- Det er usædvanligt, at lønudviklingen er så kraftig som nu. Men det er naturligvis også et udtryk for, at mange virksomheder har haft gode resultater i 2021, fortæller Steen Nielsen, vicedirektør i DI

Foto: Getty Images
25.05.22 DIB Nyheder

Største lønstigninger til private i 13 år

Lønningerne på det private arbejdsmarked har i de første tre måneder af 2022 taget det største hop siden 2009, viser nye løntal fra DA.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har offentliggjort nye tal for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området for 1. kvartal 2022. Lønningerne i kvartalet er steget med 3,8 procent i forhold til samme kvartal året før. Sammenlignet med fjerde kvartal 2021 er det en stigning på 0,6 procentpoint, da lønningerne i det kvartal steg med 3,2 procent på årsbasis.

- Det er usædvanligt, at lønudviklingen er så kraftig som nu. Men det er naturligvis også et udtryk for, at mange virksomheder har haft gode resultater i 2021, fortæller Steen Nielsen, vicedirektør i DI.

Der er da også tale om den højeste lønstigning på DA-området i 13 år, og man skal tilbage til 2009 for at finde lige så høje lønstigninger.

- Det er også værd at bemærke, at det især er de timelønnede medarbejderes lønstigninger, der stiger kraftigt med omkring 4,5 pct., hvilket er næsten 2 procentpoint højere end for blot et par år siden, fortæller Steen Nielsen.

Kan ikke fortsætte

Han forklarer, at det både er inflation og manglen på medarbejdere, der presser lønnen opad, men han advarer også mod at tro, at det kan fortsætte.

- Vi forventer, at aktiviteten vil aftage i den kommende tid, og at presset på arbejdsmarkedet vil blive mindre. Og samtidig viser prognoser fra blandt andet Nationalbanken, at inflationen også vil aftage senere på året, siger Steen Nielsen.

- Virksomhederne bliver presset af øgede priser på råvarer og energi, lange leveringstider, faldende forbrugertillid og krig i verden, og derfor er det nødvendigt, at lønudviklingen finder et mere roligt leje, siger Steen Nielsen.

- Med den usædvanligt høje inflation, vi ser i øjeblikket, må de fleste medarbejdere indstille sig på, at reallønnen bliver lidt mindre i år, siger Steen Nielsen.

 

Læs hele DA’s lønstatistik her.

https://da.dk/statistik/LoenStatistik/konjunkturstatistik/2022/loenstatistik-1.-kvartal-2022/

 

Hold dig opdateret

Modtag nyhedsbrevet DI Business med relevante nyheder fra erhvervslivet, politiske analyser og nøgletal samt invitationer til arrangementer, kurser og netværk med relation til erhvervslivet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Steen Nielsen

Steen Nielsen

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3318
  • Mobil +45 2949 4557
  • E-mail snn@di.dk

Relateret indhold