Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-Industri og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri skriver om Grøn Skattereform.

Collage: Aman Reehal
22.05.22 DIB Nyheder

”Den grønne skattereform skal styrke dansk erhvervsliv”

Danmarks grønne omstilling skal føre til teknologiudvikling, så vi løser klimaproblemet i stedet for at eksportere vores udledninger til andre lande, skriver Claus Jensen, formand for Dansk Metal og CO-Industri og Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri.

Indlægget har også været bragt i Avisen Danmark

Regeringen foreslår i sit udspil til en grøn skattereform, at virksomhederne skal betale en højere pris for at udlede CO2.

Det er vigtigt at gøre klart, at denne reform ikke bliver en lille parentes i vores skattelovgivning. Det er ikke bare en lille justering af afgiften på mørk chokolade. Det bliver formentlig en af den største skattereformer i nyere tid, og den vil have stor betydning for industrivirksomhederne.

Reformen skal sikre, at vi når målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030. Samtidig skal den lægge grobunden til, at Danmark i 2050 kan være fuldkommen klimaneutralt. Regeringen har spillet ambitiøst ud og har nu åbnet dørene til forhandlingslokalet.

Det er fuldkommen afgørende for vores fremtid, at Danmark er et grønt foregangsland, der sætter – og indfrier – ambitiøse klimamål.

Læs også: Havvind fra fire lande skal sætte strøm til Europa

Danmark skal lave løsningerne

Men når man laver noget så stort og ambitiøst, er det også vigtigt, at man holder tungen lige i munden og undgår de oplagte fejltrin. Og med en grøn skattereform til flere milliarder kroner og mange forskellige partier om forhandlingsbordet er der et par ting, vi gerne vil understrege vigtigheden af.

For det første skal den grønne omstilling føre til teknologiudvikling, så vi løser klimaproblemet i stedet for at eksportere vores udledninger til andre lande. For nogle er det måske fristende at stille så høje krav til de mest CO2-udledende virksomheder, at det i praksis vil være umuligt for dem at drive forretning i Danmark.

Problemet er, at den samlede globale udledning ikke vil blive mindre, men vi vil miste arbejdspladser. Og klimaet er ligeglad med, om det er Danmark eller et andet land, der udleder CO2. Intet vil være vundet, kun mistet.

Den rigtige løsning er at holde de energitunge virksomheder i Danmark, men give dem et stærkt økonomisk incitament til at udlede mindre i form af både pisk og gulerod. Det er både det bedste for klimaet og det bedste for Danmark. Det er den rigtige vej at gå, for vi bliver ikke et grønt foregangsland ved at flytte produktion af cement, beton og isoleringsmateriale til udlandet. Vi bliver et grønt foregangsland ved at vise omverdenen, hvordan man producerer varerne grønnere.

Læs også: 210 milliarder euro kan gøre EU fri af russisk gas

Reformer skal følges af pengepose

For det andet er det afgørende, at andre afgifter bliver lempet samtidig med, at CO2-afgiften bliver sat op. Afgiftslettelserne bør være målrettet de virksomheder, som skal betale en højere CO2-afgift, og som står over for store investeringer i den grønne omstilling.

Industrivirksomhederne investerer allerede i stor stil i grøn teknologi, men for at få alle med – særligt de små og mellemstore – skal de have hjælp. Der findes lige nu gode, tekniske løsninger, der enten er uden for virksomhedernes fulde rækkevidde eller for dyre og umodne til alene at kunne drives frem af en CO2-afgift. Det kan for eksempel være fangst og lagring af CO2, udvikling af nye brændsler eller yderligere elektrificering.

Det er derfor helt afgørende, at der følger en pengepose med reformen, og at pengene går målrettet til netop de virksomheder, som har brug for at investere i grønne teknologier og nye kompetencer til deres medarbejdere.

Hvis vi griber den grønne omstilling rigtigt an, kan den gavne både klimaet og Danmark. På den måde kan klima og vækst gå hånd i hånd, og resultatet kan blive, at vi styrker vores konkurrenceevne over for udlandet. Den grønne skattereform skal bygge på udvikling af erhvervslivet – ikke afvikling.

Læs også: DI åbner dørene til USA’s største festival for cirkulær økonomi

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Anne Højer Simonsen

Anne Højer Simonsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3465
  • Mobil +45 4014 0603
  • E-mail anhs@di.dk

Relateret indhold