Bo Lybæk, formand for DI’s Elektronikudvalg og CEO i GPV og Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DI Digital skriver om nyt forslag om produktion af mikrochips i EU.

Collage: Belle Derbjerg
08.02.22 DIB Nyheder

EU vil øge produktion af mikrochips – pas på faldgruber

Før EU sætter gang i øget produktion af mikrochips, skal det sikres, at det ikke medfører handelstekniske foranstaltninger, der risikerer at efterlade virksomheder med ustabil forsyning, skriver Bo Lybæk, formand for DI’s Elektronikudvalg og CEO i GPV og Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DI Digital

Kronikken har også været bragt i Børsen  

En undersøgelse gennemført af DI i 2021 viser, at der er en betydelig efterspørgsel og mangel på elektroniske chips. Tre ud fire virksomheder svarer, at de står med en konkret mangel på mikrochips. Det er samtidig vores vurdering, at problemet ikke løser sig for alvor i løbet af 2022.

Mikrochips er grundstenen i den digitale omstilling af vores samfund og indgår i produkter i nærmest alle brancher. Hvis vi vil fastholde avanceret produktion i Danmark, er adgang til mikrochips en vigtig forudsætning. Det går ud over dansk konkurrenceevne, specielt hvis konkurrenterne er i Asien eller USA, hvor der foregår en større chip-produktion, og hvor man kan have bedre adgang til forsyninger.

Chipmanglen er derfor også et overordnet geopolitisk problem. Chipproduktion er centreret på meget få fabrikker primært beliggende i Asien og USA. I EU-landene har vi desværre ikke selv en stor produktion, og netop det aspekt har sat manglen på denne, for virksomheder helt essentielle komponent, yderligere på spidsen.

Læs også: Faktor ti vækst hænger i tynd tråd på grund af elektronikmangel

Kommissionsforslag åbner mange spørgsmål

Nu har EU-Kommissionen lagt forslag til en European Chips Act frem. Den indeholder en ambition om at øge europæiske virksomheders kapacitet i forhold til at producere mikrochips på kontinentet og dermed sikre en mere stabil forsyning til vores virksomheder.

Konkret vil Kommissionen øge EU’s markedsandel for mikrochips fra de nuværende 10 % af verdensmarkedet til 20 % - også i forhold til de mest avancerede chips på helt ned til 2 nm.

Det giver anledning til en masse spørgsmål og dybe panderynker. Vil prisen på at øge kapaciteten blive for høj? Hvad sker der, hvis ingen alligevel vil købe europæisk producerede chips? Det kan være, at kvaliteten eller prisen gør dem mindre attraktive. Vil EU så iværksætte foranstaltninger for at fremme dem alligevel? Måske gennem subsidier eller told på mikrochips fra 3. lande. Er det de rigtige chips, der skal produceres i EU? EU lægger nemlig blandt andet op til, at der skal produceres mikrochips helt ned til 2 nanometer.


Undgå handelshindringer

Fra DI’s side vil vi gå aktivt ind i debatten om en kommende European Chips Act med det formål at fremme danske virksomheders adgang til en stabil forsyning af mikrochips. Det er vigtigt for danske virksomheders konkurrenceevne.

Uanset om vi får mere produktion i EU eller ej, er det afgørende, at danske virksomheder stadig har god adgang til mikrochips på verdensmarkedet. Og hermed har vi svaret på nogle af spørgsmålene. Det går ikke, at EU begynder at iværksætte handelstekniske foranstaltninger på verdensmarkedet for at beskytte en kommende europæisk produktion af mikrochips. Risikoen for, at Europa bliver mødt med modforanstaltninger fra andre sider, er stor, og den risiko er vi ikke parate til at løbe. Så det skal vi have en politisk garanti for på forhånd.

Men omvendt, hvis vi kan få de garantier, så er det helt sikkert relevant at øge produktionen i Europa. Det vil føre til en større forsyningssikkerhed og i øvrigt en mulighed for bedre konkurrenceevne inden for produktion af elektronik. Det er jo ikke bare maskiner, der skal investeres i. Det er i høj grad forskning, som også kan komme danske universiteter til gode.

 

Mikrochips er ligeså vigtige som bredbånd og 5G

Hvis vi kan opbygge et økosystem med højt niveau af forskning og samtidigt en større europæisk og dansk produktion af elektronik, så har vi grundstenene til en ny styrkeposition på et meget vigtigt område. DI støtter derfor en satsning på konkurrencedygtig produktion af mikrochips i EU. Det er godt for Danmark, som hjemsted for avanceret produktion.

Alle virksomheder bliver i større eller mindre grad digitale. Den udvikling baserer sig nu engang på mikrochips. Derfor skal vi huske at have fundamentet i orden for digitalisering. Mikrochips er lige så vigtige forudsætninger som bredbånd og 5G.

Men det sker hverken i morgen eller næste år. Det tager årevis at nå til det punkt, hvor vi har 20 % af verdensmarkedet. Vi mener i DI, at vi skal gå aktivt ind den ambition, men baseret på garantier om, at EU vil fastholde et sundt og internationalt verdensmarked for mikrochips – for de resterende 80 % vil stadig blive produceret andre steder.

Læs også: Nu ruller millionerne til fremtidens lokale erhvervsfyrtårne

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Fagleder, Telepolitik

  • Direkte +45 3377 4808
  • Mobil +45 2437 0173
  • E-mail mokr@di.dk

Relateret indhold