Aftalen mellem cBrain og Kenya Extended Producer Responsibility Organisation blev underskrevet hos DI med deltagelse af DI's Adm. direktør Lars Sandahl. Det skete i forbindelse med, at en række østafrikanske landes erhvervsorganisationer er i Danmark for at forlænge samarbejdet med DI og lære om danske erfaringer med genanvendelse og bæredygtig energi.

Foto: cBrain/Gitte Müller Kristiansen
12.05.22 DIB Nyheder

Kenyansk producentansvar skal løftes af dansk klimasoftware

Kenyanske virksomheder skal med inspiration fra dansk lovgivning snart have producentansvar for emballage. Det danske softwarefirma cBrain skal levere digital løsning, der hjælper landet til mere genanvendelse og mindre affald.

Inden for kort tid vil Kenya effektuere en ny ambitiøs lovgivning. Dermed indfører landet udvidet producentansvar, som betyder, at alle virksomheder, som sælger varer i Kenya, holdes ansvarlig for det affald, deres produkt skaber.

I praksis betyder det, at alle virksomheder skal betale en afgift for den emballage (plast, glas, pap, aluminium osv), som indføres på det kenyanske marked. Samtidig etablerer landet en fuld værdikæde, som understøtter den cirkulære økonomi fra producent til genbrug, idet der indføres betaling til de aktører, som sikrer indsamling, sortering og genbrug af materiale.

- Det er en meget glædelig udvikling. I Kenya truer plasticaffald både miljøet og folkesundheden. Kun en meget lille del af landets plasticaffald genanvendes, resten smides på gaden, brændes i åbne bål eller ender på overfyldte lossepladser, hvorfra det siver ned og skader grundvandet, siger Marie Gad, Chef for Global udvikling og bæredygtighed i Dansk Industri (DI).

Hun oplyser, at DI har haft kontor i Østafrika siden 2020.

- Herfra har vi drevet udviklingsprojektet ”DI East Africa” i samarbejde med blandt andre DANIDA, Plastindustrien og den kenyanske erhvervsorganisation Kenyan Association of Manufactores (KAM). Sidstnævnte besluttede i 2019 at samle plastimportører, plastproducenter og plastgenbrugere for sammen at udvikle en plan for cirkulær økonomi i plastsektoren. Den lov, vi ser nu, er i vid udstrækning en afløber af dette projekt, siger Marie Gad.

Læs også: Mød Kenyas energiminister den 25. maj 

Dansk firma holder snor i data

Danmark har via Miljøstyrelsen desuden rådgivet de kenyanske myndigheder om, hvordan lovgivningen kunne bygges op baseret på danske erfaringer med offentligt-privat samarbejde.

DI East Africa har i det Strategiske Partnerskab med en række østafrikanske lande konkret rådgivet KAM om indførelsen af udvidet producent ansvar i et selvregulerende branchefællesskab under navnet Kenya Extended Producer Responsibility Organisation (KEPRO).

Denne organisation har valgt den danske softwarevirksomhed cBrain som leverandør af en digital løsning, som understøtter hele værdikæden.

- Vi er glade for, at vores samarbejde med DI har ført til et partnerskab med cBrain om at bygge en banebrydende teknologisk platform til at håndtere hele værdikæden, siger Priyen Tanna, CEO i KEPRO.

Læs også: Dansk flaskepant inspirerer til bæredygtigt plasticsystem i Kenya

Lysende eksempel på udvikling med eksportpotentiale

Platformen dækker blandt andet registrering af alle aktører, betaling af materiale og affalds-afgifter samt udbetaling af subsidier til de aktører, som sikrer genbrug. Den nye digitale platform vil samtidig kunne levere nationale markedstal for den cirkulære økonomi, herunder mængder og genbrug.

- Danmark har altså både bidraget til lovgivning, organisering og implementering og står som et lysende eksempel på at udviklingssamarbejde kan føre til eksport. I cBrain er vi glade for, at vi gennem aftalen kan bidrage til Kenyas klimaindsats gennem både genopretning af naturen, overgang til cirkulær økonomi og reduktion af drivhusgasudledning. Samtidig giver det os en stærk position som EPR-leverandør (den internationale betegnelse for “Udvidet producentansvar”: Extended Producer Responsibility red.), og vi har en forhåbning om, at den nye digitale platform til Kenya vil kunne anvendes i andre lande, i takt med at de indfører lovgivning på området, siger Morten Østergaard, klimarådgiver i cBrain.

Læs også: Trods milliarder til Afrika er vejen svær for danske It-løsninger

I Kenya går erhvervslivet nu forrest for at løse landets udfordringer med plasticaffald. Den private sektor vil skabe en cirkulær værdikæde, der sikrer at otte gange mere plastaffald affald bliver indsamlet og genanvendt end i dag. Den danske plastindustri og DI har været med til at udvikle planen.

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Klaus Lehn Christensen

Klaus Lehn Christensen

Regional Manager East Africa

  • Direkte +45 3377 4548
  • Mobil +254 0791440701
  • E-mail kllc@di.dk

Relateret indhold