- I 2022 er der blevet vendt op og ned på verdensøkonomien, på væksten, på priserne og på forsyningssikkerheden. Nu kigger vi ind i et 2023 med stigende renter, fortsat inflation og et arbejdsmarked i forandring. Der er ikke noget at sige til, at så mange virksomheder ser usikkerheden som en risikofaktor, siger vicedirektør Morten Granzau, økonomisk politisk chef i DI.

28.12.22 DIB Nyheder

DI: Erhvervslivet gruer for 2023

Virksomhederne er bekymret for, at usikkerhed vil påvirke deres aktiviteter og bremse deres vækst næste år, viser en ny analyse fra Dansk Industri.

Usikkerhed. Ordet er næsten blevet synonym med både økonomi og erhvervsliv igennem efteråret, ja, faktisk gennem de sidste to år med corona og krig i Europa, og det er for de allerfleste virksomheder også overskriften for året, der kommer. 6 ud af 10 virksomheder er i høj grad bekymret for, at usikkerhed fra udefrakommende faktorer vil påvirke virksomhedens aktiviteter næste år, men også de resterende virksomheder er bekymrede, viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI).

- I 2022 er der blevet vendt op og ned på verdensøkonomien, på væksten, på priserne og på forsyningssikkerheden. Nu kigger vi ind i et 2023 med stigende renter, fortsat inflation og et arbejdsmarked i forandring. Der er ikke noget at sige til, at så mange virksomheder ser usikkerheden som en risikofaktor, siger vicedirektør Morten Granzau, økonomisk politisk chef i DI.

Læs hele DI's analyse.

Usikkerhed barrierer for vækst

Virksomhederne svarer også i DI’s vækstanalyse, at usikkerheden er den største barriere for vækst i året, der kommer, og dermed distancerer usikkerhed andre emner som mangel på arbejdskraft, omkostninger, og mangel på råvarer, som ellers har fyldt godt blandt vækstbarriererne i år.

- De andre barrierer er jo ikke forsvundet, men vi er i en tid, hvor næsten alt, hvad virksomhederne har berøring med er oppe i luften. Det gør det utrolig svært at forudsige, hvordan markederne, kunderne og afsætningen vil udvikle sig, og det giver den enorme usikkerhed, som for alvor har sat sig i erhvervslivet nu, forklarer Morten Granzau.

- Den høje grad af usikkerhed kan isoleret set være med til at dæmpe væksten og beskæftigelsen i dansk økonomi, da det hæmmer virksomhedernes investeringslyst. Udover usikkerhed ser vi begyndende tendenser til, at utilstrækkelige afsætningsmuligheder hæmmer flere virksomheder, hvilket skal ses i lyset af de kraftigt stigende renter og høje inflation, siger DI-vicedirektøren.

Det er især industrivirksomhederne, som i høj grad er bekymrede for, at usikkerhed vil ramme deres aktiviteter, mens bygge- og anlægsvirksomhederne i lidt mindre grad er bekymret for, at usikkerhed fra udefrakommende faktorer vil påvirke deres aktiviteter, viser DI’s analyse.

Morten Granzau Nielsen

Morten Granzau Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 4676
  • Mobil +45 2245 4620
  • E-mail mogr@di.dk

Relateret indhold