ført til mere eller mindre trivsel, svarer 32 procent, at de ansattes trivsel er øget, 42 procent svarer, at den er uændret, og blot 6 procent svarer, at trivslen er faldet. De resten 19 procent har svaret ved ikke.

DI’s fagleder for Future of Work Christine Secher ser resultaterne som udtryk for, at udbredelsen af hybridarbejde fungerer rigtig godt i mange virksomheder.

- Det er særdeles positivt, at hjemmearbejde mange steder er lig med øget trivsel for de ansatte. Og det er vel at mærke samtidig med, at produktiviteten er uændret eller sågar øget, siger Christine Secher med henvisning til, at et stort flertal af virksomhederne svarer, at hjemmearbejde ikke har påvirket produktiviteten i negativ retning.

Læs også: Ledere udfordres af hjemmearbejde.

Færre forstyrrelser og mere frihed

DI har også bedt virksomhederne om at rangliste, hvad de opfatter, som de største fordele ved hjemmearbejde. Helt i top kommer, at de ansatte oplever en større grad af frihed, dernæst følger færre forstyrrelser og bedre mulighed for fordybelse.

Alt er dog ikke fryd og gammen. Ifølge DI’s undersøgelse peger 33 procent af virksomhederne på, at øget brug af hjemmearbejde skaber ensomhed blandt medarbejderne. Det er ifølge Christine Secher en væsentlig problematik, som virksomhederne og de ansatte skal være opmærksomme på.

- Mange får opfyldt en del af deres sociale behov gennem arbejdet. De er en del af et fællesskab, føler de hører til og får talt om løst og fast i hverdagen. Når de så ikke ser deres kolleger i samme grad som før kan det påvirke relationerne på jobbet og skabe ensomhed, siger Christine Secher.

Hun peger på, at 40 procent af de adspurgte også svarer, at hjemmearbejde gør det sværere at få en ordentlig dialog og støtte fra kolleger og chefer.

- Det viser med al tydelighed, at hjemmearbejde både har fordele og ulemper og at det er vigtigt, at der arbejdes fokuseret med, hvordan hjemmearbejde integreres i arbejdspladsens hverdag, som mange virksomheder også allerede gør det, siger Christine Secher.

Læs mere på DI's guide om hybridarbejde og hjemmearbejde

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

Relateret indhold