Vi skal igangsætte initiativer, der kan levere CO2-reduktioner på kort sigt og samtidig forberede den fulde langsigtede omstilling, siger Anne Højer Simonsen, klimachef i DI.

25.02.22 DIB Nyheder

DI: Kig ud over 2030 i klimaindsatsen

Klimarådet retter i sin statusrapport opmærksomheden på tiden efter 2030, hvor vi skal videre mod fuld klimaneutralitet. Det er vigtigt, at vi har dette fokus, da der er tale om langsigtede investeringer og store strategiske beslutninger, mener DI.

Klimarådet har netop offentliggjort sin årlige statusrapport, Her vurderes det, at regeringens klimaindsats trods fremdriften ”endnu ikke anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås”.

I DI vurder klimapolitisk chef Anne Højer Simonsen også, at de kommende års store investeringer i grøn omstilling får længere perspektiv.

- Det er vigtigt, at vi kigger ud over 2030, så vi træffer beslutninger, som peger frem mod et klimaneutralt samfund.  Vi skal igangsætte initiativer, der kan levere CO2-reduktioner på kort sigt og samtidig forberede den fulde langsigtede omstilling, siger klimachefen.

Hun mener, vi skal i gang med at udvikle fremtidens klimaneutrale samfund allerede nu.

- Vi skal producere vedvarende energi i en helt anden skala, end vi gør i dag. Vi skal styrke energieffektiviseringsindsatsen. Og vi skal i gang med at lagre kulstof under jorden og producere bæredygtige brændstoffer i stor skala. Det kræver alt sammen et stærkt offentligt-privat samarbejde og både offentlige og private investeringer, siger Anne Højer Simonsen.

Læs også: DI: Nu skal vi tage de rigtige værktøjer i brug i den grønne omstilling

Urentable investeringer nødvendige

Klimachefen mener, det er urealistisk at forestille sig, at en høj CO2-afgift kan drive udviklingen alene.

- Hvis Danmark skal fortsætte med at være et grønt foregangsland, skal vi være klar til at udvikle nye teknologier, og det kræver, at vi foretager investeringer, mens de endnu ikke er helt rentable, siger Anne Højer Simonsen. 

Klimarådet anerkender i rapporten , at man er nødt til at tage den høje kvotepris i EU i betragtning, når man vurderer behovet for en national dansk CO2-afgift. Kvoteprisen er steget markant i de seneste år, og det har ændret forudsætningen for den grønne skattereform. Klimarådet foreslår at give et fuld fradrag for kvoteprisen, når man politisk fastlægger niveauet for CO2-afgiften. Klimarådet påpeger, at øgede danske EU-forpligtigelser som led i EU Kommissionens udspil ”Fit for 55” får betydning for, hvordan vi når vores 70 procent mål. 

- Det er en vigtigt pointe fra Klimarådet, at vi skal tænke EU og Danmark endnu tættere sammen.

Det er uomtvisteligt en styrke for Danmark, når EU har høje klimaambitioner og robuste værktøjer til at reducere udledningen af CO2. Vi er meget enige med Klimarådet i, at vi i højere grad skal tænke de europæiske løsninger og de danske tættere sammen. Vi vil klart opfordre regeringen til at arbejde for høje ambitioner i EU, siger Anne Højer Simonsen.

Læs også: NCC Finland bygger MTV-hovedkvarter med kunstig intelligens


Brug biogas og biomasse

Når politikerne fastlægger CO2-afgiften, er det ifølge klimachefen afgørende, at der bliver fuldt fradrag for den høje CO2-kvotepris.

- Kvoteprisen har nået et niveau, hvor den er med til at drive klimaomstillingen. Derfor skal den tænkes ind i den grønne skattereform, så den samlede beskatning af virksomhederne ikke bliver så høj, at produktionen flytter ud af landet, siger Anne Højer Simonsen.

DI er enig med Klimarådet i, at det er nødvendigt at prioritere brugen af biomasse og kulstof frem mod 2050.

- Når vi i fremtiden skal producere bæredygtige brændstoffer til lastbiler, skibe og fly bliver der brug for store mængder CO2. Og hvis det skal give mening for klimaet, skal den CO2 komme fra biomasse eller biogas. Inden for få år ventes den biogene CO2 at blive en mangelvare, så det er helt afgørende, at vi prioriterer, hvor vi bruger biomassen, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Læs også: Få tilskud til løsninger, der bremser energiregning

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold