Ifølge analyse fra DI står de internationale medarbejdere nu for mere end 10 pct. af lønmodtagerbeskæftigelsen herhjemme og får stadig større betydning for det danske arbejdsmarked.

Foto: Getty Images
04.04.22 DIB Nyheder

Sådan hjælper kommuner med at skaffe international arbejdskraft

DI har samlet 10 inspirerende eksempler fra landets kommuner til, hvordan de tiltrækker medarbejdere fra andre lande til gavn for de lokale virksomheder.

International arbejdskraft er central for vækst og udvikling i Danmark. Men hvordan kan de lokale myndigheder hjælpe virksomhederne bedst. DI har gennem et landsdækkende Best Practices netværk samlet 10 gode eksempler på initiativer, der aktivt hjælper virksomheder lokalt med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere.

1: København - Information

Internationale, som overvejer at flytte til eller skal flytte til københavnsområdet kan finde et online univers med al den information, man kan forestille sig at have brug for.

De besøgende på siden kan få viden om registrering i Danmark, finde relevante arrangementer om skat, boligkøb i Danmark, dansk arbejdspladskultur, jobsøgning i Danmark og meget mere. Mange af emnerne på siden er suppleret med uddybende videoer.

- Vi har efterhånden video-materiale for de fleste emner på vores sider. Det er rigtig godt givet ud at al den information og alle arrangementer er samlet ét sted online. Så ved både de internationale og virksomhederne, hvor de kan finde det hele,  forklarer Lise Kingo, Chefkonsulent i International House Copenhagen.

Københavns Kommune administrerer siderne for International House Copenhagen. Huset er et samarbejde mellem private og offentlige aktører, som alle arbejder med tiltrækning og fastholdelse af internationale.

2: Horsens – Bosætningskonsulent

”Har du spørgsmål? Så tag fat i vores bosætningskonsulent Mette. Hun ved alt.”

Sådan står der på Horsens Kommunes hjemmeside om bosætningskonsulent Mette Munk Lauritsen. Og det er faktisk rigtigt. Mette ved stort set alt, der er værd at vide for tilflyttere til kommunen. Lige fra registrering i Danmark, til hjælp til jobsøgning for medfølgende partnere til hvor børnene skal gå til fodbold. 

Og hvis ikke Mette kan svare på et spørgsmål, så ved hun, hvem der kan.

- Det er trygt at man ved, man har én person, man kan kontakte med alle sine spørgsmål, hvis man skal flytte til en ny by og et nyt land, understreger Mette.

Mettes hjælp sparer virksomhederne for at skulle svare på en masse spørgsmål fra internationale medarbejdere. Mette hjælper virksomhederne allerede under rekrutteringen. Hun tilbyder guidede ture i lokalområdet for potentielle nye internationale medarbejdere, allerede inden de har takket ja til et jobtilbud hos en virksomhed i Horsens. Det kan være afgørende for at lande en rekruttering, at kandidaten forstår, hvordan det danske samfund fungerer.

3: Lolland - International skole

Siden august 2021 har både internationale og danske børn i området kunne gå på Lolland International School – den første internationale folkeskole i Danmark.

- I forbindelse med Femern byggeriet kommer der mange internationale medarbejdere til kommunen, og den internationale folkeskole skal være med til at gøre det attraktivt for de internationale medarbejdere at bosætte sig i Lolland kommune,  fortæller Martina Frang Mostad, Udviklingskonsulent hos Lolland Kommune.

- Undervisningssproget er halvt dansk og halvt engelsk og det har vi fået positive tilkendegivelser på fra forældrene til børn på skolen. Det giver børnene en bedre mulighed for at deltage i for eksempel foreningslivet uden for skolen, når de også lærer dansk, uddyber hun.

Flere kommuner oplever, at det at der findes en international skole i lokalområdet, kan være afgørende for at en international medarbejder takker ja til et job og flytter til området med familien.

4: Esbjerg – Virksomhedsnetværk

I Esbjerg Kommune har man arbejdet målrettet med at få oprettet et godt virksomhedsnetværk.

- Virksomhedskontakten er alfa omega for vores arbejde. Da vi startede Tilflytterservice, brugte vi meget tid på at lave opsøgende nærmest telemarketingarbejde for at få kontakter i virksomhederne i Esbjerg.

 fortæller Pia Enemark, som er koordinator for Tilflytterservice i kommunen.

- Det gav pote og vores services er nu kendt blandt rigtig mange af virksomhederne. De ved, at vi kan hjælpe deres internationale medarbejdere med information om boligsøgning, dagtilbud til børnene, jobs til partneren, fritidstilbud, sociale og faglige netværk osv., fortsætter hun

Der er samtidig et stærkt samarbejde internt i kommunen. Hvis kollegerne i kommunens Jobcenter eller Erhvervsudvikling møder virksomheder, som endnu ikke kender Tilflytterservice, sørger de for at sætte virksomheden i kontakt med Pia Enemark.

Læs også: Stort behov for lyn-accept af international arbejdskraft

5: Aalborg - Den gode modtagelse                 

Alle internationale tilflyttere i Nordjylland bliver mødt med et venligt ansigt og bliver hjulpet igennem alt papirarbejdet, når de skal registrere sig i Danmark. Nordjyllands International Citizen Service Centre i Aalborg har nemlig såkaldte floorwalkers, som tager i mod de internationale tilflyttere, når de møder op for at registrere sig.

 - Hvis de internationale tilflyttere på forhånd har medbragt alle de rigtige dokumenter og dukker op til den bookede tid, kan vores floorwalker tage dem igennem papirarbejdet på typisk under en halv time, siger Lasse Frimand Jensen, Teamleder for International House North Denmark. Han fortsætter:

- Udover CPR-nummer opholdsbevis og skatterådgivning, så der kan bestilles skattekort, så tager vi dem igennem alle de tilbud, vi har i International House North Denmark. Det er bl.a. hjælp til bosætning i samarbejde med de nordjyske kommuner og støtte til ægtefællen. Vi har også særlige tilbud om iværksætteri og kan hjælpe med en lokal vært.

6: Vejle - Sociale arrangementer

- Mange spørger, hvordan de får en dansk ven, siger Louise Nielsen, bosætningsguide i Vejle Kommune om de internationale tilflyttere, hun møder.

- Jeg siger altid, at de skal melde sig til en sport eller fritidsaktivitet, hvor man taler med hinanden, f.eks. dans, fodbold eller strikkeklub. Og hvis man har bosat sig i en landsby, er det endnu nemmere at falde i snak med naboen hen over hækken, griner hun.

Danskerne er kendte for, at være svære at komme ind på. Derfor gør Vejle Kommune en del for at de internationale tilflyttere får mulighed for at møde hinanden via sociale og faglige arrangementer udenfor arbejdstiden. Kommunen samarbejder med f.eks. med foreningen Vejle Expat Network, bruger sociale medier aktivt til at reklamere for arrangementer. Og så har de en hjemmeside og et nyhedsbrev med information om alt det, der foregår i kommunen.

Læs også: Virksomheder med overenskomst får lettere adgang til international arbejdskraft

7: Ringkøbing-Skjern - Velkomstambassadører

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man allieret sig med frivillige velkomstambassadører, som banker på hos alle tilflyttere til kommunen for at byde velkommen, svare på spørgsmål og give dem velkomstmateriale.

- Det er vigtigt med den personlige kontakt og at få mulighed for at stille nogle spørgsmål, som måske først opstår, når man lige er kommet på plads i sit nye hjem og har overstået registreringen i Danmark, siger Dorthe Frydendahl, Bosætningskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Så har man mulighed for at få hjælp til at udvide sit netværk og vi kan få dem engageret i lokalområdet. Vi vil gerne engagere endnu flere internationale familier i lokalsamfundenes foreninger, forældreråd og bestyrelser, uddyber hun.

Udover velkomstambassadørerne, så får nye internationale tilflyttere nogle steder i kommunen tilbud om at blive koblet på en mentorfamilie ved ankomsten.

8: Frederikshavn – Medfølgende partner

- Det vigtigste er det sociale og at få dem ud på arbejdsmarkedet, pointerer Almina Nikontovic, som er bosætningskonsulent i Frederikshavn Kommune.

Hun understreger, hvad forskning og tal også peger på: hvis ikke den medfølgende familie trives i Danmark, ender hele familien, inklusiv den internationale, ofte dyrt-rekrutterede, medarbejder at flytte igen. Almina sørger derfor for, at det hele falder på plads i Danmark for en ny international medarbejder – også for familien.

Almina vurderer hurtigt, hvad den enkelte familie har brug for. Nogle skal have en del vejledning i f.eks. at skrive et CV. Andre skal blot have et lille skub og sættes sammen med andre lokale eller internationale og så er de i gang med at skabe et netværk i Frederikshavn.

I arbejdet med at hjælpe medfølgende partnere med at få job i Danmark, er Almina godt hjulpet af sit store netværk. Nogle gange ringer virksomhederne uopfordret til hende, fordi de mangler arbejdskraft og ved, hun kender mange jobsøgende partnere.

9:  Aarhus - Lokalt foreningsliv

For at en succesfuld rekruttering skal forblive en succes, er det vigtigt at den internationale medarbejder skaber relationer og får en tilknytning til lokalområdet. Blandet andet derfor afholder Aarhus Kommune i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og International Community Newcomers Info Evening hver anden måned.

Udover information om en masse praktisk man skal vide, når man flytter til Aarhus og Danmark, får deltagerne på møderne indblik i kulturelle normer i Danmark og tips til hvordan de kan kickstarte deres sociale liv, bl.a. ved at komme ud i foreningerne.

F.eks. via tilbuddet ForeningsMentor International, som hjælper børn af internationale forældre ud i foreningslivet med det formål at børnene oplever et aktivt fritidsliv og derigennem får gode sociale relationer.

- Vi har en stærk foreningskultur i Danmark med en masse uskrevne regler. Det er oplagt at møde nye mennesker i en forening, både andre internationale og danskere, men det kan være svært som udefrakommende at komme i gang, forklarer Kirsten Vestergaard Lauridsen, Projektleder for internationalisering i Aarhus Kommune.

10:  Odense - Danskundervisning

Det handler ikke bare om at kunne sige rødgrød med fløde – al erfaring viser, at hvis en international medarbejder lærer noget dansk, er der meget større chance for, at de bliver boende i Danmark. Alle internationale tilflyttere har ret til op til fem års gratis danskundervisning efter de er flyttet til Danmark. Det er ikke alle, der kommer i gang med danskundervisningen med det samme. Og det kan have nogle konsekvenser.

- Nye internationale medarbejdere får tilbudt individuel rådgivning via vores Newcomer Service i Odense. Vi fortæller bl.a. om reglerne for danskundervisning, for man har ret til gratis undervisning i en årrække og hvis ikke man får meldt sig til, tikker uret alligevel. Derfor er dette også vigtigt, at man som virksomhed gør sine medarbejdere opmærksomme på tilbuddet, forklarer Julie Fuglsang Fink, Chefkonsulent ved International Community i Odense.

- Vi ved, at dansk kan være svært at lære, så vi har nogle ekstra tilbud til at øve sit dansk, uddyber hun.

Sprogcaféen Chat in Danish Odense er en blandet gruppe internationale og danskere, der mødes i et uformelt miljø for at tale dansk sammen. Alle er velkomne uanset niveau af dansk og som regel kobles caféen med en fælles aktivitet, som deltagerne kan være sammen om (på dansk).

Vil du vide mere: 

Læs mere om DI’s Best Practice netværk 

Se hvordan DI kan hjælpe

Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 4813
  • Mobil +45 2868 4862
  • E-mail idan@di.dk

Relateret indhold