Dansk eksport af grønne teknologier har over deres levetid potentiale til at reducere udledninger med 119-215 mio. tons CO2.

29.04.22 DIB Nyheder

Dansk eksport kan fjerne CO2 som to gange danskernes samlede udledning

Dansk eksport af energiteknologi kan reducere globale CO2-udledninger med to-fire gange mere end Danmarks samlede forbrugsbaserede klimaaftryk, viser den årlige Globale Afrapportering, der opgør Danmarks klimaaftryk i verden.

Dansk forbrug giver en global udledning af klimagasser på 63 mio. ton CO2 globalt. Det svarer til ca. 11 ton CO2 pr. dansker i 2020.

Samtidig har dansk eksport af grønne teknologier over deres levetid potentiale til at reducere udledninger med 119-215 mio. tons CO2. Det viser den årlige Globale Afrapportering, som Energistyrelsen står bag.

- Danmark tager et stort globalt ansvar for klimakampen uden for vores egne grænser. Vores hjemlige politik skal inspirere og få andre til at følge trop, vi samarbejder konkret med 19 lande om at omstille deres energisystemer, og vi skubber på i de internationale forhandlinger. Men samtidig har vi danskere også et stort globalt klimaaftryk gennem vores forbrug og i handlen med omverdenen. Her skal vi gøre langt mere og sætte ambitionerne op, siger klimaminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.

Læs også: Virksomhederne slår fast: Globaliseringen er ikke død, tværtimod

Danmark går forrest

Rapporten viser også, at de danske udledninger er faldet med 20 procent siden 1990, og for hver krone brugt i 2020, udleder vi kun halvt så meget drivhusgas som i 1990.

- Vores import af varer fører til udledning af CO2 i andre lande. Den globale afrapportering giver os den nødvendige viden, så vi proaktivt er i stand til reducere de udledninger, som stammer fra  vores forbrug af importerede varer, siger Anne Højer Simonsen, klimapolitisk chef i DI.

Hun påpeger, at Danmark i mange år er gået forrest i den grønne omstilling.

- Derfor er det dansk teknologi, som reducerer energiforbruget med energieffektivisering rundt omkring i verden. Og det er danske vindmøller, som leverer vedvarende energi til virksomheder og forbrugere. Dansk miljø- og energiteknologi yder et kæmpe bidrag til kampen mod de globale klimaforandringer, siger Anne Højer Simonsen.

Derfor mener hun også, det er vigtigt, at Danmark også i fremtiden fører en balanceret klimapolitik.

- Hvis vi for eksempel beskatter virksomhederne så hårdt, at de flytter produktionen til udlandet, vil vores nationale CO2-udledninger falde, mens det globale fodaftryk vil stige. Og det kan jo ikke være meningen, siger Anne Højer Simonsen.

Læs også: Gaspriserne er steget 660 procent på tre år: Hvad skal din virksomhed gøre?

Fakta

Hovedresultater fra Energistyrelsens faglige rapport, Global Afrapportering:

  • Dansk forbrug udleder globalt 63 mio. ton CO2e. Det svarer til ca. 11 ton pr. indbygger. De forbrugsbaserede udledninger er faldende. Drivhusgasintensiteten for dansk forbrug er halveret i perioden 1990 til 2020.
  • Siden 1990 er de forbrugsrelaterede udledningerne faldet med 20 procent. Og udledningerne er faldet, trods at det danske forbrug er steget. Hver krone brugt i 2020 udleder kun halvt så mange drivhusgasudledninger som i 1990.
  • Dansk erhvervsliv sælger grønne energi¬teknologier for 65 mia. kr. årligt, der over deres levetid har potentiale til at reducere drivhusgasudledningerne med 119-215 mio. tons.
  • I 2020 var udledningen knyttet til dansk import på 97 mio. ton CO2e. og udledningerne fra dansk eksport var 119 mio. ton CO2e. Den danske transportbranche står for ca. halvdelen af udledningerne fra dansk eksport.
  • Dansk-opererede skibe i udlandet bidrog med ca. 35,2 mio. ton CO2e til de globale udledninger i 2019, og de samlede udledninger forbundet med flyrejser til og fra Danmark var ca. 6 mio. ton CO2e. Oven i dette er der også udledninger fra lastbiler, der fragter varer mellem lande.
  • Gennem en omfattende klimadiplomatisk indsats påvirker Danmark andre landes ambitionsniveau. Herudover har Danmark myndighedssamarbejder med 19 partnerlande, der hjælper lande med at omstille sig til mere bæredygtige samfund.

 

Læs pjecen og selve rapporten Global Afrapportering 2022 på kefm.dk

Følg klima hos DI

Regeringen og dansk erhvervsliv har indgået 13 klimapartnerskaber. Vi præsenterer dig for hvert enkelt partnerskab, og følger udviklingen.

Læs mere om klimapartnerskaberne

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold