Foto: Rambøll
05.05.22 DIB Nyheder

Halvdelen af virksomheder kan droppe gas i løbet af et år

Men det vil kræve store investeringer for mange virksomheder, som derfor har brug for støtte til omstillingen, siger branchedirektør i DI, Troels Ranis

Vestens ambitioner om at slippe ud af afhængigheden af russisk gas kan for mange virksomheders vedkommende relativt hurtigt omsættes til handling.

Det viser en rundspørge blandt 432 af Dansk Industris medlemmer, der i dag er afhængige af gas. Her erklærer halvdelen sig i stand til droppe gas til fordel for andre energiformer i løbet af et år – 70 procent på længere sigt. Det vil dog ikke skære halvdelen af erhvervslivets gasbehov, da det typisk er mindre virksomheder, som relativt hurtigt kan finde alternativer.  

Men det vil for mange kræve alligevel større investeringer, og derfor er der brug for støtte til at skifte energikilde, pointerer branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis.

- Mange virksomheder er afhængige af gas i deres produktion, og det vil koste mange penge, hvis skal skifte til alternativer for at indfri de politiske målsætninger. Derfor er der brug for nogle effektive tilskudspuljer til at fremme processen, siger Troels Ranis.

Læs også: Virksomheder står bagerst i gaskøen

Virksomheder kan i dag søge støtte til energiinvesteringer i Energistyrelsens Erhvervspulje.

- Men det kræver at muligheden for at få tilskud bliver mere smidig og enkel, end den er i dag. Den har desværre vist sig for bøvlet i 2021. Men nu er søgningen gjort lettere for især mindre projekter, siger Troels Ranis.

Problemerne med Erhvervspuljen blev tydelig i 2021, hvor virksomheder kun hentede 164 mio. kr. ud af puljens 600 mio. kr.

Læs også: Millionbesparelser på energiforbedringer

Kan skifte til varmepumper

De virksomheder, som bruger gas til rumopvarmning, vil kunne skifte til varmepumper relativt hurtigt, hvis der ikke er fjernvarme i udsigt. De virksomheder, der bruger gas i selve produktionen skal igennem en større og dyrere ombygning, hvilket kan udløse et produktionsstop og opstartsproblemer.

En tredje gruppe har brug for ekstra høje temperaturer i produktionen, hvor det er usikkert om der opnås en energibesparelse ved at droppe gassen. For den gruppe – blandt andet Aalborg Portland og Nordic Sugar - er biogas umiddelbart det bedste alternativ.

I EU er der i disse dage ekstra fokus på at forhindre Ruslands eksport af olie. Russisk olie kan dog nemmere erstattes med indkøb andre steder på verdensmarkedet, mens et skift til fossilt gas fra lande uden rørledning til Danmark og EU tager længere tid.

Læs også: Sådan får vi russisk gas ud af dansk energiforbrug

Troels Ranis

Troels Ranis

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold