Der bliver i 2021-2023 afsat 1.677 millioner euro fra EU’s genopretningsplan specifikt til investeringer i vandforvaltningen.

Foto: Getty Images
05.01.23 DIB Nyheder

Grøn omstilling af Spaniens vandsektor kalder på danske løsninger

Spanien foretager massive investeringer vandsektoren med fokus på grøn og digital omstilling. Danske virksomheder er førende på området, hvorfor der er store eksportmuligheder i vente. DI Vand og Den Danske Ambassade i Madrid kan hjælpe din virksomhed med indfri potentialet.

Spanien er et af de lande som modtager flest midler fra EU’s genopretningsplan og vil bruge en stor del af midlerne på modernisering af vandsektoren, som har en række store udfordringer. Konkret har Spanien i 2022 godkendt projekter om digitalisering af vandkredsløb for 3 mia. kr.

Projekterne vil løbe indtil 2026, og danske løsninger er i høj kurs. Danske virksomheder har derfor muligheder for at hente store eksportordrer i de kommende år.

Desuden bliver der i 2021-2023 afsat 1.677 millioner euro fra EU’s genopretningsplan specifikt til investeringer i vandforvaltningen. Tilskuddene fordeles på følgende områder:

  • Projekter om drikkevandsbehandling, spildevandsrensning, effektivisering, besparelser, genbrug og infrastruktursikkerhed: 642 millioner euro.
  • Klimatilpasning, herunder overvågning og genopretning af økosystemer omkring floder, genopretning af grundvandsmagasiner og afbødning af risici for oversvømmelser: 800 millioner euro.
  • Digital omstilling i vandsektoren: 225 millioner euro.

En række af disse projekter er igangværende, men de fleste er stadig under planlægning. I 2023 er der planlagt investeringer for yderligere 918 millioner euro. Potentialet er derfor stadig stort.

Spanien sætter fokus på digitalisering af vandsektoren

Formålet med projektet om digitalisering er at modernisere vandkredsløb inden for både by- og landdistrikter, industri og kunstvanding. Det indebærer at nedsætte vand- og energiforbruget ved at øge gennemsigtigheden og effektiviteten af vandforbruget.

Det første udbud befinder sig i tilbudsfasen med et samlet beløb på 200 millioner euro, som skal bruges til at udvikle en række digitaliseringsprogrammer på kommunalt og regionalt plan. De individuelle tilskud på 3-10 millioner euro skal blandt andet finansiere sensorer i vandindvindingsområder, undersøgelser om reduktion af vandtab og fjernaflæsning af sensorer i vandbehandlingsanlæg.

I 2023 forventes der blandt andet yderligere tilskud på 100 millioner euro til digitalisering af byernes vandkredsløb og 200 millioner euro til industrisektoren. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke områder resten af de planlagte 3 mia. euro skal fordeles på.

DI Vand og Udenrigsministeriet promoverer dansk vandteknologi

Spanien har fokus på at forbedre effektiviteten i vanddistributionssystemer, da vandtabet på landsplan er på hele 22 pct. Derfor kigges der mod Danmark, som er verdensførende med under 6 pct. vandtab på landsplan, og hvor virksomhederne er i besiddelse af en helt unik viden og teknologi inden for energieffektivitet. En del af denne succes skyldes digitalisering af den danske vandsektoren.

For at fremme danske vandteknologi har Udenrigsministeriet og Miljøministeriet lanceret ”WTA-EU”. Bag initiativet står et team af danske vandeksperter og lokale eksperter fra fire europæiske nøglemarkeder: Spanien/Portugal, Italien, Polen og Tyskland. Eksperterne arbejder på at styrke samarbejdet mellem interessenter. Det gælder lige fra slutkunder til de forskellige niveauer i den offentlige administration.

DI Vand er i direkte dialog med Udenrigsministeriet og Miljøministeriet om WTA-EU og følger desuden Udenrigsministeriets arbejde med Spaniens genopretningsplan via følgegruppen for eksportstrategien om vand. Eksempelvis har DI Vand og WTA-EU holdt en fælles reception for større udenlandske forsyningsvirksomheder og DI Vands medlemmer.

Den Danske Ambassade i Madrid står klar til at hjælpe

Hos Den Danske Ambassade i Madrid yder tech-teamet bistand til danske virksomheder, der ønsker at starte op eller udvide på det spanske marked. De specialiserede rådgivere bistår indenfor alle aspekter af eksport- og vækstmuligheder – hvad enten det drejer sig om at introducere danske produkter og services på det spanske marked, finde nye partnere, yde specifik rådgivning om forretningsmodeller eller facilitere møder med offentlige og private interessenter på nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Er du interesseret i at høre mere og se, om der er potentiale for netop din virksomheds løsninger, er du velkommen til at kontakte Den Danske Ambassade i Madrid og DI Vand.

Kontakt

Den Danske Ambassade i Madrid

Laura Bailón Allegue

Water Sector Expert

Mail: laull@um.dk

Tlf.:  +34 639 487 387

 

DI Vand

Mads Helleberg Dorff

Chef

Mail: mahd@di.dk

Tlf.: +45 3377 3034

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bertil Egger Beck

Bertil Egger Beck

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4695
  • Mobil +32476172748
  • E-mail beeb@di.dk

Relateret indhold