25.03.22 DIB Nyheder

Fem veje til at styrke turisme- og oplevelsesindustri

Erhvervet skønner, at der vil gå flere år, før vi er tilbage på niveau med rekordåret 2019.  Derfor er der brug for hjælp til at få  branchen op i gear.

Indsatsen for turisme- og oplevelseserhvervet skal genvinde sin styrke skal stå på flere ben, siger DI's chef på området, Maria Krüger Torp. Hun er klar med fem forslag til at understøtte branchen. 

1: Forbedret adgang til kapital

Længe har det været drøftet at etablere en fond (Dansk Turismekapital) på ca. 2 mia. kr. inden for rammerne af Genstartsfonden og sammen med private investorer som f.eks. pensionsselskaber. Formålet er at indhente dansk turismes investeringsefterslæb. En sådan fond er et livgivende signal til branchen, og det er vigtigt, at intentionerne omsættes til handling, så pengene bliver aktiveret til formålet.

2: Tiltræk flere udenlandske turister 

Gæsterne skal vindes tilbage og gerne mere til. Alle vores nabolande har samme ambition, og coronakrisen har skabt en intensiveret konkurrence om turisterne. Det kalder på handling, og derfor foreslår DI Turisme og oplevelser en ekstra­ordinær bevilling til markedsføring af Danmark administreret af VisitDenmark.

3: Støtte til innovation og omstilling

Sammenlignet med vores nabolande er det dyrt at feriere i Danmark. Konkurrencekraften skal forbedres, men vi skal også vinde på kvalitet. Det kræver omstilling, digitalisering, bæredygtig udvikling og innovation. DI foreslår derfor, at der etableres en innovationspulje målrettet initiativer på disse områder, og som udvikler aktiviteter, der forlænger sæsonen og etablerer nye sæsoner.

Læs også: Trængt turismeindustri skal hjælpes op i gear

4: Stimulér indenlandsk turisme

Op imod en tredjedel af danskerne benytter sig ikke af landets kultur- og oplevelsestilbud. Her er et uudnyttet potentiale, som bør adresseres. DI foreslår at gøre det lettere for eksempelvis skoler at tage på museumsbesøg og lignende. På nuværende tidspunkt står økonomien ofte i vejen for skolers brug af kulturbesøg som led i undervisningen, og potentialet for tilskuds­puljer til skoler bør belyses.

5: Skærp konkurrencekraft

Det høje omkostningsniveau i Danmark gør det dyrt at drive virksomhed. Her er mange muligheder for at skærpe konkurrencekraften ved at sænke omkostningerne. DI arbejder bl.a. for en ligestilling af elafgiften. Lønsumspligtige virksomheder, som eksempelvis zoologiske haver og akvarier, betaler i dag en langt højere elafgift end momsomfattede virksomheder, der har adgang til den lave afgift svarende til EU’s mindstesats.

Læs også: DI får ny chef for turisme- og oplevelsesøkonomi

Maria Krüger Torp

Maria Krüger Torp

Chef for DI Turisme & Oplevelser

  • Direkte +45 3377 3464
  • Mobil +45 2625 6230
  • E-mail mkto@di.dk

Relateret indhold