fra venstre: Rikke Hougaard Zeberg, direktør i DI Digital, Anne Højer Simonsen, vicedirektør i DI og Sine Linderstrøm, teamleder i DI SMV og Iværksætteri.

05.12.22 DIB Nyheder

DI chefer: Iværksættere spiller afgørende rolle i den grønne omstilling

Det er især blandt iværksætterne, der bliver igangsat nye idéer og banebrydende teknologiske løsninger, der kan hjælpe Danmark til at nå målet om at blive klimaneutralt i 2050. Det kræver, at mange politiske målsætninger bliver omsat til handling, siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør i DI Digital, Anne Højer Simonsen, vicedirektør i DI og Sine Linderstrøm, teamleder i DI SMV og Iværksætteri.

Teksten er leder i det nyudgivne »Tech for the planet (2022)«, som DI er medsponsor for.

Erfaringen og tyngden fra ældre, større virksomheder er vigtige for den grønne omstilling. Men lige så vigtige er de nye innovative, bæredygtige løsninger, som iværksætter-virksomheder kan levere. Alle virksomheder skal med ombord og bidrage, ellers når vi det ikke.

De store virksomheder er i vid udstrækning selv i stand til at sætte mål og agere i en ambitiøs retning, men politikere og organisationer skal gøre en særlig indsats for at få SMV’erne med. For det er især blandt iværksætterne, at der bliver igangsat nye idéer og banebrydende teknologiske løsninger.

Uden tech kommer vi ikke i mål

Men for at det kan lykkes, skal der fokus på tre ting:

For det første kan den offentlige sektor i høj grad gå forrest og gøre en stor forskel, hvis de opprioriterer grønne indkøb. Det betyder også, at der skal sættes et CO2-reduktionsmål for offentlige indkøb, så efterspørgslen på grønne innovative løsninger stiger. Markedet skal simpelthen i højere grad understøtte grønt iværksætteri.

For det andet er der brug for større tålmodighed og risikovillighed hos både det offentlige og private, når det gælder finansiering og skalering af green tech-løsninger. Mange mindre virksomheder har fysiske produkter, der kræver dyrt udstyr at teste, lange udviklingsforløb og svære produktionsprocesser. Det skal vi kunne rumme.

Sidste forudsætning for at skabe mange flere nyskabende teknologiske grønne løsninger blandt iværksættere er, at forskningen på universiteterne i højere grad omsættes til virkelige løsninger. Mulighederne for at modne og udvikle de spin-outs, der skal løse de problemer, vi står overfor, bør forbedres. Og derfor skal det gøres nemmere for iværksættere at overføre rettigheder fra universiteterne til private virksomheder. Det bliver i dag oplevet som meget ressourcekrævende.

Det er, hvad DI hver dag sammen med dansk erhvervsliv kæmper for. For vi kommer ikke i mål uden teknologiens og iværksætternes hjælp.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold